Назад к списку

O životne dôležitom: Nazarbajev konštatoval fakt svetovej vojny a režim mobilizácie Ruského Sveta

Ponúkam vám v ruskom origináli a v preklade do rusínčiny a slovenčiny stále aktuálnu repliku edičného riaditeľa skupiny «Jednako» pána Andreja Sorokina. Replika [1] ukazuje ako vidí Ruský svet tretiu svetovú vojnu a v dôsledku toho potrebu mobilizácie Ruského sveta. Tí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka, prosím ďalej nečítajte! V závere píšem o potrebe urobiť niečo pre mier.


Tu len tak medzi rečou, no v skutočnosti sa stalo niečo vážne. Prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev „len akoby z ničoho nič“ vystúpil s «Prejavom k spoluobčanom»[2] v žánri «Bratia a sestry»[3]. No treba si uvedomiť, že:
- Nazarbajev — posledný politický líder starej školy t.j.: ľudskej školy;
- on vie, o čom hovorí; - on je náš priateľ a spojenec — jediný spoľahlivý priateľ a spojenec;
- on vôbec je neoddeliteľný od pojmu «MY»;
- áno, je jednoducho náš. Preto je možné bez akéhokoľvek zveličenia jeho vystúpenie považovať za vystúpenie ku «všetkým ruským», a nie len ku Kazachom. Skutočne múdry politik svetovej úrovne a proste «hlavička». Nazarbajev jednoducho preložil do zrozumiteľného ruského jazyka to, čo mal povedať[4] jeho mladší a či starší súdruh jednoducho svetový líder súdruh Putin vo svojom valdajskom vystúpení -2014 a v ďalšej svojej reálnej politike. Nie aby som si oponoval, ale aby som objasnil: jednoducho, ak by tými istými slovami sa vyjadrila hlava superveľmoci a držiteľ tlačítka, tak ... No, sami chápete ... Na rozdiel od hlavy jadrovej superveľmoci, no podľa práva múdreho starejšieho [doyena] svetovej politiky XXI storočia Nazarbajev ľahko a nenútene konštatuje očividné:
* naši «západní partneri» vyhlásili svetovú vojnu – nie nám, ale ju vyhlásili ako všeobecný fakt súčasnej existencie: «nič osobné – proste biznis»;
* celonárodná mobilizácia – naša jediná šanca v tejto vojne prežiť;
* to je prvoradá úloha všetkých štátov historického ruského priestoru - Euroázijský zväz (EAZ);
* a potom, keď prežijeme a zvíťazíme – vtedy si už pohovoríme ohľadom «reštartu Jalty», ako poručil súdr. Putin; Hľa, v akej divnej dobe žijeme, súdruhovia.

Andrej Sorokin
Андрей Сорокин, edičný riaditeľ skupiny «Jednako» http://andreysorokin.odnako.org/
***
A ja dodávam:
Urobme niečo pre mier: už v roku 1989, a následne od ukončenia existencie Varšavskej zmluvy 01.07.1991 cez vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej rady pre spoluprácu (North Atlantic Cooperation Council – NACC 1. januára 1993). Až po zmarené referendum 23.-24. mája 1997 som dúfal, že Slovensko si zachová svoju tvár a zdravý rozum, nepodľahne tlakom zo Západu a vydá sa cestou vedúcou k neutralite. Bola vtedy možnosť vytvoriť v Európe koalíciu neutrálnych štátov: Švajčiarska, Rakúska a Slovenska. Bohužiaľ, nestalo sa tak. A preleteli sme od jedného mantinela k druhému - spod dažďa pod okap.V súčasnosti sa ukazuje, že za toto (podľa mňa nesprávne) rozhodnutie budeme musieť platiť.
* Rozširovanie NATO smerom na Východ, ktoré vrcholí súčasnou ukrajinskou krízou svedčí o tom, že členstvom v NATO nezískavame komfort bezpečnosti. Naopak členstvo v NATO (prostredníctvom ktorého realizujú USA svoje geopolitické ciele) nám prináša riziko zániku v 3. svetovej vojne
[5] [6] [7] [8];
* V USA súčasne prebiehajú dva veľké rozporuplné procesy. Na jednej strane je tu sila koncentrovaného kapitálu, pre ktorý nie je nič sväté a ktorý pracuje podľa metódy: «nič osobné – proste biznis». Z druhej strany proces straty pozícií USA na svetovej aréne
[9] núti USA sa prispôsobovať. A tak do popredia sa dostáva možnosť, že USA sa pokúsia prispôsobiť si svet s použitím metódy «Divide et Impera!—Rozdeľuj a panuj!». Ideálne by sa hodil vojenský konflikt medzi konkurentmi USA napr.: Európa kontra Rusko ...
* Pokiaľ súhlasíme s tým, že prežitie je najvyššou hodnotou, tak stojí zato podstúpiť riziká spojené s našim vystúpením z NATO a s cestou k neutralite. Ináč povedané: «nič osobné — ja (my) chceme prežiť».

* Jednako, urobme niečo pre mier:
- https://youtu.be/Q4tP_TtsyiE- http://www.charta2015.com/news/vyhlasenie-mudr-andreja-janca-hovorcu-charty-2015/
- Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO
http://www.peticie.com/peticia_za_vystupenie_slovenska_z_nato (2818 k 25. 1. 2016)
Poznámky:
[1] «O životne dôležitom: Nazarbajev konštatoval fakt svetovej vojny a režim mobilizácie Ruského Sveta», Andrej Sorokin, Vydavateľský riaditeľ skupiny «Однако», 13 novembra 2014, http://www.odnako.org/blogs/o-nasushchnom-nazarbaev-konstatiroval-fakt-mirovoy-voyni-i-rezhim-mobilizacii-russkogo-mira/
[2] Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 11 ноября 2014 г. http://www.akorda.kz/ru/page/page_218341_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-11-noyabrya-2014-g
[3] Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. СТАЛИНА, 3 июля 1941 года http://www.sovmusic.ru/text.php?fname=st_30741
[4] «Сталинский базар»-XXI: Путин приглашает к Ялте вместо мировой войны, а не после неё, Андрей Сорокин, издательский директор группы «Однако», http://www.odnako.org/blogs/stalinskiy-bazar-xxi-putin-priglashaet-k-yalte-vmesto-mirovoy-voyni-a-ne-posle-neyo/
[5] http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/mistem-valky-evropa.html
[6] https://www.youtube.com/watch?v=gHg7p_g8J7w
[7] http://www.zvedavec.org/komentare/2015/03/6400-otevreny-dopis-veliteli-velitelum-americkeho-konvoje.htm
[8] https://www.youtube.com/watch?v=I-cSg0QG0Xw
[9] Den, kdy se zhroutil americký sen, http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.8312
Prepis a preklad: Milan Semančík
***