Назад к списку

О животно важном: Назарбаев констатіровал факт світовой войны і режім мобілізації Руського Світа

Нукам вам в великоруськом оріґінале і перетлумаченю на русиньскый і словацькый язык все актуалну репліку выдавательского директора ґрупы «Єднако» панa Андрея Сорокинa. Репліка[1] вказує як видить руський світ третью світову войну і в дослїдку того потрібность мобілізації Руського Світа. Тоты, котры собі думають, же їх ся то недотулят, прошу дале не чітати! В закінчіню пишу o потрібности зробити дашто про мір.


Ту «лем так» коло бісїди но досправды ся стало глобально важне. Презідент Казахстана Нурсултан Назарбаев „як бы ни с того ни с сёго“ выступил з «Проявом к обывателям»[2]. В жанре «Братя і сестры» [3].Но треба собі усвідомити же
- Назарбаев — послїднїй во світі політічный лідер старой школы (то є — людьской школы);
- він зна, о чом бісїдує;
- він наш приятель і споєнець — єдиный приятель і споєнець на кого ся мож сподївати; он вообще неоддїлим од понятя «МЫ»;
- гей і просто наш.
Зато мож без вшыткого приувеличеня ёго выступлїня брати як прояв ку вшыткым руськым. І не лем ку казахам. Досправды мудрый політік світового ровня і просто головонька Назарбаев просто перетлумочіл на понятный великоруськый язык то, што мал сказати [4] ёго молодшый/старшый товарищ і просто світовый лідер товарищ Путін в валдайской бісїде-2014 і в слїдуючой своëй реалной політіке. Не жебы я собі опоновал, а жебы пояснити: просто кідь бы тыма же самима словами выразила глава сверхдержавы і обладатель ґудзика, то… Ну, сами розуміте… На роздїл од головы ядерной сверхдержавы, но за правом мудрого старейшого [дуайена] світовой політіки XXI столїтя Назарбаев легко і несилено конштатує очівісне:
* нашы «западны партнера» выголосили світову войну — не нам, а выголосили ю як общій факт сучасного існованя: «нич особного — просто бізніс»;
* цїлонародна мобілізація — наш єдиный шанс в той войне выжыти;
* то і єсть першорядна задача вшыткых держав історічного руського простору - Евроазіатьскый союз (ЕАС);
* і потім кідь пережыєме і звітязиме — потім вже і побісїдуєме огляднї «повторного штарта Ялты», як і велил тов. Путін.
Смоле, в яку дивну добу жыєме, товарищи.
Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Издательский директор группы «Однако» http://andreysorokin.odnako.org/
**
*
Зробме дашто про мір:
вже в 1989 р., і наслїдно од завершіня існованя Варшавского договора 01.07.1991, през вход Словацькой републіки до Североатлантічной ради про сполупрацу (North Atlantic Cooperation Council – NACC з 1. януара 1993 р.). Aж по змарене референдум 23.-24. мая 1997 р. я надїялся, же Словакія собі усокотіть своє лицо і здоровый розум, нeпіддастся тиску Запада і наступит путь, коорый єй приведе к невтраліте. Была в тім часї можливость сотворити в Европе коаліцію невтралных держав: Швайцарії, Австрії і Словакії. На жаль, не стало ся так. І перелетїли сьме од єдного мантінела к другому – спід діждя під ринов. На тот час ся вказує, же за гевсе (на мою думку) неправилне рїшіня будеме повины платити.
* Пошырёваня НАТО в напряму на Восток, верьхом котрого є сучасна україньска кріза свідчіт о тім, же членством в НАТО нездобываме благодать беспечности. А, навспак членство в НАТО (посередництвом котрого реалізуют США свої ґеополітічны цїлї) нам приносит ріск гыбелї в 3. світовой войне.
[5] [6] [7] [8].
* В США сучаснї пробігают два великы протиречівы процесы. На єдному боку єсть сила зосередженого капітала, про котрый не є нич святе і котрый дїє за методом «нич особне — просто бізніс». З другого боку процес страти позіцій США нa світовой аренe
[9] змушує США приспособлёвати ся. І так на вызначне місце выходит можливость, же США попробуют приспособити собі світ за методом «Divide et Impera!—Роздїлюй і пануй!». Ідеалнї бы ся придал войновый конфлікт міджі конкурентами США напримір: Европа контра Росія ... .
* Покля сьме згодны з тым, же пережытя є найвысша вартость, так стоїт за то прияти ріск споєный з нашым выступом із НАТО і з путём к нейтраліте. Іначе повіджено: «нич особне — просто я (мы) маме дяку зістати живы».
 Єднако, зробме дашто про мір:
- https://youtu.be/Q4tP_TtsyiE- http://www.charta2015.com/news/vyhlasenie-mudr-andreja-janca-hovorcu-charty-2015/
- Петіція за выступлїня Словакії із НАТО: http://www.peticie.com/peticia_za_vystupenie_slovenska_z_nato
Позначкы:
[1] «О насущном: Назарбаев констатировал факт мировой войны и режим мобилизации Русского Мира», Андрей Сорокин, Издательский директор группы «Однако», 13 ноября 2014 г http://www.odnako.org/blogs/o-nasushchnom-nazarbaev-konstatiroval-fakt-mirovoy-voyni-i-rezhim-mobilizacii-russkogo-mira/
[2] Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 11 ноября 2014 г. http://www.akorda.kz/ru/page/page_218341_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-11-noyabrya-2014-g
[3] Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. СТАЛИНА, 3 июля 1941 года http://www.sovmusic.ru/text.php?fname=st_30741
[4] «Сталинский базар»-XXI: Путин приглашает к Ялте вместо мировой войны, а не после неё, Андрей Сорокин, издательский директор группы «Однако», http://www.odnako.org/blogs/stalinskiy-bazar-xxi-putin-priglashaet-k-yalte-vmesto-mirovoy-voyni-a-ne-posle-neyo/
[5] http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/mistem-valky-evropa.html
[6] https://www.youtube.com/watch?v=gHg7p_g8J7w
[7] http://www.zvedavec.org/komentare/2015/03/6400-otevreny-dopis-veliteli-velitelum-americkeho-konvoje.htm
[8] https://www.youtube.com/watch?v=I-cSg0QG0Xw
[9] День, коли впал америцькый сон: http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.8312
Преклад: Милан Семанчик, опубліковане в сеті e mail 11.04.2015
***