Назад к списку

Silný ťah Putina

   V stredu 15.12.2021 námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v priebehu rokovaní v Moskve odovzdal námestníčke amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Karen Erika Donfried "Návrh právne záväzných bezpečnostných záruk ..." dotýkajúcich sa rozširovania NATO na východ. Informovala o tom agentúra AFP.


    Tento návrh je fakticky projekt na uzavretie dohody o zárukách bezpečnosti, ktoré sú nutné na uvoľnenie kritického napätia okolo Ukrajiny. Namiesto pristúpeniu k rokovaniam americká administratíva všetko vycapila do masmédií. Na margo uvedeného námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov uviedol, že: "Moskva je mimoriadne sklamaná signálmi z Washingtonu a NATO v súvislosti s návrhmi, ktoré Rusko zaslalo Spojeným štátom a aliancii o zárukách bezpečnosti v Európe. Mohli nám odpovedať na uzavretom kanáli: " Dobre, poďme sa aspoň posadiť a uvidíme. Myslím, že teraz to tak nebude, všetko sa presúva do verejnej roviny," cituje TASS Rjabkova.
    Prečo tak konali ? Myslím, že preto, že im súčasná situácia vyhovuje. A zverejnenie všetko uviedlo do patovej situácie. Nič sa nemôže riešiť, lebo k všetkému sa musí vyjadriť NATO, EÚ a ďalší sateliti kolektívneho Západu vrátane Ukrajiny. Nájdenie konsensu v rámci NATO je problém. V rámci EÚ ešte väčší. A už vôbec je to neschodné s Ukrajinou. Táto téma môže byť zneužitá i vo vnútropolitickom boji v USA. Pritom je množstvo príkladov z minulosti, keď nič nezverejňovali, na nikoho názor sa nepýtali a rozhodli sa sami.
    Čo Rusko chce od NATO?
    • Rusko vyzýva NATO, aby sa zaviazalo ďalej nerožširovať NATO a aby upustilo od snahy prijať do aliancie Ukrajinu;
    • Rusko a NATO sa zaväzujú, že nebudú rozmiestňovať rakety stredného a kratšieho doletu v oblastiach, odkiaľ môžu zasiahnuť jeden druhého;
    • Rusko ponúka NATO prijať dohodu o mierovom riešení všetkých sporov a zdržaní sa použitia sily;
    • Rusko a NATO sa musia zaviazať, že nevytvoria situáciu, ktorú by bolo možné považovať za hrozbu;
    • Rusko vyzýva NATO, aby potvrdilo, že sa navzájom nepovažujú za protivníkov;
    • Rusko navrhuje NATO, aby sa vzdalo akejkoľvek vojenskej aktivity na Ukrajine, vo východnej Európe, Zakaukazsku, Strednej Ázii;
    • Rusko vyzýva NATO, aby v dohodnutom pohraničnom pásme nerobilo cvičenia a iné akcie so silou presahujúcou silu brigády;
    • Rusko vyzýva NATO, nerozmiestňovať ďaľšie ozbrojené sily a zbrane mimo krajín, v ktorých tieto boli v máji 1997, (teda pred vstupom do aliancie krajín východnej Európy)
    - okrem výnimočných prípadov so súhlasom Ruska a členov NATO.
   Tento návrh je pokusom osloviť partnerov z NATO, ktorí inak nič (hlavne hlasy z Ruska) nepočujú. Hlavnou otázkou je, čo bude ďalej, nakoľko takéto vyhlásenia predpokladajú plán „B“,ak iniciatíva nebude prijatá. A prijatie tejto iniciatívy v súčasnej podobe je (podľa môjho názoru) pod otáznikom. Ak v prípade neprijatia tohto "Návrhu ..." Moskva podnikne kroky, aby upozornila partnerov na vážnosť situácie, možno to považovať za míľnik a krok smerom k pokusu o navedenie nového systému európskej bezpečnosti. Ak sa tak nestane, potom vyvstanú otázky, aký malo zmysel predloženie uvedeného "Návrhu právne záväzných bezpečnostných záruk ...".
    Pokračovanie 20.12.2021
    Hlavnou otázkou však je, čo bude ďalej. Zamyslel som sa nad tým, aké by mohla Moskva prijať kroky v prípade neprijatia "Návrhu ...". Napadli ma rôzne možnosti. Možnosť, že Rusko odpovie vo vojenskej rovine zamietam.
    Myslím, že napravdepodobnejšia je odpoveď formou zmeny orientácie Ruska. Prechod od západného smerovania na východné smerovanie. Polopaticky povedané: Rusko sa obráti chrbtom ku kolektívnemu Západu = Putín otvorí okno na Východ. Prečo?
   a) Putin sa na vlastnej koži presvedčil, že s kolektívnym Západom v čele s USA sa spolupracovať nedá. Ak nechce, aby mu ušiel ázijský vlak (ekonomické tigre ako Čína, India ...) musí zmeniť orientáciu Ruska;
   b) Putin už v roku 2018 pre Rusko vytýčil úlohu:
   • rozvinutie stredného a malého podnikania. V roku 2018 v tejto oblasti pracovalo 19,7 milióna pracujúcich. Potrebujeme túto úroveň zvýšiť do roku 2024 na 25 miliónov pracujúcich;
   • odstránenie bariér pre nesurovinový vývoz. Zvýšiť ho z úrovne 133,7 miliárd v roku 2017 na úroveň 250 miliárd dolárov v roku 2024 ...;
   Západ mu však robí len problémy. Odvádza ho od hlavných úloh rozvoja Ruska. Preto Rusko vrhne všetky sily na všestrannú spoluprácu s týmito ekonomickými tigrami. Tomu prispôsobí všetku svoju transportnú, energetickú, ekonomickú štruktúru ... obchod. Vlastne už sa to deje. Konkrétne:
   ► Rusko začalo stavať plynovod, ktorý prepojí ruskú sieť transportných plynovodov v západnej časti Ruska s ruskou sieťou transportných plynovodov vo východnej časti Ruska. Význam toho spočíva v tom, že plyn ťažený z ložísk v okolí Urengoja (západná časť Ruska), bude možné transportovať jednoduchým otočením kohútika do Číny, Pakistanu ... A plyn ťažený z ložísk v okolí Sachalinu (východná časť Ruska) bude možné v prípade potreby jednoduchým otočením kohútika transportovať do Nemecka. Nakoľko ázijský trh v čele s Čínou je schopný spotrebovať všetku produkciu ruského plynu, a Európa trpí rusofóbiou, orientuje sa na neruské zdroje a zelenú energetiku v duchu 3. energetického balíčka, bude kohútik otočený tak, aby plyn prúdil do Číny. Viď:
   ∘ Россия начинает строить газопровод, который перевернёт архитектуру газораспределения на континенте = Rusko začína stavať plynovod,ktorý spôsobí revolúciu v architektúre distribúcie plynu na kontinente
https://www.youtube.com/watch?v=C9P72pl6ObQ
   ∘ Sila Sibíre
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
   ∘ 339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты. БАМ // Военная приёмка = 339 kilometrov železničnej trate v zóne večného mrazu. BAM//Zavedenie do výzbroje
https://www.youtube.com/watch?v=Z8wGasl6sXc&t=652s
   ∘ Digitálny rúrovod
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i01234567
   ► Zahraničný obchod Ruska s Čínou činil v roku 2020: 107,76 miliárd dolárov. Za 10 mesiacov tohto roka činí už 115,663 miliárd dolárov.
  
► Rusko je všetkému na vine ... Viď: Návšteva Victoria Jane Nuland v Moskve https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567891011121314151617181920
   ► Nepremyslená energetická politika motivovaná rusofóbiou ... Viď: DRAŽOBA
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/drazoba
   ► Totálne vazalstvo od USA ... Európa a budúcnosť
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_
  
► Prelom v zblížení Ruska a Číny nastal potom, čo:
   ∘ 15.09.2021 pod patronátom USA vzniká nový vojenský pakt "AUKUS", ktorého členmi sú Austrália, Veľká Británia a Spojené štáty;
   ∘ 09.-10.12.2021 USA zorganizovali a uskutočnili "Summit za demokraciu", na ktorý nepozvali Rusko, Čínu a Turecko;
   ∘ 15.12.2021 sa konalo rokovanie Putina s predsedom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom.
   → V priebehu rozhovoru Si Ťin-pching plne podporil žiadosť Ruska dostať právne garancie bezpečnosti v Európe od USA a NATO = "Návrh právne záväzných bezpečnostných záruk ...". Bolo to nezvyklé gesto. Čína slovami prezidenta Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchinga sa takto prvý krát v histórii svojej diplomacie zamiešala do problémov vzťahov Ruska a kolektívneho Západu. Do toho okamihu sa Čína držala stranou, dištancovala sa od problémov vzťahov Ruska a Západu. Myslím, Čínu podráždila angažovanosť európskeho štátu - Veľkej Británie v oblasti  Juhočínskeho mora (Členstvo Veľkej Británie v novom pakte "AUKUS"). Putin na oplátku podporil Čínu.
S touto podporou Číny nadobudol ruský "Návrh právne záväzných bezpečnostných záruk ..." väčší, možno povedať geopolitický rozmer.
   Zo svojho pôvodného článku som vypustil termín: "ultimátum", nakoľko:
   a) súčasťou ultimáta je vždy hrozba, ktorá sa bude realizovať v prípade nesplnenia požiadavku. "Návrh ..." neobsahuje hrozbu;
   b) chrbticou ruskej politiky je mierová politika. Všetky štátne dokumenty, prejavy predstaviteľov Ruska, všetka činnosť Ruska je venovaná upevňovaniu spolupráce a mieru so všetkými štátmi sveta.
   Z uvedeného vyplýva, že predmetný "Návrh ..." je posledným pokusom - ak chcete záchranným kolesom, ktoré hádže Putin kolektívnemu Západu v čele USA. Nakoľko je činený verejne, má pre Putina a jeho administratívu očisťujúci vplyv na svedomie.
   Záver: 

   1./ zmena orientácie na východ bude mať i vnútropolitický dopad. Všetci liberáli. A liberáli v Rusku sú len liberáli prozápadne orientovaní, budú musieť opustiť všetky politicky a spoločensky významné pozície v štáte.
   2./ na takúto politiku doplatí celý kolektívny Západ v čele s USA.  Európa však najviac, nakoľko je ekonomicky slabšia, ako USA a je na euroáziájskom koéntinhente. Z pupka sveta sa stane príveskom - zadným dvorom Ruska - Euroázie.
    Zdrojový materiál:
    ~ Переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином = Rokovanie s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom (15.12.2021)
http://kremlin.ru/events/president/news/67364
    ~ Китай поддержал инициативы России по получению гарантий от НАТО (15.12.2021) https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/12/15/900905-kitai-podderzhal-rossii
    ~ Кремль назвал решение США о саммите без России «приватизацией демократии» = Kremeľ nazval rozhodnutie USA o summite bez Ruska «privatizáciou demokracie» (9.-10.12.2021)
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2021/619e0d869a79470a0d228587
    ~ Россия передала США список требований по гарантиям безопасности
https://www.dw.com/ru/rossija-peredala-ssha-spisok-trebovanij-po-garantijam-bezopasnosti/a-60136642
    ~ Ультиматум или приглашение к диалогу. Что стоит за предложениями Москвы к США и НАТО
https://www.gazeta.ru/politics/2021/12/17_a_14327959.shtml
    Súvisiace materiály:
    ▣ Niekoľko ťahov na svetovej šachovnici
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/niekolko_tahov_na_svetovej_sachovnici
    ▣ Návšteva Victoria Jane Nuland v Moskve
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567891011121314151617181920
    ▣ Európa a budúcnosť
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
    ▣ Komu zvonia do hrobu?
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_
    ▣ Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
  Milan Semančík, Trenčín 18.12.2021. Doplnené 20., 21., 23., 24.12.2021 a 05.01.2022***