Назад к списку

Na prahu vojny

     Na prahu vojny

     Vojna na Ukrajine - presnejšie v Donecku trvá už osem rokov.
    1./Ukrajina síce formálne bola v roku 2013 unitárnym štátom, ale minimálne tri mesiace pred takzvaným Euromajdanom (21.11.2013 - 22.02.2014) žila fakticky v režime federácie.
    2./ 21 februára 2014 prezident Ukrajiny Janukovič, predstavitelia troch ukrajinských opozičných politických strán v prítomnosti troch garantov zmluvy: predstaviteľov Poľska: ministra zahraničných vecí Poľska Radoslava Sýkorského, ministra zahraničných vecí Nemecka Frank-Walter Steinmeiera a ministra zahraničných vecí Francúzska Laurent Pierre Emmanuel Fabiusa podpísali všetci ako zúčastnéné strany tak garanti zmluvy:
     Dohodu o urovnaní politickej krízy na Ukrajine.
    3./ Sily Majdanu (Vladimír Parasjuk = «Самооборона Майдана», Dmitrij Jaroš = «Правый сектор» ...) hneď večer 21.02.2014 oznámili, že ich "Dohoda..." neuspokojuje. Dali ultimátum prezidentovi Ukrajiny aby odstúpil do 10 hodín. Nečakajúc na to, či prezident Ukrajiny odstúpi, alebo nie, v noci na 22.02.2014 oddiely «Самообороны Майдана» и «Правого сектора» obsadili prezidentskú štvrť ...
    4./ Takto protiprávne (v dôsledku prevratu) sa na Ukrajine dostali k moci ukrajinskí fašisti - banderovci.
    5./ Región Donbasu a Luganska zjednodušene nazývaný len región Donbasu tento prevrat neprijal. Neprijal ho nakoľko:
    a) bol nezákonný;
    b) bol uskutočnený neberúc do úvahy názor ich regiónu;
    c) nemenej vážnymi boli príčiny kultúrno civilizačné:
    * obyvatelia Donbasu sú etnickí Rusi;
    * v prevažnej miere vyznávajú tradičné hodnoty a postavili sa proti dominujúcej kultúre postmoderny.
    K tomu v jednom zo svojich intervjú najvyšší predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky Alexandr Vladimirovič Zacharčenko povedal: „Myslíte si, že Putin je barbar v očiach celého civilizovaného sveta? Barbar. Ale... vďaka nemu sa prebudilo to, čo driemalo v dušiach mojej generácie. Dal nám šancu niečo zmeniť. Ak zlyháme, zomrieme – nie fyzicky, ale psychicky. Morálna smrť je najhoršia. Náš duch zomrie." Sme akoby zabudnutí („zmenili našu psychológiu a urobili z nás, hrdých Slovanov, otrokov“) pojmy hrdosť, česť a dôstojnosť. — to je podľa názoru Zacharčenka to, za čo obyvatelia Donbasu povstali na smrť. A to je to, prečo bolo obetované materiálne blaho: „Chyba Ruska je taká vy - Rusi - nás vnímate ako ľudí, ktorí sa z biedy a hladu chopili zbraní. V skutočnosti je Donbas jedným z najbohatších regiónov Ukrajiny. A Boh chráň, aby každý región Ruska žil tak, ako žil Donbas pod Ukrajinou. ... . „Cena toho, za čo bojujeme, je oveľa vyššia ako cena nášho života,“ zhrnul on.
   
6./ Donbas sa z uvedených dôvodov nepodriadil teraz už vládnucej ukrajinskej fašistickej chunte.
    7./ Ukrajinská fašistická chunta neučinila nič, aby sa s regiónom Donecka dohodla na nejakých vzájomne prijateľných podmienkach spolužitia. 14. apríla 2014 na stránke prezidenta Ukrajiny Alexandra Turčinova bol zverejnený text jeho výnosu Č.: 405/2014 o zahájení antiteroristickej operácie pod názvom:"Uviesť do života rozhodnutie Výboru národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny zo dňa 13. apríla 2014 "O neodkladných opatreniach k prekonaniu teroristickej hrozby a k udržaniu územnej celistvosti Ukrajiny". Od tej doby Ukrajina, kryjúc sa za pláštik: "Antiteroristickej operácie" bojuje proti vlastnému ruskojazyčnému obyvateľstvu.
    8./ Konflikt sa po 8 rokoch blíži k svojmu vyvrcholeniu a zavŕšeniu.
    Eskalácia konfliktu:
    - 18.02.2022 okolo 04:00 hodín v Gorlovke (Donecká ľudová republika) príslušníci národnej miliície zabránili ukrajinskej diverznej skupine uskutočniť diverziu na veľkokapacitných zásobníkoch amoniaku v priestoroch závodu STYROL;
    - 18.02.2022 príslušníci národnej miliície zabránili ukrajinskej diverznej skupine uskutočniť diverziu na veľkosklade ropy pri obci Jelenovka (Donecká ľudová republika);
    - 18.02.2022 v Luganske, na plynovode DRUŽBA došlo k výbuchu o 22:33 v oblasti závodu Horizont;
    - 19.02.2022 Ďalší výbuch na plynovode o 00:10 v oblasti Maloj Vergunki;
    - 19.02.2022 Ďalší výbuch na plynovode o 00:40 v Kamenobrodskom rajóne mesta;
  
    9./ Vlády DNR a ĽNR sa rozhodli evakuovať obyvateľstvo viď:
     Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения. Итоги переговоров Путина и Лукашенко
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZYH804KAY  
    10./Vyhlásená všeobecná mobilizácia na Donbase viď:
     Всеобщая мобилизация в ДНР. Что думают жители Республики? 19.02.2022
https://www.youtube.com/watch?v=fsRz6osd0-c
     Zdrojové materiály:
     ◘ Донбасский разлом: причины, суть, итоги конфликта на Юго-Востоке Украины = Donbaský prelom: príčiny, podstata, následky konfliktu na Juho-Východe Ukrajiny
https://magazines.gorky.media/ural/2015/1/donbasskij-razlom-prichiny-sut-itogi-konflikta-na-yugo-vostoke-ukrainy.html   
     ◘ Сообщается, что в Луганске на газопроводе “Дружба” прогремел взрыв = Informujeme, že v Lugansku na plynovode "Družba" došlo k výbuchu
https://tass.ru/proisshestviya/13762657
     ◘ В ДНР предотвратили диверсию на заводе "CТИРОЛ" = V DĽR zabránili sabotáži na závode "STYROL"
https://ria.ru/20220218/donbass-1773578391.html
     ◘ ДНР предотвратили диверсию на нефтебазе: ВСУ пришли ночью = V DĽR zabránili sabotáži na veľkosklade ropných produktov: OSU prišli v noci
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+%D0%94%D0%9D%D0%A0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%3A+%D0%92%D0%A1%D0%A3+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%D1%8E+
     ◘ В ДНР сообщили о неудачных попытках диверсий на химических объектах = V DĽR informovali o neúspešných sabotážach na chemických objektoch
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/02/18/910010-v-dnr-soobschili-o-neudachnih-popitkah-diversii
   
  ◘ Ростовская область планирует принять 900 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Онлайн-репортаж Собираем всю информацию о происходящем = Rostovský región plánuje prijať 900 tisíc evakuovaných obyvateľov Donbasu. Online reportovanie Zhromažďujeme všetky informácie o tom, čo sa deje https://www.fontanka.ru/2022/02/19/70455824/
    
Súvisiace materiály:
    
⬦Situácia na Ukrajine – klasici https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
     ⬦Галичина-Halyčyna
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/galichina_halycyna_
     ⬦ Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
    
Banderovci - Nech žije Ukrajina! http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/banderovci_nech_zije_ukrajina_
    
⬦ Návšteva Olafa Scholz v Moskve https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/na
     Milan Semančík, Trenčín 19.02.2022***