Назад к списку

Slovania zamyslite sa nad sebou

Slovania sa stali súčasťou kolektívneho Západu. Pozrite sa čo s vami Anglosasi urobili.


     Tento článok je odpoveďou na reakcie niektorých mojich sympatizantov, ktoré možno charakterizovať asi takto:
     a) je pre nás sklamaním, že Rusko použilo ozbrojenú moc proti Ukrajine, tisíce občanov Ukrajiny a Ruska zomiera...;
     b) Rusko by konečne malo venovať pozornosť nie len národom Ázie, ale i Slovanom.
     A tak k uvedenému niekoľko slov:

     Anglosasi si nikdy nevážili Slovanov. Vždy pre nich boli Untermensch = podčlovekom. To sa nezmenilo. Zničenie Slovanov je ich veľký sen. A nie len sen. Oni na realizácii tohto sna neustále a neúnavne pracovali a pracujú. Všimnite si, ako robia všetko pre to, aby sa ich sen naplnil. A veľa toho dosiahli.
→ Jednym z ich najvýznamnejších úspechov je podmanenie si všetkých slovanských národov. Naposledy si podmanili Ukrajinu. V počiatkoch sa podmaňovanie realizovalo pod pláštikom šírenia kresťanstva tvrdou silou = hard power = ohňom a mečom. Západ však s dosiahnutými výsledkami nebol spokojný. Počínajúc 1960 rokmi začal dôraz klásť na využitie mäkkej sily - soft power (t.j. kultúry, politických hodnôt, boja za ľudské práva a slobody, zelenú ideológiu, na šírenie rusofóbie ...). Kolektívny Západ použil k tomu také nástroje ako náboženské organizácie (v čele s Vatikánom), neziskovky, masmédiá a pod. Umne využil historickú záťaž vo vzťahoch medzi Rusmi a Slovanmi, posadnutosť Slovanov europeizmom, problémy vo vývoji Ruska, oslabenie po rozpade Sovietskeho Ruska ... Najúspešnejší boli u Poliakov, Ukrajincov a Chorvátov.Tak sa Západu podarilo podmaniť si slovanské národy a časť ruského národa (Ukrajinu).
⇒ Anglosasom sa tak podarilo dostať Slovanov do procesu pomalej utilizácie;
      Avšak nestačilo im to a nestačí. Naliehavo potrebujú rýchlu utilizáciu Slovanov. Premyslene brnkali a brnkajú na niektoré negatívne vlastnosti Slovanov ako: namyslenosť, hašterivosť, malodušnosť, závisť a pod. Na tejto pôde úspešne šíria rusofóbiu. Jej agresívnu formu sa im podarilo vypestovať na Ukrajine. Dospelo to do takého štádia, že Ukrajina bola pripravená na útok na Rusko. Nie náhodou V. V. Putin svojho času povedal: Miestom bojov Rusko už nikdy nebude. A ďalej: Ak je bitka nevyhnutná udri prvý. Iste toto rozhodnutie pre V. V. Putina a jeho administratívu nebolo jednoduché. Aké boli možnosti riešenia tejto situácie?
      a) úplne sa odovzdať do podriadenosti Kolektívneho Západu. (Týmto variantom vývoja už Rusko prešlo po rozpade Sovietskeho Ruska. Západ v čele s USA sa s úplnou podriadenosťou neuspokojil. Pokračoval ďalej v svojom úsilí s cieľom úplnej likvidácie Ruska a jeho obyvateľstva).
      b) Čakať na útok Ozbrojených síl Ukrajiny podporovaných Kolektívnym Západom v čele s USA. Ktorého cieľom by bola bezprostredná utilizácia.  (To by znamenalo pripustiť vedenie bojových operácií na území Ruska so všetkým čo s tým súvisí: pripustiť straty a utrpenie na civilnom obyvateľstve, možnú úplnú likvidáciu, zničenie infraštruktúry na ruskom území).
       Bol prijatý variant c) nakoľko:
       - keď Ukrajinci (západní Rusi) si dali premyť mozgy a pracujú na svojej likvidácii a ešte sú ochotní byť nástrojom anglosaskej moci proti Rusom (východným Rusom) s cieľom likvidácie Ruska, tak iste Rusko ako vlasť východných Rusov s tým nemusí súhlasiť a nemusí položiť svoju hlavu na klát. Môj otec ma učil: Ak dvadsiati skočia do studne, ty nemusíš. Rusi odmietli nasledovať Slovanov a Ukrajincov a odmietli skočiť do studne. Nuž a nakoľko títo odrodilí západní Rusi sa  ešte nespamätali a naďalej fungujú ako nástroj anglosaskej moci, nedá sa nič robiť. Za svoje konanie musia niesť zodpovednosť, následky.
      A tak v dôsledku situácie na Donbase. Rusko ráno 24.02.2022 začalo Špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Velenie Ozbrojených síl Ruska ubezpečilo jej občanov, že civilnému obyvateľstvu nič nehrozí. Cieľom je deaktivácia vojenskej infraštruktúry Ukrajiny.
     ⇛V súčasnosti sa na Ukrajine zdanlivo napĺňa sen Anglosasov. Najväčšia časť Slovanov: Rusi bojujú proti sebe. Konkrétne: Rusko proti Ukrajine. Rusko v tejto vojne bojuje i za nás - za Slovanov. V prípade víťazstva Ukrajiny, ktorá v tejto proxy (zástupnej) vojne bojuje za Anglosasov v čele s USA, dôjde k následnej utilizácii Slovanov. Slovanmi sa začne znižovanie obyvateľstva na plánovaný maximálny počet obyvateľstva na svete 500 miliónov obyvateľov viď:
Georgia Guidestones
https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
        V prípade víťazstva Ruska, Rusko nadobudne plnú suverenitu. Vznikne multipolárny svet v ktorom ľudia budú žiť lepšie, šťastnejšie, v ktorom i Slovania budú mať svoje zodpovedajúce postavenie. Nuž ale ak život Slovanov v područí Anglosasov:
       ◼ je to to, čo Slovania chceli a chcú, tak je to v poriadku. Nedajú sa zachrániť tí, čo sa zachrániť nechcú;
       ◼ kto chce kam, pomôžme mu tam.
       ▢ Ak to nie je to, čo Slovania chcú, mali by pre svoju záchranu niečo robiť.
           Je kontraproduktívne myslenie v smere: my sme tu, my sme malí, kam nás kto dá, tam budeme. Predovšetkým to nie je pravda. A ďalej, nemožno opakovane očakávať, že Rusi následne po tom, čo sa ten ktorý slovanský národ popáli na "priateľstve" s Anglosasmi ich bude vyťahovať z bryndy a bude znášať s tým spojené náklady, ťažkosti a energiu na škodu vlastného obyvateľstva.
           Pozrite sa do histórie osudov štátnikov a štátov, ktorí (é) sa kamarátili s Anglosasmi, a pochopíte, že ešte nebezpečnejšie ako byť ich nepriateľom, je byť ich priateľom.
        Súvisiace materiály:
       * Aké zmeny možno očakávať v priebehu špeciálnej operácie na Ukrajine?
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415161718192021222324252627
       * Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
      
* Posledný kríž slovanskej cirkvi https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
       * Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
     
  * Vlajky Ruska  https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
      
* Európa a budúcnosť https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
    
   * SLOVANSKÁ KONFEDERÁCIA https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/slovanska_konfederacia
      
* Od závisti k strachu https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/od_zavisti_k_strachu
      
* Doba temna – kurz prežitia https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
    
   Milan Semančík, Trenčín 01.08.2022***