Назад к списку

Dve cesty

Tak ako hovorili a písali klasici marxizmu - leninizmu. Kapitalizmus je prehnitý, prežil sa, a na jeho miesto prichádza nové spoločenské zriadenie: socializmus.


Kapitalizmus sa však ukázal, ako veľmi šikovný systém. V spolupráci s našou naivnosťou, neskúsenosťou a možno i hlúposťou, dokázal prežiť ešte ďalších 30 rokov. Tak či tak sa opäť vraciame ku koncu kapitalizmu, ktorý musí odísť na smetisko dejín. Čo príde po páde kapitalizmu?
     1.) Pokiaľ zvíťazí Rusko podporované Čínou, Indiou, Iránom a ďalšími štátmi združenými v BRICS.
Vznikne multipolárny svet. Tam, kde bude platiť jurisdikcia štátov vedených Ruskom, štáty a ich obyvateľstvo postupne vstúpia a budú žiť v systéme:
    
a/ SOCIALIZMUS, tak ako to predpovedali klasici marxizmu leninizmu. Nebude to už socializmus ako sme ho poznali. Pravdepodobne to bude niečo na spôsob juhoslávskeho socializmu, modifikovaného rôznymi národnymi odlišnosťami.
     ? Ako to bude vypadať tam, kde bude naďalej vládnuť jurisdikcia KoZa (kolektívneho západu) vedeného USA ?
     Vycestujte na Západ a načerpajte bezprostredné informácie, alebo si pozrite videoklipy šírené na internete.
     2.) Pokiaľ zvíťazí KoZa v čele s USA, svetovým hegemónom zostanú USA. Naďalej bude
jednopolárny svet. Celý svet sa vráti do obdobia
    
b/ FEUDALIZMU,  i keď opäť to nebude presne ten istý systém, aký poznáme z filmu Jánošík. Ale budú to tie isté feudálne vzťahy. Jeden feudál, ktorý všetko vlastní. Žiadna stredná trieda, a mimo feudála všetko nemajetní poddaní. Plne vydaní na milosť a nemilosť feudálovi.
      3.) Chcú to dosiahnuť
      a) znížením počtu obyvateľstva na cca 500 miliónov obyvateľov. Viď: Georgia Guidestones https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones.
Tento počet obyvateľov Zeme im bude postačovať, nakoľko:
   ~ obsluhu GP ľudským obslužným personálom mienia nahradiť hominoidnými (na človeka sa podobajúcimi robotmi);
   ~ výroba priemyselná, poľnohospodárska, doprava ... bude plne automatizovaná a robotizovaná ...;
   ► Predmetných 500 miliónov obyvateľov potrebujú len na likvidáciu skládok odpadu, sanáciu, rekultiváciu a oživenie zničeného životného prostredia, ktorý po sebe zanechajú potom, čo sa presťahujú do ešte nimi nedotknutého životného prostredia. Plánujú to takto robiť dokola.

      b) zafixovaním prechodu do feudalizmu na genetickej úrovni.
V súčasnosti má rod človek = homo jediný druh: homo sapiens = človeka rozumného. Cieľom je, aby rod človek = homo mal dva rody človeka vládnuceho = homo princeps a človeka robotníka = homo operarius. K tomu sa už v súčasnosti využívajú všetky možnosti: epidémia viď Covid 19, pridávanie do potravín bielkovín hmyzieho pôvodu napríklad z Acheta domesticus ...
   Vzorom im sú včely. Kde plnohodnotným samcom je Trúd. Plnohodnotnou samičkou je včelia Matka = Kráľovná. Neplnohodnotnou samičkou je včela Robotnica. Pričom treba vedieť, že medzi vajíčkom z ktorého sa vyliahne včela Kráľovná, a vajíčkom z ktorého sa vyliahne včela Robotnica nie je žiadny rozdiel. O tom, čo sa z vajíčka vyliahne rozhoduje potrava (kŕmna kašička), ktorou včely naplnia bunku s vajíčkom. Pokiaľ je bunka naplnená Materskou kašičkou - Royal jelly, vyliahne sa Kráľovná. Pokiaľ bežnou kašičkou, vyliahne sa včela robotnica so zakrpatenými pohlavnými orgánmi neschopná pohlavného styku a rozmnožovania, schopná len na prácu. Napríklad bielkoviny hmyzieho pôvodu neobsahujú železo, ktoré je nevyhnutné pre zdravý vývoj mozgu.
     Súvis:
   *  VOSR 100 výročie - význam
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
   *  Doba temna – kurz prežitia
https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
   *  Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
   *  Slovania zamyslite sa nad sebou
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213141516171819202122232425262728
   Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené v sieti E mail 21.11.2023***