Назад к списку

Crux ansata - symbol obete +

 Skríženie rúk na hrudi, ktoré nám predviedla Ursula a Zuzana … obe v bielom (viď priložené foto) symbolizuje Ankh, teda Egyptský kríž a pochádza zo starého Egypta. Na Západe v slobodomurárskych lóžach je označovaný ako Crux ansata … Toto je jeden z najnebezpečnejších signálov na slovenskom území, pretože tento symbol sa objavuje v okultných procesoch a toto konanie na verejnosti pred očami Goyim je úplne unikátne, výnimočné. Zvyčajne sa objavuje vo chvíli, kedy je potreba priniesť obete. Crux ansata je totiž symbol, ktorý v záujme Vyššej prozreteľnosti vyžaduje obete, myslené sú ľudské obete, mraky obetí, hromadné obete. Obete žiada Osiris, Boh stroja času, resp. Brány … (?!) Na Slovensku sa pokúsi súčasná vláda obetovať celý národ a urobiť z neho obeť pre globalistov - v zmysle urobiť z neho novodobých nevoľníkov.
 Symbol a prejav Vyššej prozreteľnosti odpálený na takto vysokej úrovni pri návšteve šéfky EÚ impéria a miestodržiteľky panstva nad Dunajom je symbolom rozhodnutia, že Slovákov chcú obetovať.
 Slovanské Noviny viď:
 Čo nám prezrádza SYMBOLIZMUS tak často praktizovaný súčasnými vládami?
https://www.slovanskenoviny.sk/co-nam-prezradza-symbolizmus-tak-casto-praktizovany-sucasnymi-vladami/
Čo k tomu dodať?
 A) Za socializmu, protisocialistická opozícia mimo iné vyčítala socialistickému štátu a jeho vodcom, že síce nemáme štátny dlh, ale že máme takzvaný "vnútorný" dlh - tj. dlh na investíciách do nových technológií do rozvoja priemyslu, stavebníctva služieb a pod.;
 B) Po "Veľkej Nežnej" sme sa nechali okradnúť (privatizácia, prechod na Euro ...);
 C) Za cca 30 rokov "naši" vodcovia gazdovali nie v prospech nášho štátu, ale v prospech svojich "gazdov", ktorým slúžia. Výsledkom je, že v tomto štáte nám už skoro nič nepatrí. To posledné, čo nám ešte zoberú sú: naše lesy, zvyšok poľnohospodárskej pôdy, vodné zdroje, domy, byty. Cieľom "gazdov" je dosiahnuť nový stredovek - feudalizmus, kedy feudál prenajímal svojmu poddanému pôdu, na ktorej mu dovolil pracovať za úplatu: feudálovi 1/9 úrody a Cirkvi 1/10 úrody. Teda dôjde k "privatizácii" Štátnych zdrojov a likvidácii všetkého súkromného vlastníctva. Súkromného vlastníctva lesov, pôdy, bytov, domov a pod. O tom, ako sa to dá rýchlo dosiahnuť cestou "primeraného" zvýšenia dane z nehnuteľností hovorí článok:
 Stovky eur viac za bývanie? Daň môže byť trojnásobná | TREND 
https://www.trend.sk/financie/stovky-eur-navyse-velky-dom-byt-dan-byvania-moze-byt-rok-trikrat-vyssia
 Možnosti kapitalizmu boli vyčerpané už pred 90 rokmi. Pred nami sú len dve cesty: späť k feudalizmu (no na novom "vyššom stupni"), alebo späť k socializmu - sociálne spravodlivej spoločnosti tiež na novom stupni (nikdy nevstúpiš do tej istej rieky). Slovo «späť» platí len pre štáty bývalej svetovej socialistickej sústavy. Pre štáty, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť socializmus, by to bola cesta vpred na nový vývojový stupeň.
 Veľa ľudí si myslí, že návrat k feudalizmu nie je možný. Ale uvedomme si, že socializmus - sociálne spravodlivá spoločnosť - to bolo úplne výnimočné obdobie v celej histórii ľudstva. Oproti ostatnému obdobiu celej histórie ľudstva bol socializmus popri všetkých svojich chybách raj.
 D) Ako sa takí vodcovia dostali k moci?- "Gazdovia", ktorým naši picmochovia slúžia s neskonalou oddanosťou, na rozdiel od našich picmochov nie sú predajní. Títo gazdovia vedia čo chcú. Majú svoje dlhodobé plány, a krok za krokom ich realizujú. K presadzovaniu svojich záujmov využívajú všetky dostupné prostriedky. Od hard power (armáda, polícia ...) po soft power (Cirkev, masovokomunikačné prostriedky, neziskovky, korupcia, kultúra a pod);
- Úspešnosť realizácie plánov "gazdov" v manipulovaní s jednotlivými štátmi a národmi závisí od vyspelosti týchto národov, od toho ako sú schopní rozoznať nebezpečie a brániť sa, od ich vlastenectva. V tomto sme slabí. Niektorí politológovia hovoria, akí sme fantastickí, nakoľko sme prežili i tisícročnú porobu. Je to jedna strana mince, ktorá je fantastická. Tá druhá strana mince hovorí, že tých viac ako tisíc rokov sa prejavilo na našej chrbtici. Už nie je taká pevná. O tom na faktoch hovorím v svojom článku:
 Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 Poučný je celý článok, a nie len pre Rusínov.Prikladám citát k tejto dielčej otázke z článku:
 Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne!
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
- "Môj otec ma učil: keď budeš niekedy riešiť nejaký problém, skús sa naň pozrieť nie len svojimi očami, ale i očami Nemca, Francúza, Angličana, Rusa ... Predstav si ako by asi oni tento problém riešili. A potom prijmi svoje rozhodnutie".
 Nuž môj názor na to ako by sa na takúto fiktívnu situáciu pozerali anglosasovia, ako by ju riešili:
 - predovšetkým by sa do takej situácie ako my Rusíni (Slováci) nikdy nedostali;
 - určite by skôr pochopili čo je latinizácia v ruskom prevedení, nie ako my to nevieme ani po 1128 rokoch;
 - určite by nežiadali (ako my po 1128 rokoch latinizácie) episkopa od Moskovského patriarchátu, ale obrátili by sa na Rím;
 - nikdy by sa potom, čo by na nich bola spáchaná ruská latinizácia nepchali do ruského vojenskopolitického bloku, nežiadali by Rusko za svojho lídra ...
 (Bez rusofilstva zahynú nie len Rusíni, ale všetci Slovania).
 Súvisiace materiály:
 ▣ DOBA TEMNA – KURZ PREŽITIA https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
 ▣ USA a budúcnosť 1+ https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213141516
 ▣ Slovensko pohľadom zo Švajčiarska https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678
 ▣ Hlupákom kapitalizmus! https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/hlupakom_kapitalizmus_
 ▣ Urbex dokument https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456
 ▣ Názor Pražáka ... https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▣ Poďakovanie Varšavskej zmluve https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0
 ▣ 19 rokov od začatia bombardovania Juhoslávie https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_rokov_od_zacatia_bombardovania_juhoslavie
 ▣ Súdružská rada pre našich slniečkárskych hercov a umelcov https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sudruzska_rada_pre_nasich_slnieckarskych_hercov_a_umelcov
 ▣ Diskusia 1 https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▣ Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910

 Foto:
 U+Z+H

 


 Osiris

 

 Milan Semančík, Trenčín 14.07.2021***