Назад к списку

Režisér nového geopolitického predstavenia

Ponúkam Vám prepis a preklad posledného (28.11.2015) vydania autorskej relácie БЕСОГОН – BESOGON sovietskeho, neskôr ruského herca, režiséra a filmového scenáristu pána Nikitu Sergejeviča Michalkova, ktorý bol venovaný réžii - trochu inak ....


 Nikita Sergejevič Michalkov:... Pohovoríme o tom, čo je réžia, nebudem hovoriť o tom čo je mojou profesiou. «Réžia je vlastne všetko. Skutočne všetko. ... Réžia je pokus vytvoriť atmosféru v ktorej je najviac pravdepodobné, že dosiahneš ten cieľ, ktorý si si vytýčil; Vytvoriť atmosféru, v ktorej sa budú uskutočňovať tie skutky, ktoré ťa budú približovať k vytýčenému cieľu. A to je všetko a všade – v rodine, na pódiu, v globálnom svete ...»... Ja chcem pohovoriť o: 
«Memorande Allena Dullesa». Memorandum je považované za podvrh vypracovaný KGB. No napriek tomu ... Memorandum sa objavilo niekedy na konci 40 rokov. Autorstvo sa pripisovalo pánovi Allenovi Dullesovi - legendárnemu riaditeľovi CIA v rokoch 1953 – 1961. Mimochodom pán Iľja Erenburg o ňom napísal: «...I keby sa dostal do raja, i tam bude strieľať anjelov ...“. Ja ho nechcem démonizovať, ja len chcem, aby sa k ľuďom (ktorí to väčšinou nevedia) dostala táto informácia a potom nech posúdia. Nuž čo je v tomto dokumente napísané:
«Skončí sa vojna, všetko sa utrasie a usporiada. A my dáme, všetko čo máme: všetko zlato, všetku materiálnu moc na osprosťovanie a ohlupovanie ľudí! Ľudský mozog, vedomie ľudí je schopné sa zmeniť. Zasejúc tam chaos, my nebadane zameníme ich hodnoty za falošné a donútime ich v tieto falošné hodnoty veriť. Ako? My nájdeme svojich rovnako zmýšľajúcich, svojich spojencov v samotnom Rusku. A takto epizóda po epizóde sa bude rozohrávať grandiózna svojim rozsahom tragédia záhuby najnepokornejšieho na zemi národa, konečného a nezvratného uhasínania jeho uvedomelosti. Napríklad z umenia a literatúry my postupne odstránime ich sociálnu podstatu; odučíme umelcov a spisovateľov – vybijeme z nich ochotu zaoberať sa zobrazovaním a skúmaním tých procesov, ktoré prebiehajú v hlbinách národných más. Literatúra, divadlo, kino – všetko bude zobrazovať a oslavovať najnižšie ľudské pudy. My budeme všemožne podporovať, dvíhať takzvaných umelcov, ktorí začnú vnášať a vtĺkať do ľudského vedomia kult sexu, násilia, sadizmu zradcovstva – slovom všetku rôznu NEMORÁLNOSŤ. V riadení štátu my vytvoríme chaos a zmätok. My budeme nebadane, no aktívne a stále napomáhať čudáctvu úradníkov, prekvitaniu úplatkárstva a bezcharakternosti. Byrokracia a prieťahy sa stanú cnosťou. Čestnosť a statočnosť budú vysmievané a nikomu nebudú potrebné, stanú sa prežitkom minulosti. Grobianstvo, chrapúnstvo, lož, klamstvo, pijanstvo a narkománia, živočíšny strach človeka pred človekom nehanebnosť a drzosť, zradcovstvo, nacionalizmus a nepriateľstvo národov – predovšetkým nepriateľstvo a nenávisť k ruskému národu, - všetko to my budeme obratne a nenápadne kultivovať, všetko to naplno rozkvitne. A len nemnohí, veľmi nemnohí budú tušiť alebo dokonca chápať, čo sa deje. No takých ľudí my odstavíme do bezradného postavenia, obrátime na posmech, nájdeme spôsob ich oklamať a vyhlásiť odpadkom spoločnosti. Budeme vytrhávať duchovné korene, trivializovať a ničiť základy národnej morálky. My budeme takto rozviklávať jedno pokolenie za druhým. Budeme sa venovať mládeži od detského veku, stavať budeme vždy NA MLÁDEŽ – začneme ju rozkladať, demoralizovať, kaziť a morálne rozvracať. My urobíme z nej cynikov, idiotov a kozmopolitov. Hľa takto my to urobíme!» Porovnaj: http://from-ua.com/articles/281055-plan-dallesa-falshivka-ili-instrukciya.html Napísané je to ako keby v roku 1948. No dobre - je to podvrh. Ľudia čo považujú toto «Memorandum ...» za podvrh sú toho názoru, že to urobila KGB, aby odvrátila sovietsky národ od užívania si radovánok a predností západného sveta. Ja nechcem démonizovať ani západný svet, ani Ameriku. V žiadnom prípade. Ja chcem položiť otázku: Súhlasíte - je to podvrh.
 A kto mi odpovie: prečo sa to uskutočnilo?! Ako sa to stalo? Prečo všetko o čom hovorí alebo nehovorí Allen Dulles v tých ďalekých minulých rokoch. A to určite nebolo napísané v súčasnej, našej dobe. Prečo to všetko sa udialo s nami? Pozrite: (ilustračné videoklipy)
- úradníci, korupcia;
- odstránenie z umenia:
* jeho sociálneho zmyslu;
* tvorivosti;
* vzťahu (úcty) k tomu prostrediu v ktorom žiješ, i keď o ňom hovoríš zapálene s negatívnym postojom k hrozným a strašným veciam. Ak miluješ prostredie v ktorom žiješ, hovoríš ako zainteresovaný človek. A keď nie?! ...
A či mi nevidíme, ako sa od nás - od nášho kinematografu odvrátil náš divák. Odvrátil sa, lebo je z toho unavený. Áno zo začiatku to bolo zaujímavé, skvelé, nezvyklé, odrazu vidieť to, čo predtým v časoch sovietskej vlády nikdy nebolo možné vidieť. Zo začiatku to vyvolávalo pocit konečne príducej spravodlivosti a pravdy: my sme začali hovoriť o našich nedostatkoch. My chápeme, že tieto nedostatky máme. My sa nebojíme o nich hovoriť. S nami nič neurobia. No keď to prekročilo určitú mieru trpezlivosti. Divák povedal: ja nechcem to už vidieť. Nie preto, že by chcel prikrášľovať skutočnosť. Ale preto, že už sa nechcel stále vidieť v «sr...ách». Nechcel sa stále dívať na hnusných, odporných ľudí.
Ja nedávam rady. Ja zadávam otázku. A opäť sa opieram o réžiu. Ak je to falzifikát ktorý nenapísal Allen Dulles, kým bol napísaný? Kvôli čomu bol napísaný? A to najhlavnejšie, ako sa to, čo bolo napísané uskutočnilo? Myslím, že réžia sa týka nie len vzťahu a úloh, ktoré mohol vytýčiť, alebo nemohol vytýčiť určitý svet, určitá kategória ľudí žijúcich vo svete v určitom vzťahu k Sovietskemu zväzu a následne k Rusku.
 V tej istej dobe, presnejšie v roku 1941 vychádza v USA kniha Theodore Newman Kaufmana: «Nemecko musí zahynúť!» Germany Must Perish!, Argyle Press, Newark, NJ, 1941, 104-page brochure. Nemala nejaký úspech v USA. V Nemecku sa využívala ako dôkaz agresie vonkajšieho sveta. Theodore N. Kaufman doporučoval v svojej knihe sterilizovať dospelé obyvateľstvo Nemecka. V tomto opatrení videl možnosť geneticky (prostredníctvom genetickej modifikácie) odstrániť prvopočiatok nemeckého nacizmu, militarizmu v nemeckom národe. 04.01.1943 známy americký antropológ profesor Harvardskej univerzity Earnest Albert Hooton vo veľkom článku «Odstránenie ducha militarizmu prostredníctvom «genetickej modifikácie» Nemcov» zverejnenom v týždenníku «New York daily», navrhol: «...zničiť nemecký nacionalizmus a agresívnu ideológiu v procese genetickej zmeny jej nositeľov prostredníctvom vytvárania zmiešaných manželstiev (rodín): Nemiek s cudzincami, vo veľkom počte dovezenými do Nemecka, a Nemcov nútene udržiavaných za jej hranicami, so ženami iných národov...». Podľa prepočtov profesora E.A. Hootona 10 až 12 miliónov zajatých Nemcov bude odvezených do pracovných táborov na území víťazných mocností na obnovu ich zničenej ekonomiky. V dôsledku týchto opatrení (podľa názoru profesora) zníži sa počet narodených rasovo čistých Nemcov a neutralizuje sa charakteristická teutónska agresívnosť a militaristický duch nového pacifisticky indoktrinovaného pokolenia Nemcov. Podľa prepočtov profesora E.A. Hootona realizácia tohto plánu zaberie najmenej 20 rokov. V tomto čase je nevyhnutné stimulovať imigráciu cudzincov – predovšetkým mužov, do nemeckého štátu vzniknutého na území porazeného Reichu. To bolo napísané v roku 1943. V tej dobe to vypadalo ako nonsens. Vypadalo to, ako to povedať, ako fantazmagória, ako blúznenie, ako šialenstvo. Ako takto? Sterilizovať? O čom vlastne ide reč? No ide čas, a čo sa deje ďalej? A ďalej sa deje nasledujúce:
 Nemecký sociológ, ekonóm a demograf, profesor University of Bremen, Gunnar Heinsohn predpokladá, že 950 miliónov Afričanov a Arabov s konečnou platnosťou pochovajú Európu do polovice tohto storočia (napísal to pred 12 rokmi). On tvrdí a upozorňuje, že jednou z hlavných hrozieb pre Západ už v tomto štvrťstoročí je demografická «dorastová bublina (hrb)» na Blízkom východe a v Afrike – južne od Sahary. Keď viac ako 20% obyvateľstva je mládež vo veku 15 až 24 rokov. Úplne sa «dorastová bublina» na Blízkom východe a v Afrike naduje v roku 2025. Globálna hrozba, ktorú bude vyvolávať po nasledujúce desaťročia, môže urobiť z 21 storočia ešte krvavejšie obdobie, ako bolo 20 storočie. Prebytok mladých ľudí skoro vždy vedie ku krviprelievaniu. A k vytvoreniu, alebo zničeniu impérií. On tiež používa termín: «zhubná demografická priorita mládeže» (zamyslite sa – otrasné!). Tendencia k násiliu narastá v tých spoločnostiach, kde mládež od 15 do 29 rokov tvorí viac ako 30% z celkového počtu obyvateľov. Pritom nie je podstatné v mene čoho sa koná násilie: relígie, nacionalizmu, marxizmu, fašizmu atď. Hlavným je prebytok mládeže. Ktorý je stále tým istým sudom s prachom, ku ktorému stačí priložiť zápalku. A tú zápalku k tomu sudu vždy pravidelne prikladajú. V súčasnosti je naša planéta vystavená vlne islamistického teroru. Odkiaľ sa vzali tí agresívny fanatici veľkého mierového náboženstva – islamu? S islamistami sa veď na Východe v rokoch 1916 až 1918 nestretával legendárny britský dôstojník Thomas Edward Lawrence of Arabia. A v rokoch 1941 až 1943 hitlerovský poľný maršál Erwin Johannes Eugen Rommel prezývaný „Púštna líška“. A teraz tento ISIL (Islamský štát) dáva výzvu Západu. Na programe dňa je vytvorenie antiisilovskej koalície štátov. Obdobnej ako bola kedysi antihitlerovská. Môže byť zaujímavé, ako odôvodňuje profesor Gunnar Heinsohn toto chápanie zachádzajúc do hĺbky histórie. Nuž pozrite: ako mohli malé európske štáty počínajúc Portugalskom a Španielskom dobývať veľké regióny sveta vyhlasujúc ich za svoje kolónie. Existuje chybný názor, že sa tak stalo kvôli vtedajšiemu presťahovaniu národov Európy. Fakticky presťahovanie nebolo. V roku 1350 žilo v Španielsku 9-äť miliónov ľudí. V roku 1493, keď začalo veľké dobývanie kolónií, žilo v Španielsku len 6-sť miliónov ľudí. Menej o jednu tretinu. No v tom období sa v Španielskych rodinách rapídne zvýšil koeficient pôrodnosti z 2-3 živo narodených na 6-7 živo narodených detí. Prečo? V roku 1484 Pápež Innocentius VIII (1484-1492), osobitným nariadením vyhlásil, že umelé obmedzenie pôrodnosti sa bude trestať smrťou. Na horiacich hraniciach začali masovo spaľovať všemožné čarodejníčky a bosorky. V súčasnom chápaní: pôrodné baby, pôrodné asistentky. Nariadenie bolo objektívne vynútené, nakoľko v 14 a 15 storočí čierna smrť – mor vykosil značné množstvo obyvateľstva Európy. V dôsledku Pápežom prijatých mimoriadnych opatrení sa priemerný vek z roku 1350 (28-30 rokov) znížil v roku 1492 na (15 rokov). V rodinách sa ocitlo príliš veľa chlapcov, nevediacich čomu by mali venovať svoje sily. Objavila sa «dorastová bublina» hroziaca výbuchom. Túto výbušnú masu obratne odplavili ďalej od európskych brehov na dobytie cudzokrajných kolónií k sláve Ježiša Krista, Pápeža, Španielska, Portugalska. 95% dobyvateľov (špan. conquistador) boli veľmi mladí. V Španielsku ich dokonca volali secundones (druhí, nasledujúci) synovia. Oni i likvidovali v Južnej Amerike veľkú Ríšu Inkov a iné tamojšie národy. A i keď jedným z hlavných Božích prikázaní je: «Nezabij!», mladí conquistadori nepovažovali za hriech hubiť, utlačovať národy nad ktorými zvíťazili. Veď religiózny činovníci vštepovali mladíkom, že oni nie sú vrahovia, ale bojovníci za spravodlivosť. A sú povinní ničiť pohanov a hriešnikov na slávu Boha a s povolením moci. Týchto dobyvateľov – conquistadorov – kolonizátorov nazýval profesor Gunnar Heinsohn: «kresťanisti». Mládež je pripravená prijímať ideológiu, ktorá im odpúšťa a oslobodzuje ich od akejkoľvek zodpovednosti. Z týchto svätých kníh Korán, Biblia, Mein Kampf, Komunistický Manifest ... sa berie to, čo ospravedlňuje váš cieľ. Viete, že budete činiť násilie, no chcete, aby vás svedomie pritom netrápilo. Zabíjate pre ideu, a preto máte pravdu. Hľa to je historický odkaz. Ja by som povedal historicko-biologický odkaz. Teda keď mládež prekračuje (narúša) určité pomery. Táto mládež s búrlivou mladou krvou je schopná ísť v mene čohokoľvek na čokoľvek. Pozrite čo dnes vidíme. Státisíce mladých ľudí sa pokúšajú a prebíjajú do Európy. Ľudia z inej kultúry, iného jazyka, inej tradície, inej viery, inej predstavy o dobre a zle. Absolútne nezhodné s tým, kam sa trhajú. No oni sa trhajú. A úžasná vec. Európa – ktorá je prívržencom tolerantnosti, multikulturalizmu, nahliadanej situácii, k cudzincom, cudzím štátnym príslušníkom, inofarebným ... Ona prijíma prichádzajúcich do nej, pretože je to v súlade s princípmi kresťanstva, úcty k osobnosti, slobody ... No čím sa môže ochrániť Európa, koniec koncov, od tohto ohromného masového vplyvu? Čím sa ona môže ubrániť dnes, keď ona svojimi rukami sa zriekala a zrieka tých princípov, podľa ktorých žila storočia. Keď ona zrádza vlastnú históriu, vlastnú kultúru, vlastné tradície. Čoho sa bude držať? Prichádzajú ľudia, mladí ľudia. Upozorňujem! Ohromné množstvo mladých ľudí – mužov. Mimochodom ako je známe majúcich ifony, nepodobných na utečencov. Len 10% rodín. Ostatné všetko slobodní, pevní – tvrdí muži. Jednoducho či je to len tak? Či od vojny utekajú? My o tom trošku neskôr pohovoríme. Ľudia, ktorí sa tam objavujú v množstve: na 100 obyvateľov obce – 750 utečencov. Ako sa oni chránia? Na čo sa mení táto obec? Akým spôsobom oni (utečenci) budú chrániť piliere toho miesta, kde sa dostali? Keď oni (utečenci) skoro sedem krát prevyšujú počet miestnych obyvateľov. Pôvodných obyvateľov so svojimi tradíciami, históriou, kultúrou ... Popritom ľudia, ktorí prichádzajú nechcú sa učiť. Oni nechcú prijímať túto kultúru ako svoju (i keď by mali, nakoľko oni prichádzajú na cudzie miesto a chcú tu žiť). Oni nechcú žiť podľa tých pravidiel a zákonov, podľa ktorých žijú tí ľudia, ku ktorým prišli. Pozrite, čo sú nútení prežiť Gréci, keď sa stretli s týmto problémom:
Gréci: «My sa bojíme. My sme vystavení nebezpečenstvu každý deň! Každú minútu! Oni sa dobíjajú dovnútra... Polícia... Oni sú schopní zabiť druh druha. Urobte niečo! Ochráňte nás niekto! Oni sú už v našich domoch! Tu už sme my obete, nie oni. My chceme žiť ako predtým. My chceme žiť svojim životom. Oni nás zbavili tejto možnosti! Nie my bojujeme, ale oni! Ich treba odtiaľ odpratať. Toto je mesto... To nie je miesto pre takých ľudí, akými sú oni!
Utečenci: «Oni sami seba ničia! Oni strácajú možnosť rozmnožovať sa. Oni sú nútení hľadať možnosť reprodukcie medzi nami. My im dáme túto možnosť! My spoločne s nimi splodíme deti! Prijímajte «utečencov»! My onedlho ich prizveme v mene nastávajúceho Kalifátu!»
Gréci: «Odíďte prosím, to je súkromné územie! Vy ste vtrhli na súkromný pozemok! Vážte si Grécko! Toto je Grécko! Odíďte! ***
Ďalšie sprievodné texty k videoklipom: Nie všetci migranti utekajú zo Sýrie kvôli vojne. Medzi nimi sú Afgánci, Senegalci, Albánci, Pakistanci a Bangladéšania.Ľudia v Chorvátsku povedali že tu je vynikajúce, vynikajúce právo na azyl! Nie ideme! Ideme do Nemecka! Vaše deti budú moslimami! Tvoj syn bude moslimom! (Migranti)
Ja si myslím, že to je vážny signál pre všetkých nás. (Merkelová)
My vyhlasujeme svoje právo ostať tu! Vaša demokracia – to je antidemokracia! (Migranti)
26. augusta 2015 rok. «Lekári bez hraníc» zachraňujú utečencov z lodiek pašerákov v Stredozemnom mori. Tuniská rybárska loď našla gumený čln v ktorom sa nachádzalo okolo 150 osôb.
Nikita Sergejevič Michalkov: A vzniká otázka: Je to náhoda to všetko? Tento masový odchod. Tie masy. Milióny utečencov. Nie je to súčasťou nejakej réžie? Opakujem. Nechcem démonizovať ani Západ, ani Ameriku. Ja chcem pochopiť spolu s vami. Usídliaci sa tu ľudia (utečenci), ktorí nechcú pracovať, ktorí počítajú s poberaním sociálnych dávok – podpory ... A EU je povinná tieto dávky poskytovať. Nevychádza nám to tak. Že v určitý okamih títo mladí ľudia, ktorí sa okukajú, zvyknú si. Na nejaký príkaz, alebo z vlastnej vôle povedia: a vy ste kto? Vás je stovka, a nás 750. Načo tu je chrám? Aký chrám? Aký kostol? Prečo vy hovoríte akýmsi jazykom? Prečo ...? A v tomto okamihu všetko to o čo sa usilovala Európa: sloboda osobnosti, váženie si každého ľudského odkazu: tolerantnosť, gay demonštrácie, dievčatá v krátkych sukniach, alebo úplne bez nich, ... Tu sa Európa odrazu stretne s uhlom pohľadu, pri ktorom sa nebudú (utečenci) na nič pýtať. Jednoducho nebudú. Nechápeš, že sa to nesmie robiť? My ťa zabijeme. My ťa donútime žiť tak, ako pokladáme za správne my. A všetky gay manifestácie sa ukončia krvavým mäsom. Ja nie som zato. Ja som proti gay manifestáciám. No nie som zato, aby ich zabíjali. A kde sa podeje to ohromné množstvo ľudí, ktoré pozrúc sa doľava - doprava, pochopilo, že tu možno veľa toho užívať si jednoducho tak? Urobia si to svojim vlastníctvom. Európu, matku kresťanskej kultúry. Nemecko, ktoré v súčasnosti naďalej trpí komplexom, prirodzeným komplexom po druhej svetovej vojne. Dnes tolerantne prijímajúc všetko toto ohromné množstvo utečencov, v nejaký moment povie: dosť, je to už vyrovnané! A čo sa začne vo vnútri? A či nebude už neskoro? Dnes sa Európa, EU schádza na poradu, aby sa vyjasnilo, čo ako, ešte treba deliť. Ja nenaznačujem, aby týchto ľudí zabíjali, alebo strieľali, alebo nepúšťali.No ak pozriete na sekundu, okrem iného, aký je tu ešte biznis? Koľko stojí presťahovanie, preprava loďou, loďkou z Južnej Afriky, alebo z Východu. Sú to ohromné peniaze. Odkiaľ sú? Kto ich dáva? Ako tento mechanizmus funguje? A vzniká otázka komu to je výhodné, aby Európa stratila svoju kultúrnu hodnotu svoj historický význam? Rembrandt, Dante, Goethe ... A čo znamenajú tieto mená pre prichádzajúcich ľudí? Ja ich vôbec nechcem podceňovať. Kultúra Východu, africká kultúra, to sú veľké kultúry. To sú veľké civilizácie. Poznamenávam: to čo sa deje je práve narušenie, prenikanie, agresia proti týmto Európe a Amerike cudzím civilizáciám. Ktoré žili podľa svojich zákonov. A kvôli čomu rozvrátili ich poriadok života? Oni sami toto rozvrátili - bombami, vraždami líderov.
Počúvajte, čo hovorí Muammar al-Kaddáfí: «...A teraz počúvajte vy ľudia z NATO. Vy bombardujete stenu neprepúšťajúcu potok africkej migrácie do Európy. Stenu brzdiacu teroristov Al káidy. Touto stenou bola Líbya. Vy ju búrate. Vy ste idioti! Za tisíce migrantov z Afriky. Za podporu Al káidy – nech vám horí voda! I tak ono bude! ...»
Nikita Sergejevič Michalkov: Ešte sa nič nestalo. On je ešte živý. Ešte nebol roztrhaný davom ľudí, ktorí mu mali byť celý život vďační za ten život, ktorý on im vytvoril. Bezplatné školstvo, zdravotníctvo, ...Ako sa to stalo? Čo je to za prízrak? A my nevidíme tu pararely? Taký prízrak v Gruzínsku. Taký prízrak na Ukrajine. Ne taký, ale podobný. Podobný. Ano určite, rozhodne podobný. Rozhorčený národ na Ukrajine. Rozhorčený korupciou, hlúposťou, neschopnosťou vedenia. Vychádza na ulicu a bojuje s tým. No čo dostáva za to. On chcel to čo teraz má? Myslím, že nie. No ono sa stalo. Či chcú v Sýrii, alebo Líbyi to čo majú? Nie. No ono sa stalo a deje sa. A tu vzniká opäť otázka o réžii. Réžia. To je vytvorenie atmosféry pre dosiahnutie určitých cieľov ... Mne sa zdá, že ak dnes o tom nebudeme myslieť ... Ja nepoznám metódy. Ja neviem ako. Ja nemôžem dávať rady. Ja si dávam otázku. To čo sa stalo a deje v Sýrii, alebo v Líbyi, alebo v Iraku. Či to nie je príčina stimulujúca toto veľké sťahovanie národov? A zárodky toho sú biologické, ak chcete. To o čom hovoril nemecký profesor. Aké množstvo mládeže, detí je v rodinách na Východe a v Afrike. A to môže byť jasná paralela. Či to nie sú noví secundones z južnej Afriky, z Východu, ktorí prichádzajú dobyť kolónie. Nie je tu nebezpečie, že v priebehu určitého času sa západná, vlastne celá Európa zmení na kolóniu? Obyčajnú kolóniu. Ktorá bude obsluhovať víťazov. A čo je najsmutnejšie – zaslúžených víťazov. Koho rozhýbal západný svet? Ktorý vtrhol do cudzej civilizácie. Nie do štátu, nie do relígie. A menovite do civilizácie. Kde sú iné predstavy o svete o demokracii o slobode, o tom čo je dobré a čo zlé. Náhoda? A ak nie? Všetko dobré. Do nových stretnutí.
P.S.
Táto relácia bola napísaná doslovne niekoľko dní predtým, čo sa stala tá hrozná tragédia v Paríži. Preto my dnes v mene našej skupiny vyjadrujeme sústrasť Parížanom, celkove všetkým Francúzom a tým ktorí boli svedkami tejto hroznej tragédie.To o čom sme hovorili dnes, celkove v mnohom je odpoveďou, alebo minimálne časťou odpovede na otázku prečo sa to deje.
Všetko dobré!
 Zdroj:
БЕСОГОН – BESOGON https://www.youtube.com/watch?v=xOdNBUVBKP0
 
Súvisiace materiály:
 * Komu zvonia do hrobu? http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_
 * Predohra toho, čo čaká nás - Európanov http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/predohra_toho_co_caka_nas_europanov_
 * Dobrovoľná kapitulácia jednej civilizácie http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i
 * Demografický džihád http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/demograficky_dzihad
 * Európa a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 * [Vidéo] L’incroyable progression de l’Islam depuis 1946 https://www.alnas.fr/actualite/communaute/video-l-incroyable-progression-de-l-islam-depuis?lang=fr
 
Prepis a preklad: Milan Semančík, zverejnené v sieti e mail 07.12.2015, doplnené 07.02.2019***