Назад к списку

Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam

Prezident Ruskej Federácie pán Vladimír Vladimirovič Putin predniesol svoje posolstvo Federálnemu zhromaždeniu Ruskej Federácie 01.03.2018.Treba vedieť, že podľa platnej Ústavy RF je toto posolstvo programovým politicko-právnym dokumentom, vyjadrujúcim videnie Prezidenta strategických smerov rozvoja Ruska v blízkej perspektíve. Obsahuje tiež hodnotenie stavu politického, ekonomického, ideologického charakteru, ako i konkrétne návrhy týkajúce sa zákonodarnej práce Parlamentu Ruskej Federácie. Pripomínam to preto, že po odznení Putinovho poslania západné média si všimli a medializovali len tú časť Poslania Prezidenta Putina, v ktorej hovoril o najnovších strategických zbraňových systémoch uvedených do výzbroje Ruskej armády. Nie to je však podstatou a významom jeho prejavu. Nech mi bude odpustené, že pre lepšie pochopenie, som prejav Prezidenta Ruskej Federácie, postavený a usporiadaný z hľadiska naplňovania najvyššej hodnoty – ktorou je blaho občana Ruska, usporiadal do historicko-realizačného sledu.


 I. Na dne – východzí bod
  
Po rozpade ZSSR = Zväzu Sovietskych Socialistických republík (25.12.1991) – Sovietske Rusko stratilo:
 ▫ 23, 8% svojho územia;
 ▫ 48,5% obyvateľstva;
 ▫ 41% HDP;
 ▫ 39, 4% priemyselného potenciálu;
 ▫ 44,6% vojenského potenciálu.
 Technika starla. Nad stavom ozbrojených síl sa dalo len zaplakať. Kaukaz zachvátila občianska vojna. A naše fabriky na obohatenie uránu mali pod dozorom americkí inšpektori. V istej dobe stála otázka nie tak, či môžeme rozvíjať výrobu jadrových zbraní, ale či vôbec jadrové zbrane, ktoré nám pripadli ako dedičstvo po ZSSR sme schopní vôbec bezpečne udržovať – ošetrovať. Rusko bolo zadlžené. Bez pôžičiek MMF, Svetovej banky ekonomika Ruska nebola schopná fungovať. Udržať sociálnu sféru nebolo možné. Vtedy sa zrejme u našich partnerov vytvorilo pevné presvedčenie, že znovuzrodenie ruskej ekonomiky, priemyslu, zbrojárskeho komplexu, ozbrojených síl na úrovni nutnej pre zabezpečenie nevyhnutného strategického potenciálu v blízkej budúcnosti nie je možné. A ak je to tak, nemá zmysel brať v úvahu názor Ruska. Je nutné ísť ďalej s cieľom dosiahnuť konečnú vojenskú prevahu. A následne diktovať svoje podmienky vo všetkých zostávajúcich oblastiach. V princípe takúto logiku pohľadu je možné pochopiť. My sami sme v tom vinní.
 → V roku 2000 USA prvý krát oznámili svoj zámer jednostranne vystúpiť z Dohovoru o protiraketovej obrane (1972) a rozvinúť protiraketový systém USA a NATO Missile Defence (Globálnej PRO) ako na území USA, tak i za jeho hranicami. My sme boli zásadne proti, nakoľko zmluva (Dohovor o protiraketovej obrane (1972)) tvorí základný kameň medzinárodnej bezpečnosti. Zmluva umožňovala každej zo strán rozvinúť na svojom území len jeden rajón protirakejtovej obrany. Rusku – okolo Moskvy; USA – okolo pozemnej základne strategických rakiet v Grand Fox. Zmluva vytvárala atmosféru dôvery, chránila pred použitím jadrovej zbrane (útočník nebol zabezpečený od odvetného úderu) a pred nezmyselnými pretekmi v zbrojení. My sme sa dlhodobo snažili USA odhovoriť od daného kroku;
II. Vystúpenie USA z dohovoru o PRO v roku 2002
 ▫ v roku 2002 USA jednostranne vystúpili z Dohovoru o PRO (1972);
 ▫ napriek tomu sa Rusko snažilo s USA v tejto otázke o konštruktívne rozhovory. Navrhoval sa spoločný postup pri zabezpečení, vytvorení spoločnej protiraketovej obrany proti možnému tretiemu útočníkovi. Zdalo sa, že bude možné dosiahnuť kompromis. No zbytočne. Všetky naše návrhy boli zamietnuté.
→ my sme následne oznámili, že budeme nútení pre zabezpečenie vlastnej bezpečnosti zdokonaliť svoje útočné strategické systémy. Dostali sme odpoveď: «USA vytvárajú systém globálnej protiraketovej obrany nie proti vám, nie proti Rusku. A vy robte čo chcete. Budeme vychádzať z toho že to nie je proti nám, proti USA...» Odkiaľ sa vzala, kde má korene takáto pozícia USA je pochopiteľné;
 ⇉ napriek všetkému, celých 15 (pätnásť) rokov od vystúpenia (2002) USA z Dohovoru o PRO (1972) sme sa snažili dosiahnuť nejakú dohodu v sfére strategickej stability. Niečo sa podarilo. V roku 2010 bola podpísaná Dvojstranná zmluva Ruska a USA o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných jadrových zbraní (New START);
 • napriek tomu USA pri vytváraní globálnej PRO (vytváraná proti raketám strategického určenia letiacim po balistickej dráhe, ktoré sú jadrom ruského obranného systému) postupne všetky body Dohovoru o PRO (1972) boli devalvované. Nakoľko pri súčasnom a vzájomnom znížení nosičov a bojových hlavíc, jedna zo strán (USA) súčasne nekontrolovateľne zvyšuje množstvo protirakiet, zvyšujú sa ich kvalitatívne charakteristiky, zvyšuje sa počet rajónov ich rozmiestnenia. A tak pokiaľ by Rusko nekonalo, došlo by k úplnému znehodnoteniu jeho strategického jadrového potenciálu. Všetok by bol zachytený americkou Globálnou PRO.
 • napriek protestom Ruska, americká mašinéria zapracovala. Kontajnery boli vyslané. Rajóny americkej Globálnej PRO boli rozmiestnené a pracujú na Aljaške, v Kalifornii, v Rumunsku a v Poľsku. Plánuje sa ich rozmiestniť v Japonsku a Južnej Kórei. Do systému americkej Globálnej PRO patria i námorné protiraketové systémy umiestnené na 5 (piatich) krížnikoch, 30 (tridsiatich) torpédoborcoch nachádzajúcich sa neustále pri našich brehoch.
⇛ Čo sme urobili my (Rusko) mimo protestov a snahy o dohovor ...:
 Od vystúpenia (2002) USA z Dohovoru o PRO (1972) sme s vypätím všetkých síl pracovali na:
 • možnostiach finančne nenáročnej modernizácie stávajúcich strategických raketových systémov letiacich po balistickej dráhe letu, ktorá by im umožnila prekonávať americkú Globálnu PRO;
 • vývoji, skúškach a výrobe perspektívnych zbraňových systémov. To nám umožnilo uskutočniť bleskurýchly veľký krok k modernizácii a tvorbe nových zbraňových systémov, nového pokolenia rakiet.
 III. Prelom vo vojenskej oblasti
  
Sýrska operácia preukázala rast nových možnosti Ruska v oblasti obrany. Vybavenosť Ruska modernou výzbrojou vzrástla 3,7 krát. Do výzbroje ruskej armády bolo zaradených vyše 300 modelov nových zbraní a zbraňových systémov konkrétne:
 º 80 (osemdesiat) nových balistických rakiet;
 º102 (stodve) balistické rakety odpaľované z ponoriek;
 º 3 (tri) ponorky - krížniky strategického určenia kategórie Borej;
 º 12 (dvanásť) raketových plukov bolo prezbrojených na rakety JARS;
 º 12 (dvanásť) krát sa zvýšil počet nositeľov vysokopresných zbraní na veľkú vzdialenosť;
 º 30 (tridsať) krát sa zvýšil počet vysokopresných rakiet s plochou dráhou letu (okrídlených rakiet);
 º značne sa zvýšila sila vojsk všeobecného určenia, vzdušno-kozmických síl a vojenského námorníctva;
 º celému svetu sú dnes známe naše najnovšie lietadlá, ponorky, systémy PVO, raketové komplexy na morskej, vzdušnej i pozemnej báze;
 º okolo celého Ruska je vytvorené celistvé rádiolokačné pole systému varovania pred raketovým útokom;
 º uskutočnili sme kvalitatívny skok v bezpilotnom letectve;
 º bolo vytvorené centrum riadenia národnej obrany Ruskej Federácie;
 º bolo vytvorené operatívne velenie ďalekomorskou zónou;
 º počet vojenských profesionálov slúžiacich v ruskej armáde sa zvýšil 2,4 krát;
 º naplnenosť ozbrojených síl Ruskej Federácie príslušníkmi armády sa pohybuje od 70 do 100%;
 º čakacia doba na získanie bytu sa znížila 6 násobne.
 ► Najnovšie systémy strategických zbraní vyvinuté Ruskou Federáciou ako odpoveď na vystúpenie USA v roku 2002 z Dohovoru o protiraketovej obrane (1972) a praktické rozvinutie tohto protiraketového systému (USA a NATO Missile Defence) ako na území USA tak za ich hranicami:
 ♦ SARMAT – ťažký strategický raketový komplex (200 ton), zamieňajúci starší strategický raketový komplex VOJEVODA. Charakteristický je jeho časovo krátky aktívny štartový úsek letovej dráhy sťažujúci jej likvidáciu, dlhší dolet, vyšší počet jadrových bojových blokov (vrátane hyperzvukových) vybavených systémom umožňujúcim prekonávať akúkoľvek PRO;
 ♦ BUREVESTNIK – strategická okrídlená raketa s plochou dráhou letu s miniaturizovaným jadrovým pohonom, nesúca jadrovú nálož. Letí po nepredvídateľnej dráhe. Má schopnosť obchádzať rajóny zostrelu. Môže doletieť na neobmedzenú vzdialenosť. Súčasnými ani vyvíjanými systémami protiraketovej a protivzdušnej obrany je ťažko zistiteľná a je prakticky nezraniteľná;
 ♦ POSEIDON - bezpilotný podvodný aparát, schopný prekonávať medzikontinentálne vzdialenosti, vo veľmi veľkej hĺbke, násobne prevyšujúci rýchlosť ponoriek, torpéd, i všetkých najrýchlejších hladinových plavidiel, s nízkym šumom, vysokou manévrovacou schopnosťou, prakticky nezraniteľný, môže niesť ako klasickú, tak jadrovú hlavicu. Je určený na ničenie: lietadlových lodí a ich uskupení, pobrežných pevností, pobrežnej infraštruktúry. (Má jadrový pohon, objemovo 100 krát menší, aký majú súčasné jadrové ponorky, no má väčšiu silu a 10 krát kratší čas uvedenia do prevádzky na maximálny výkon);
 ♦ KINDŽAL – vysokopresný letecko-raketový hyperzvukový zbraňový komplex, jeho skúšky boli už úspešne zavŕšené. Od 01.12.2017 komplex prechádza skúšobnou službou na letiskách Južného vojenského okruhu. Unikátne letecké charakteristiky lietadla - nosiča umožňujú túto zbraň dopraviť na miesto použitia za niekoľko minút. Dosahuje rýchlosť 10 krát prevyšujúcu rýchlosť zvuku, počas celej doby letu je schopný manévrovať a so 100 % zárukou prekonávať všetky systémy PRO. Do vzdialenosti 2000 kilometrov je schopný dopravovať i jadrovú hlavicu;
 Upozorňovali sme neustále, že prijmeme kroky na neutralizáciu hrozieb vzhľadom na rozvinovanie americkej Globálnej PRO. Konkrétne v roku 2004 po cvičení Strategických jadrových síl, v rámci ktorého bola po prvý krát vyskúšaná nová raketa na stretnutí s novinármi som (V. V. Putin) povedal: 
«... na pozadí ... Rusko potrebuje mať zbrane nového pokolenia. V náväznosti na to vás môžem informovať, že na základe úspešne uskutočnených experimentov v priebehu tohto cvičenia, my sme sa presvedčili a potvrdili sme, že v neďalekej budúcnosti do výzbroje Ruskej armády, raketových vojsk strategického určenia budú dodané najnovšie komplexy s doletom na medzi kontinentálnej hĺbke, s hyperzvukovou rýchlosťou, vysokou presnosťou, možnosťou hlbokého manévrovania ako vo výške, tak do strán ...»;
 ♦ AVANGARD – okrídlená hyperzvuková raketa, schopná lietať a manévrovať do hĺbky, výšky a do strán v hustých sférach atmosféry pri rýchlosti prevyšujúcej 20 Machov. Pričom je nezraniteľná systémami PRO. Kompozitné materiály umožnili prekonať problémy s dlhodobým letom pri uvedených rýchlostiach v hustých vrstvách atmosféry v situácii, keď sa v okolí rakety tvorí plazma. Raketa ide k cieľu ako meteorit, ako ohnivá guľa. Teplota v okolí rakety dosahuje dlhodobo 1600 až 2000 stupňov Celzia. Napriek tomu, je raketa po celú dobu riadená.V dôsledku pochopiteľných príčin, dnes nemôžeme ukázať skutočný vzhľad týchto zbraní, nakoľko i ich vzhľad má význam. No ubezpečujem vás, všetko to máme, všetko to dobre funguje. Naviac, táto zbraň, ako i zbrane KINDŽAL a bojový laserový komplex sa už vyrábajú sériovo;
 ♦ PERESVET - bojový laserový komplex – od minulého roku do výzbroje našich vojsk sú zavádzané bojové laserové komplexy. Nebudem hovoriť o detailoch. Špecialisti pochopia, že ich zaradenie do výzbroje niekoľkonásobne zvyšuje možnosti Ruska v sfére svojej obrany. Tieto nové zbraňové systémy, ale i tie ďalšie o ktorých som ešte nehovoril budeme ďalej zdokonaľovať;

 Každý z uvedených zbraňových systémov je unikátny a dôležitý. Ešte dôležitejšie je to, že existencia týchto zbraňových systémov vo výzbroji ruskej armády dáva možnosť špecialistom jej generálneho štábu spojiť tieto nové zbraňové systémy do komplexu spolu s už zaradenými zbraňovými systémami a vytvoriť perspektívny systém obrany štátu, ktorý spoľahlivo zabezpečí obranu Ruska na dlhé obdobie. Potrebujeme v tejto oblasti ešte veľa urobiť. No už v súčasnosti môžeme povedať: V Rusku je vytvorená moderná, s ohľadom na veľkosť územia kompaktná, vysokotechnologická armáda, srdcom ktorej je svojej vlasti oddaný, pripravený na akúkoľvek obeť kvôli národu – dôstojnícky zbor. Technika, ktorú my máme, sa skôr, alebo neskôr objaví i u iných armád. Ale takých ľudí, takých dôstojníkov, ako náš letec gardový major Roman Filipov – nebudú mať nikdy!
 Bol mi predložený zoznam navrhnutých na odmenu za vývoj a výrobu nových druhov zbraňových systémov. Na jednej strane ma prekvapil: nakoľko obsahoval na niekoľkých stranách hustým a drobným písmom napísané nie mená osôb, ale názvy podnikov, závodov, vedeckých ústavov, konštrukčných kancelárií ... snáď všetkých z celého Ruska. Na druhej strane ma to presvedčilo, že my sme čosi, kdesi, niekomu neukradli, ani sme len tak kdesi čosi nezmontovali. Je to výsledok práce v tichosti a skromnosti, pri plnom nasadení pracovníkov vedeckých ústavov, konštrukčných kancelárií, závodov z celého Ruska. Všetci sú hrdinami našej doby. Viem, že pre vás nie sú dôležité vyznamenania, odmeny, prémie ... I keď i tie budú. Viem, že pre vás je dôležité zabezpečenie obrany krajiny. V konečnom dôsledku je to výsledok jednotného úsilia a spoločnej práce celej krajiny. Viď: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/03/02/752649-putin-rasskazal-nagrazhdennih-za-razrabotku-novogo-oruzhiya
 IV. Dosiahnutie perzistencie a stability vývoja Ruska
  Dosiahli sme perzistenciu a stabilitu vývoja Ruska. To je základ, nie je to však garancia nášho ďalšieho rozvoja. Konkrétne:
 → Máme stabilnú ekonomiku;
 ▪ naše zásoby zlatých rezerv sa dostali na úroveň cca 454 milárd dolárov;
 ▪ infláciu sme stlačili na úroveň 2%.
  V oblasti poľnohospodárstva sme dosiahli nemalé úspechy . V tomto roku sme zobrali z polí rekordnú úroveň obilnín: 134,1 miliónov ton. Čím sme prekonali rekordnú úrodu z obdobia ZSSR (1978), keď zo všetkých jeho polí bolo zobraných len 127,4 milióna ton. No musíme ísť ďalej. Potrebujeme dosiahnuť takú úroveň, aby sme vyvážali viac potravín, ako dovážame;
 ⇛  je to nová makroekonomická situácia v Rusku...;
 * výška minimálnej mzdy sa rovná výške životného minima;
 * 3 (tri) milióny rodín v roku 2017 dostali nové byty;
 * seriózne sme obnovili federálnu cestnú sieť. Horší je stav regionálnej cestnej siete;
 ⋆ Naďalej našou prioritou je zabezpečenie kvality života a blahobytu, t.j. musíme zabezpečiť presvedčivý, dlhodobý, rast reálnych príjmov občanov. Vrátane penzistov ktorým musíme pravidelne zvyšovať penzie – tak, aby sa znižoval rozdiel medzi výškou penzií a a výškou platov (my musíme to dosiahnuť a dosiahneme to. V tom musíme uskutočniť rozhodujúci prelom);
 V. Prelomový rozvoj Ruska
 Tento potenciál Ruska, ktorý vytvoril spomínané moderné zbraňové systémy, budeme ďalej rozvíjať. Skoncentrujeme a nasmerujeme ho na dosiahnutie splnenia úloh i v oblasti občianskych odvetví priemyslu, ekonomike, sociálnej sfére, infraštruktúre. A taký sebavedomý dlhodobý rozvoj Ruska bude vždy chránený.
 → musíme vytvoriť takú budovateľskú silu, takú dynamiku rozvoja, aby žiadne priehrady nám nebránili neohrozene samostatne ísť dopredu ... my sami musíme a budeme určovať svoju budúcnosť...;
 → musíme ďalej modernizovať našu ekonomiku, infraštruktúru a riadenie štátu;
 → musíme využiť výzvy a možnosti technologickej revolúcie ...;
 → obranný priemysel musí zvýšiť v svojej produkcii podiel civilných produktov do roku 2025 na úroveň 30%a do roku 2030 na úroveň 50%;
 ⇉ najbližšie roky sa stanú rozhodujúce pre náš štát. Prečo? Rýchlosť technologických zmien prudko narastá. Ten, kto využije túto technologickú vlnu, dostane sa ďaleko dopredu. Ten, kto nebude môcť ju využiť, toho zaleje, utopí. ...;
 ⇛zmeny vo svete majú kvalitu civilizačných zmien. A veľkosť tejto výzvy od nás žiada takú istú odpoveď. My sme na to pripravený. My sme pripravený na uskutočnenie prelomu...:
 + Rusko sa musí stať pevným členom piatich najsilnejších ekonomík sveta;
 + Rusko musí zvýšiť HDP na osobu 1,5 krát;
 + Každý rok 5 (miliónov rodín dostane nové byty, je to ťažká, ale riešiteľná úloha ona sa rovná 120 miliónom m2 novej obytnej plochy);
 + zdvojnásobime investície do obnovy cestnej siete Ruska;
 + priepustná schopnosť železničnej Transsibírskej magistrály a BAM (Bajkalsko – amurskej magistrály) sa zvýši 1,5 krát;
 + celkove v rámci stratégie územného priestorového rozvoja sa rozvinie všetka magistrálna sieť Ruska (cestná, morská, letecká);
 + prepravná schopnosť ruských morských prístavov prekročila v roku 2017 rekordnú výšku 1 (jednej) miliardy ton (zvýšenie o 2/3 oproti výkonu všetkých prístavov bývalého Sovietskeho Ruska;
 + kapacita severnej morskej cesty vzrastie 10 x na úroveň 80 (osemdesiat) miliónov ton;
 + naša arktická flotila bola a bude najsilnejšou na svete;
 + výdavky na zdravotníctvo sa zdvojnásobia;
 + na celom území Ruska musíme zabezpečiť vysokú úroveň ekológie;
 + Do konca roku 2019 na najvyššie možné ekologické normy výroby prejde 300 podnikov. A do roku 2021 všetky;
 + evidujeme okolo 22 tisíc smetísk. Musíme tento problém vyriešiť. Rekultivujeme ich. Využijeme k tomu nové technológie, ktoré skúšame v takých mestách ako je Moskva ...;
 + realizujeme projekty na uchovanie prírodného bohatstva Bajkalu, Teleckého jazera, Volžsko donského povodia ...;
 → veľa práce nás čaká v oblasti kultúry. Máme veľa umeleckých a kultúrnych skvostov. Načo ich držať v depozitároch. Treba aby boli centrom kultúrneho života, a diela ukazovať ľuďom;
 + naše prvostupňové školstvo patrí medzi najlepšie na svete. Tak ďalej rozvinieme školstvo na všetkých stupňoch. Kvalitné vzdelanie musí byť dostupné pre každé dieťa;
 + Ďalej budeme rozvíjať individuálne vzdelávanie. Rozvinieme metódu špeciálnej prípravy mládeže prostredníctvom školiteľov – patrónov ...;
 + budeme ďalej posilňovať ruský základný vedecký výskum, ktorý sa stane najsilnejším na svete ...budeme podporovať ambiciózne vedecké projekty ..., rozvoj medzinárodných matematických centier ...;
 + k tomuto prudkému rozvoju technológií, vedy, vzdelávania budeme prispôsobovať právnu základňu a normy, logistiku ...;
 → odkiaľ na to zobrať prostriedky?
 ♦ Máme stabilnú ekonomiku;
 ♦ No to nestačí. Musíme:
 ▪ presne stanoviť priority;
 ▪ ušetriť financie vynakladané na fungovanie štátneho aparátu;
 ▪ získať ďalšie investície zo súkromného sektoru;
 ▪ zaviesť nový systém daní; Potrebujeme taký fiškálny, daňový systém, ktorý nám všetko toto zabezpečí, a nie len to, ale ktorý nám nebude brzdiť rozvoj, ale naopak nám bude stimulovať vývoj v potrebnom smere;
 ♦ No to i tak nestačí:
 → Pre taký prelom potrebujeme dosiahnuť vyššie ako svetové tempá ekonomického rozvoja. To je naša kľúčová úloha. Toto nie je len naše zbožné želanie, to je základná podmienka pre prelom v sociálnych, štruktúrnych , obranných a iných úloh;
 ⇉ Zdroje ekonomického rastu:
 • zvýšenie produktivity práce na novom technologickom, riadiacom a kádrovom základe, ktorý musí rásť nie menej ako 5%/rok;
 • s tým je spojený rast miezd a rast spotrebiteľského dopytu;
 • zvýšenie investícií za každú cenu. Potrebujeme takú úroveň, keď ročne každý druhý podnik bude uskutočňovať technologickú zmenu výroby;
 • rozvinutie stredného a malého podnikania. V roku 2018 v tejto oblasti pracovalo 19,7 milióna pracujúcich. Potrebujeme túto úroveň zvýšiť do roku 2024 na 25 miliónov pracujúcich;
 • odstránenie bariér pre nesurovinový vývoz. Zvýšiť ho z úrovne 133,7 miliárd v roku 2017 na úroveň 250 miliárd dolárov v roku 2024;
 • potrebujeme dosiahnuť takú úroveň, aby sme vyvážali viac potravín, ako dovážame;
 • potrebujeme kardinálne zlepšiť podnikateľskú klímu. Podiel štátu v ekonomike sa musí znižovať;
 • zlepšenie vzťahu občan – štát; ako i vzťahu medzi jednotlivými inštitúciami štátu;
 • kádre, sociálny lift, celoruský konkurz «Лидеры России» = celoruský konkurz «Lídry Ruska»;
 • pre každého, kto chce slúžiť štátu je a bude Rusko krajinou možností;
 ⇛ Všetky projekty, priority, priestorový rozvoj, investície do infraštruktúry, vzdelania, zdravotníctva, ekológie, nových technológií, vedy, miera podpory ekonomiky a spolupráce s mládežou, všetko to je určené pracovať pre splnenie jednej strategickej, kľúčovej úlohy: prelomový rozvoj Ruska;
 VI. Rusko o ktorom snívame
 Dúfam, že zo všetkého, čo tu bolo povedané vytriezvie každý potencionálny agresor. Také nepriateľské konanie, ako rozvinovanie PRO, približovanie infraštruktúry NATO k našim hraniciam, a pod. je z vojenskej stránky neefektívne, z finančnej stránky je neopodstatnené – nákladné. V konečnom dôsledku je nerozumné.
 O všetkom, čo tu bolo povedané, sme svojich partnerov v súvislosti s prijatými záväzkami museli v nutnom objeme a rozsahu informovať. Nič sme nenarušili, ani nenarúšame. I v budúcnosti, ak naši partneri budú mať záujem, sme s nimi ochotní akúkoľvek otázku posúdiť a podať informácie.
 Rastúca moc Ruska, nikoho neohrozuje. Nemali sme ani nemáme záujem tento potenciál využiť na agresívne ciele. Nikomu nehrozíme. Na nikoho sa nechystáme zaútočiť. Nikomu nechceme nič vziať. My všetko máme. Naopak rastúca moc Ruska je spoľahlivá záruka mieru vo svete, nakoľko bude zabezpečovať strategickú rovnováhu vo svete. A tomu, kto posledných 15 rokov sa snaží rozdúchať preteky v zbrojení, získať vo vzťahu k Rusku jednostranné výhody, zavádza z hľadiska medzinárodného práva nezákonné sankcie s cieľom zadržať rozvoj nášho štátu vrátane vojenskej oblasti poviem: všetko to, čo ste chceli prekaziť, čomu ste chceli zabrániť svojou politikou, sa už uskutočnilo. Zadržať Rusko sa nepodarilo.
 Teraz treba: túto situáciu pochopiť, presvedčiť sa o tom, že všetko, čo som tu povedal nebolo blafovanie, porozmýšľať, odoslať na zaslúžený odpočinok všetkých, ktorí žijú v minulosti a nie sú schopní pozrieť sa do budúcnosti, prestať rozkolísavať loď v ktorej žijeme, ktorá sa volá planéta Zem. Chcem ešte poznamenať: Veľké obavy u nás vzbudzujú niektoré tézy Jadrovej stratégie USA, ktorými sa znižuje prah použitia jadrovej zbrane. Kuloárne je možné kadekoho akokoľvek uspokojovať. No my čítame to, čo je napísané. A napísané je to tak, že jadrová zbraň môže byť použitá ako odpoveď na použitie klasickej nejadrovej zbrane a dokonca ako odpoveď na kybernetickú hrozbu. V našej jadrovej doktríne Rusko si vyhradzuje právo použiť jadrovú zbraň len ako odpoveď na útok proti nej, alebo jej spojencom jadrovou zbraňou, alebo iným druhom zbraní hromadného ničenia. Alebo i na útok klasickou nejadrovou zbraňou, pokiaľ by bola ohrozená samotná existencia štátu. Musím zdôrazniť, že akékoľvek použitie jadrovej zbrane (malej, strednej, akejkoľvek sily) proti Rusku, alebo jeho spojencom, budeme hodnotiť ako jadrový útok na náš štát. Odpoveď bude blesková, so všetkými z toho vyplývajúcimi následkami. Nikto v tomto smere nesmie mať žiadne pochybnosti. 
 Netreba vytvárať vo svete nové hrozby, ale naopak treba si sadnúť za rokovací stôl, a spolu myslieť nad obnovením perspektívnej medzinárodnej bezpečnosti a stabilného rozvoja civilizácie. My vždy sme o tom hovorili. Všetky naše návrhy sú stále platné... My si chránime svoje záujmy a vážime si záujmy iných. Riadiac sa medzinárodným právom vážime si úlohu OSN. To nám umožňuje vytvárať si pevné medzinárodné vzťahy. Príkladom toho sú naše strategické vzťahy s Čínou. Osobitné strategické vzťahy máme s Indiou. Novú dynamiku nadobudli naše vzťahy s veľa štátmi sveta. ... ODKB=CSTO, Šanghajská organizácia spolupráce=SCO, BRIKS, G-20, Aziatsko – tichooceánska ekonomická spolupráca= APEC.Máme záujem na normálnych konštruktívnych vzťahoch s USA a EÚ. Dúfame, že zvíťazí zdravé myslenie na prospech čestnej rovnoprávnej spolupráce. ... Nakoľko spolu zodpovedáme za bezpečnosť. Staviame budúcnosť sveta, ktorý sa stáva stále viac previazaný, kde na intenzite naberajú integračné procesy. ...Euroázijský ekonomický zväz sa snažíme učiniť globálne konkurentným integračným zoskupením ...(spoločný trh elektrickej energie, ropy a jej produktov, plynu, harmonizácia finančného trhu, práce colných služieb...).Pokračujeme v práci nad vytvorením Euroázijského partnerstva ...;
 Celý svet prechádza prelomovým obdobím. Lídrom sa stane ten, kto je pripravený a je schopný k zmenám. Ten, kto koná a ide dopredu. Takúto vôľu náš štát, náš národ prejavoval vždy v prelomových okamihoch nášho rozvoja. Za posledných 30 rokov sme dosiahli také zmeny, na ktoré iné štáty potrebovali storočia. Šli sme, ideme a pôjdeme sebavedome svojim smerom.
 Boli sme a budeme spolu. Naša stmelenosť je najpevnejším základom pre ďalší rozvoj. Ešte viac musíme upevniť svoju jednotu, aby sme pracovali ako jedno mužstvo, ktoré chápe že premeny sú nevyhnutné, a ktoré je pripravené odovzdať svoje sily, vedomosti a skúsenosti, talent s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.
 Výzvy a veľké úlohy naplňujú osobitným zmyslom náš život. ...Musíme byť smelý v zámysloch, cieľoch a konaní. Brať na seba iniciatívu, zodpovednosť, stať sa silnejším, v prospech rodiny, detí, celej krajiny. Meniť svet, život krajiny k lepšiemu. Vytvárať Rusko o ktorom my spolu snívame.
  V takom prípade sa všetky predchádzajúce desaťročia, celé 21 storočie stane bezpodmienečne dobou našich jasných víťazstiev, nášho spoločného úspechu. Ja verím, tak to i bude.
 Ďakujem, Vladimír Vladimirovič Putin
 Zdroj: ПУТИН: послание к Федеральному собранию 01.03.2018 https://www.youtube.com/watch?v=0sAhFmRIJ7U
 Preklad a úprava: Milan Semančík, 15.03.2018
 Súvisiaci materiál:
«Putin Valdaj 2017» viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/putin_valdaj_2017
- «Prezidentské voľby v Rusku (2018) - výsledky» viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/prezidentske_volby_v_rusku_2018_vysledky
- «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» viď: http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
- «Tretia svetová vojna vypukne v priebehu najbližších troch rokov» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/tretia_svetova_vojna_vypukne_v_priebehu_najblizsich_troch_rokov
 Aktualizácia: 17.03.2018, 18.03., 22.03., 30.03. a 01.11.2018 Pre plné pochopenie prejavu V.V.Putina doporučujem si pozrieť:
 Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.03.2018 Titulky CZ na:
 - https://www.youtube.com/watch?v=oCxhGqViudE a Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.03.2018 Titulky CZ na:
 - https://www.youtube.com/watch?v=t78qR7s9HvY V jednej z týchto relácií reaguje i na aktuálnu vnútropolitickú situáciu v Čechách a na Slovensku.
 * https://www.vesti.ru/doc.html?id=2998314#  Vystavenie krstných listov novým zbraňovým systémom: Пересвет, Посейдон, Буревестгик.

 Foto:

 ***