Назад к списку

Boľševická ekonomika kontra monetárny systém

Tu nájdete odpoveď, prečo sankcie a embargá na Rusko neboli úspešné:


  ① В чём главный просчёт противников России на западе. Михаил Хазин, Скотт Риттер = V čom hlavne sa prepočítali ruskí oponenti na Západe. Michail Chazin, Scott Ritter https://www.youtube.com/watch?v=st0By_8f9XM
  ② Михаил Хазин. Я думаю, через 2-3 месяца начнется ... = Michail Chazin. Myslím, že to začne o 2-3 mesiace ...
  https://www.youtube.com/watch?v=sMZxesa3VKs&t=629s
  Keď som si pozrel vyššie uvedené videá, spomenul som si na moje prvé roky služby po absolvovaní Vojenskej politickej akadémie. Ako áno, ako nie náš útvar a teda jeho gro - poddôstojnícka škola - sme sa stali vyzývateľmi v rámci ČSĽA o dosiahnutie len výborných výsledkov v BPP (Bojovej a politickej príprave). Nič zvláštne. Súťaženie v tej dobe bolo - dá sa povedať normou. Potom však, čo sme si spolu s veliteľom a štábom výcvikového práporu rozobrali podrobnosti úlohy a predovšetkým jej materiálne zabezpečenie zistili sme, že potrebujeme vybudovať na strelnici dve betónové plochy na otáčanie BVP. Každá v cene cca 1 milión Kčs. Na našu osobnú žiadosť o finančné prostriedky nám bolo jasne povedané:
  a) rozkaz je rozkaz. A ten sa musí splniť;
  Odpovedali sme, ale bez finančných prostriedkov je to nemožné ! Bolo nám povedané i "B":
  b) Nemožné ihneď a zázraky do troch dní.Riešenie sme našli, a dosiahli sme nie len výborné výsledky v BPP, ale boli sme najlepší v rámci celej ČSĽA. Mimo iného veliteľ a ja sme boli zapísaní do knihy cti divízie. To boli dozvuky boľševických požiadaviek na plnenie úloh. Doznievali postupne. Súbežne s odchodom do zálohy starých boľševických dôstojníkov akými boli napr. ZVP pluku pplk. Jožko Kožár a ďalší.
   - - -
  Keď som tento článok zverejnil na sociálnej sieti. Prišlo mi i dosť negatívnych ohlasov. V zmysle, že mi niekedy j..e. Nuž ja si myslím, že pre tento prípad platí múdrosť ruského mysliteľa Kozmu Prutkova:
  Mnohé veci sú pre nás nepochopiteľné, nie preto, že by naša schopnosť chápania bola slabá, ale preto, že tieto veci nespadajú do nášho okruhu poznania.
 
Pokúsim sa teda rozšíriť tento okruh poznania: Čo chápem pod pojmom "boľševická ekonomika" ?
  Chápem to tak, že je to reálna ekonomika. Teda nie je to kapitalistická ekonomika v jej súčasnom variante monetárneho systému ekonomiky, ktorý je fakticky pyramídovou hrou. Áno - v určitej miere sa v boľševickej ekonomike prejavoval prvok donútenia - formou straníckej disciplíny. Je však rozdiel medzi termínom "boľševiská ekonomika" a termínom "vojnová ekonomika". V prípade vojnovej ekonomiky je jej chod vynútený vojnovou hrozbou, a plnenie ekonomických úloh je zabezpečované a vynucované represívnymi opatreniami štátneho aparátu.
  Súvisiace materiály:
  * Директор = Riaditeľ 1969 год (film)
https://www.youtube.com/watch?v=6_y8GL4ujwQ
  (Film venovaný pionierom sovietskeho automobilového priemyslu - boľševikom, hrdinom prvých päťročníc ...)
  * O světě křivých zrcadel 4 (kniha, Valerij Viktorovič Pjakin (21,38 €)
https://www.pantarhei.sk/385450-o-svete-krivych-zrcadel-4-valerij-viktorovic-pjakin
  (Ruský bolševismus zůstává unikátním historickým jevem, který dodnes vyvolává spoustu otázek: Co je to bolševismus? Čím se liší bolševici a komunisté? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč carské Rusko první etapu světové války - první světovou válku - prohrálo, zatímco SSSR pod vedením bolševiků vyhrál její druhou etapu ...)
  * Ruské filmy
https://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
  Milan Semančík, Trenčín 08.04.2023, aktualizované - doplnené 21.04.2023***