Назад к списку

Demografický džihád

"Raz milióny ľudí opustia Južnú pologuľu, aby odcestovali na Severnú pologuľu. A oni nepôjdu tam, ako priatelia. Pretože oni pôjdu na Severnú pologuľu, aby si ju podmanili a pokorili. Zvíťazia ich synovia. Maternice našich žien prinesú nám víťazstvo."
Houari Boumédiène, prezident Alžírska (1965 – 1978), z vystúpenia v OSN v roku 1974.


 Prešlo viac ako 40 rokov, a mračné proroctvo alžírskeho revolucionára sa pretvára do života tak zjavne a výrazne, že sa chce zvolať: to bola politická predvídavosť! Nepriatelia eurocentrickej civilizácie presne určili jej achilovú pätu a našli spôsob, ako nad ňou zvíťaziť. A to bez jediného výstrelu. Pričom streľbou a vojenským umením, tejto civilizácii majúcej navrch vo všetkých technológiách, nie je možné dosiahnuť ani jej zavrávoranie.
 Na konci minulej nedele prezident Turecka Recep Tayyip Erdoğan vyzval tureckých občanov žijúcich v Európe mať v rodine päť detí. Pričom v samotnom Turecku sa má zato, že "správna rodina" nemá mať viac ako tri deti. K tomu je i uspôsobená vnútorná demografická politika Turecka. Erdoğan veľmi dobre vie, že pokiaľ by ekonomika nestíhala ísť za pôrodnosťou, tak to povedie k zbedačovaniu, lumpenizácii a vzniku vzbúr z hladu. A i keď obmedzovanie pôrodnosti protirečí islamským hodnotám, Erdoğan v tejto otázke prejavuje neuveriteľnú pružnosť.
 Erdoğan oznámil, že Turci sú "budúcnosťou Európy", a preto sú oni povinní rozširovať svoju prítomnosť na európskom kontinente. "Ja vyzývam mojich občanov, mojich bratov a sestry v Európe. Majte nie tri, ale päť detí", — povedal. A zdôraznil, že Európa je teraz ich vlasť, a oni musia zvyšovať tam svoj vplyv: "Otvárajte nové biznis projekty, vysielajte svoje deti do najlepších škôl, konajte tak, aby vaša rodina žila v najlepších rajónoch, šoférujte najlepšie autá, žijte v najkrásnejších domoch".
 "To bude najlepšou odpoveďou na vulgárnosť, nepriateľstvo, a nespravodlivosť, ktorú oni učinili vo vzťahu k vám", — zosumarizoval nové krédo svojej európskej politiky. Preto ak to Európa do súčasnosti nepochopila, tak dnes je to očividné, že Erdogan sa vždy ideologicky nachádzal v tábore jej nepriateľov. On chce vládnuť. On chce zmeniť demografiu kontinentu. Tento demografický džíhád — to jest zmocnenie sa a islamizácia nových štátov, cestou zvýšenia podielu muslimov.
 Mnohí pozorovatelia sú toho názoru, že Európa už prekročila bod v ktorom je ešte možný zvrat. A je len otázkou času, kedy kontinent, štát za štátom, sa začnú meniť na šariátske emiráty. Európa do súčasnosti nenašla, ani nevypracovala ani jeden málo-máličko efektívny mechanizmus proti islamizácii. A dokonca ani pravicoví politici nevedia, s využitím akých prostriedkov je možné zvrátiť dynamiku procesu.
 U nás v Izraeli máme veľmi bohatú skúsenosť boja proti demografickému džihádu. Jásir Arafát ešte na úsvite svojho "palestínskeho“ pôsobenia oznámil, že najúčinnejšou zbraňou proti Izraela je "maternica palestínskej ženy". A skutočne, židovské obyvateľstvo – (išuv) v Zemi Izraelskej (Erec-Izrael) bolo vtiahnuté do šialených demografických pretekov. A nebyť veľkých vĺn repatriácií (alií), by sme tieto preteky prehrali.
 Nami vypracovaný mechanizmus sa nazýva "európsky židovský a demografický štát". My na jednej strane sme stabilná demokracia, na druhej strane sme – národný štát, chrániaci svoj demografický základ. Práve preto Izrael nedáva občianstvo Palestíncom vstupujúcim do manželského vzťahu s Arabkami – občiankami Izraela. Práve preto Izrael sa neponáhľa zaplaviť štát imigrantami zo susedných štátov. Práve preto my nerozdávame statusy migrantom z Afriky alebo druhých štátov, kde ekonomická situácia núti mnohých cestovať po svete s cieľom nájsť lepší osud.
 Veľmi zložitá situácia vznikla v súčasnosti v beduínskom sektore. Hoci polygamia u nás bola zakázaná ešte v roku 1959, no využívaný bol tento zákon (prepokladajúci až 5 (päť) rokov straty slobody nepodmienečne) ktovie prečo, len proti Židom. V prostredí izraelských Arabov, mimochodom, výskyt polygamie sa dostal skoro na nulu, výnimkou sú jedine Beduíni.
 V súčasnosti málokto z Beduínov sa uspokojuje s jednou ženou. Po dvoch-troch rokoch po svadbe on požiada o rozvod a privádza si z územia Palestínskej autonómie, alebo z Jordánska novú ženu. Pritom prvá získava status matky-samoživiteľky so všetkými k tomu náležiacimi sociálnymi dávkami, pokračujúc pritom v rodení nových detí od "bývalého" muža. Následne s využitím tej istej schémy sa objavuje tretia a štvrtá žena. Ak uvážime, že v takýchto polygamných rodinách je cca 20 detí, a niekedy i viac, tak celková suma sociálnych dávok od Ministerstva sociálnych vecí Izraela (BituachLeumi) je veľmi solídna. A ak sa veci dostávajú do situácie pri ktorej dochádza k demolácii nezákonnej beduínskej osady a štát navrhuje jej obyvateľom kompenzáciu, tak Beduíni požadujú, aby každej zo žien bol vydelený osobitný pozemok a vyplatená osobitná kompenzácia. Nedávne masové nepokoje, ktoré vypukli pri demolácii nezákonnej beduínskej osady Umm El Hirane, sú toho jasným svedectvom.
 Návrh nového zákona proti beduínskej polygamii, podal poslanec izraelského Knesetu (parlamentu) za stranu NDI (Náš dom Izrael) Oded Forer. Podľa štatistiky v súčasnosti palestínske ženy tvoria okolo tretiny obyvateľstva beduínskych osád - dedín. Taká situácia mení ich vzťah k európskemu štátu v ktorom žijú. Loajálnosť Beduínov sa postupne znížila na nulu pod vplyvom palestínskeho svetonázoru. Všetky tieto ženy sú vychované pod vplyvom patologickej nenávisti k Židom a sionistom, a v tomto duchu i vychovávajú svoje deti, ktoré po dosiahnutí 18 roku života sotva pôjdu slúžiť do Izraelských obranných síl (CAHAL). Hoci v súčasnosti ešte väčšina beduínskej mládeže slúži v židovskej armáde, no v priebehu niekoľkých rokov sa to môže rázne zmeniť.
 Poslanec Forer navrhuje preverovať rozvody na predmet fiktívnosti. Ak oni sú spojené so žiadosťou na dovoz novej manželky do Izraela. Tiež pokračovanie spolužitia s bývalou ženou a jej deťmi môže byť dôvodom pre nepriznanie nového manželského zväzku. A dokonca začatia súdneho konania z dôvodu mnohoženstva.
 Pred polrokom izraelský predseda vlády Benjamin Netanjahu oznámil, že súčasná vláda musí nájsť adekvátne riešenie problému polygamie, za ktorého riešenie zodpovedným určil ministra justície. Ministerka spravolivosti Ayelet Shaked tiež učinila niekoľko vyhlásení proti polygamii. Na konci januára toho roku bola vytvorená špeciálna komisia, ktorá sa zaoberá hľadaním riešení, ktoré by zapadali do našej koncepcie európskeho a demokratického štátu.
 Pripomínajúc si Erdoğana, chcel by som popriať Európe, aby predsa len, venovala svoju pozornosť izraelským skúsenostiam. Možno, vyhlásenie rady európskych štátov "kresťanskými a demokratickými" dovolilo by aspoň ako-tak zauzdiť plaziacu sa islamizáciu – demografický džihád. Hoci reálne je ťažké si to predstaviť. Európania ohŕňajú nos a nazývajú izraelské skúsenosti - riešenia "neprijateľnými". Popierajúc ten fakt, že stupeň slobôd a demokracie bude spätne proporcionálna percentu % islamizácie.
 Špeciálne pre noviny "Эхо" Zvi Zilber
 Preklad z ruštiny: Milan Semančík
 Zdroj:«Демографический джихад», Zvi Zilber, ITON TV
http://mnenia.zahav.ru/Articles/8721/demografichesky_jihad
 Súvisiace materiály:
 - «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 - «Dobrovoľná kapitulácia jednej civilizácie» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i
 - «Režisér nového geopolitického predstavenia»
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/reziser_noveho_geopolitickeho_predstavenia_
 - «Našimi nepřáteli jsme my sami» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
 - «[Vidéo] L’incroyable progression de l’Islam depuis 1946» https://www.alnas.fr/actualite/communaute/video-l-incroyable-progression-de-l-islam-depuis?lang=fr
 - «Pápež umyl a pobozkal nohy moslimským migrantom: Všetci sme deti toho istého Boha» https://www.cas.sk/clanok/380459/papez-umyl-a-pobozkal-nohy-moslimskym-migrantom-vsetci-sme-bratia/ 
  
***