Назад к списку

Polovica sveta je nadosmrti zaviazaná Rusku

Veikko Korhonen alias Ari-Veiko Peltosen – bloger z fínskeho mesta Oulu, ... . unavený zo stálych sporov s antirusky naladenými spoluobčanmi napísal na svojej stránke na Facebook malý článok.


Veikko Korhonen, podľa iných údajov Ari-Veikko Peltosen – bloger z fínskeho mesta Oulu, mal veľmi múdru babičku. Preto on odmalička mal veľmi dobré znalosti zo spoločnej rusko-fínskej histórie. A tak raz, unavený zo stálych sporov s antirusky naladenými spoluobčanmi napísal na svojej stránke na Facebooku malý článok. A vždy, keď stretol ďalšieho rusofóba, jednoducho dal mu na svoj článok odkaz.Sám píše, že tak ako väčšina súčasných Fínov periodicky sa dostával pod zhubný vplyv prozápadných učebníc histórie.
Všetko v nich, čo sa vzťahovalo k Rusku, sa spravidla polievalo totálnou špinou. Spoločná rusko – fínska história sa vykresľovala ako úplný des, а zhubný vplyv súčasnosti sa podporoval a udržoval informáciami o agresívnosti a vojenskom nepriateľstve najbližšieho suseda.
Vy sa pýtate na výsledky "agresie" Ruska? Tu sú: polovica Európy a časť Ázie získali svoju štátnosť z rúk menovite Ruska.
Nuž spomeňme si na to konkrétne a menovite:
- Fínsko v roku 1802 a 1918 (Do roku 1802 Fínsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
- Lotyšsko v roku 1918 (do roku 1918 Lotyšsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
- Estónsko v roku 1918 (do roku 1918 Estónsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
- Litva obnovila svoju štátnosť v roku 1918 tiež vďaka Rusku.
- Poľsko obnovilo svoju štátnosť s pomocou Ruska dvakrát v roku 1918 a v roku 1944. Rozdelenie Poľska medzi ZSSR a Nemeckom bolo len krátkym obdobím !
- Rumunsko sa zrodilo ako dôsledok rusko-tureckých vojen. Suverénnym sa stalo z vôle Ruska v rokoch 1877–1878.
- Moldavsko, ako štát sa zrodilo vo vnútri ZSSR.
- Bulharsko bolo oslobodené z pod jarma Osmanskej ríše a obnovilo svoju nezávislosť v dôsledku víťazstva ruských zbraní v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877–1878, ktorá i mala tento cieľ – oslobodenie Balkánu (Bulharska, Rumunska a Veľkého Srbska). Bulharsko sa odvďačilo tým, že v dvoch svetových vojnách bojovalo na strane antiruských koalícií. I v súčasnosti je Bulharsko – členom NATO, a na jeho teritóriu sú rozmiestnené základne USA. Po roku 1945 na jeho území nebol ani jeden ruský vojak...
- Srbsko ako suverénny štát, sa zrodilo tiež v dôsledku spomínanej vojny v rokoch 1877–1878.
- Azerbajdžan ako štát sa sformoval po prvý krát až v rámci ZSSR.
- Arménsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát len pod ochranou Ruska v zostave ZSSR.
- Gruzínsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát vďaka Ruskému impériu.
- Turkménsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
- Kirgizsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
- Kazachstan nikdy nemal svoj štát a a sformoval sa len v zostave ZSSR.
- Mongolsko nikdy nemalo svoj štát a a sformovalo sa len s pomocou ZSSR.
- Bielorusko a Ukrajina tiež po prvý krát nadobudli svoju štátnosť v dôsledku Veľkej Októbrovej socialistickej revolúcie v zostave republík ZSSR. A až v roku 1991 (tiež od Ruska) získali svoju plnú nezávislosť.
Pripomínam úlohu Ruska - ZSSR pri zrode takých štátov ako Čína, Vietnam, KĽDR (Severná Kórea), India, Grécko (bolo vybojované Ruskom od Turkov v ďalekom 1821 roku), Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik atď.
Vidíte, taká zvláštna "agresia" sa objavila v histórii zo strany Rusov !
Dokonca Švajčiarsko, vďaka významnému úsiliu Ruska, získalo nezávislosť od Francúzska. A presnejšie Švajčiarsko za svoju nezávislosť vďačí ruskému generalissimusovi kniežaťu grófovi Alexandrovi Vasilievičovi Suvorovovi (pred 217 rokmi). A od tej doby, Švajčiarsko nikdy nebojovalo (!).
Rusko sa ďalej významne podieľalo na:
- Oslobodení Rakúska od Tretej Ríše rok 1945;
- Oslobodení Československa od Tretej Ríše rok 1945;
- Pozícia cárovny Ruska Kataríny II. v roku 1780 pri vytváraní Ligy ozbrojenej neutrality znamenala faktickú podporu Severo - amerických spojených štátov v boji za nezávislosť od Veľkej Británie.
- Rusko dva krát v posledných dvoch storočiach darovalo nezávislosť väčšine európskych štátov po ich zničení Napoleonom a Hitlerom;
- Pozícia Stalina v jednaniach s USA a Anglickom dala Nemecku možnosť zachrániť si štátnosť po porážke v roku 1945;
- Pozícia Gorbačova dovolila bez zbytočných problémov opakovane zjednotiť obe Nemecká v roku 1990;
- Pomoc ZSSR pomohla udržať a upevniť Egyptu svoju nezávislosť vo vojne s Izraelom, Veľkou Britániou a Francúzskom v rokoch 1956-57;
- Zásah ZSSR do dvoch vojen Izraela a Egypta v rokoch 1967 a 1974 znamenajúci ukončenie vojny fakticky dva krát zachránil Arabov od porážky;
- Rozhodujúca úloha Sovietskeho Ruska zabezpečila Angole vybojovanie si svojej nezávislosti v roku 1975;
A nakoniec hlavné. Menovite ZSSR po víťazstve v Druhej svetovej vojne zohral kľúčovú úlohu v tom, že väčšina kolónií Západnej Európy získala svoju nezávislosť v priebehu procesu dekolonizácie odštartovanom menovite Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR = Sovietskym Ruskom).
Celá história Ruska hovorí o tom, že za akéhokoľvek zriadenia a vlády Rusko dôsledne hájilo princípy nezávislosti a sebaurčenia národností a národov. Menovite Rusko všemožne pomáhalo vytvárať a budovať mnohopolárny svet v ktorejkoľvek epoche po všetky časy.
Žiaľ, veľmi často obetovalo pri tom vlastné záujmy. Keby politika Ruska-Matky hoci len malou čiastočkou bola analogická s politikou Veľkej Británie, tak v súčasnosti by sa polovica sveta nachádzala v zostave Ruského Imperátorského Spoločenstva národov. A ruský národ by sa kúpal v rozkoši, ako šejkovia Saudskej Arábie, na účet národov, ktoré Rusko oslobodilo spod jarma iných kolonizátorov, ich štátov a kapitálov. 
Vidíte, prečo je pol sveta zaviazaný Rusku až po hrob, vidíte, prečo vy všetci ste vinní voči tomuto veľkému štátu.
Veikko Korhonen, Ari-Veikko Peltosen
 Zdroj:
 
⋆ Полмира обязаны России по гроб жизни
http://zavtra.ru/blogs/polmira_obyazani_rossii_po_grob_zhizni_
 ⋆ Спасем Мир все вместе!
https://ok.ru/spasemmirv/topic/67733719340530
 ⋆ Финский блогер шокировал Facebook: «Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни!»
https://www.youtube.com/watch?v=vQ1IkWX-sHI
 
Súvisiace články:
 ⋆ Vojna - ruský pohľad - budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 ⋆ Vojna – ruský pohľad http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad 
 ⋆ VOSR 100 výročie – význam http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ⋆ Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
 Preložil: Milan Semančík, Trenčín, zverejnené na internete a v sieti e mail 11.02.2019, oprava chýb 13.02.2019***