Назад к списку

Situácia na Ukrajine – klasici

Situácia, ktorá vznikla na Ukrajine, nenecháva nikoho ľahostajným. Odpovede na mnohé otázky súčasnosti možno, a je i nutné hľadať v minulosti, v histórii, v tých udalostiach, ktoré prebiehali pred desiatkami-stovkami rokov, v hodnotení týchto udalostí váženými, autoritu majúcimi ľuďmi - spisovateľmi, filozofmi a politikmi tej doby. Nie je výnimkou ani súčasná situácia na Ukrajine.


Mnohé osobnosti 19 a 20 storočia predvídali a upozorňovali svojich súčasníkov a budúce pokolenia na tragické udalosti, ktoré sa bohužiaľ stávajú reálnosťou v týchto dňoch... V svojom programe «Бесогон ТВ» režisér Nikita Sergejevič Michalkov zozbieral a 09.03.2013 r. prečítal niektoré texty filozofa a publicistu Ivana A. Iljina, štátneho činiteľa Zväzovej republiky Juhoslávia a Republiky Srbsko Slobodana Miloševiča a ruského spisovateľa 19 storočia Fjodora M. Dostojevského.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij (*30 októbra [11 novembra 1821], Moskva † 28 januára [9 februára] 1881, Sankt Peterburg)
 «Nebude mať Rusko, a nikdy ešte nemalo takých nenávistníkov, závistlivcov, klebetníkov, a dokonca zjavných nepriateľov, akými budú všetky tie slovanské plemená, akonáhle im Rusko dá slobodu, a Európa ich uzná slobodnými! A hoci by mi i odporovali, spochybňovali i kričali na mňa, že ja preháňam, a že nenávidím Slovanov! Ja naopak, veľmi milujem Slovanov, no ja sa ani brániť nebudem, pretože viem, že všetko presne tak menovite sa stane, ako ja hovorím, a nie pre nízky, nevďačný, ako keby, charakter Slovanov, vôbec nie, - v tomto zmysle majú charakter ako všetci, - ale práve preto, že také veci na svete ináč ani prebehnúť nemôžu. Rozširovať sa nebudem, no viem, že odteraz nemôžme čakať od Slovanov vďaku, na to sa musíme pripraviť dopredu <...> že všetci títo oslobodení Slovania s opojením sa hrnú do Európy, do straty svojej osobnosti sa nakazia európskymi formami, politickými i sociálnymi, a v takomto stave budú musieť prežiť celé a dlhé obdobie europeizmu, dokiaľ nepostihnú aspoň niečo zo svojho slovanského významu a zo svojho osobitného slovanského poslania pre ľudstvo. Medzi sebou sa títo zemľankári budú večne hádať, večne jeden druhému bude závidieť a jeden proti druhému bude intrigovať. Samozrejme, v okamihu akejkoľvek vážnej biedy oni bezpodmienečne sa obrátia k Rusku o pomoc». (F. М. Dostojevský, "Denník spisovateľa", september – december 1877 roku.)
Ivan Alexandrovič Iljin (*28 marca [9 apríla] 1883, Moskva † 21 decembra 1954, Zollikon)
 «A hľa, keď po páde boľševikov svetová propaganda hodí do všeruského chaosu heslo «Národy bývalého Ruska, rozdeľujte sa!», tak otvoria sa dve možnosti:alebo vo vnútri Ruska sa postaví ruská nacionálna diktatúra, ktorá pevne vezme do svojich rúk «páky riadenia», zadusí toto smrtiace heslo a povedie Rusko k jednote, nedopustiac žiadne, nech by to boli akékoľvek separatistické hnutia v krajine;alebo taká diktatúra sa nevytvorí, a v krajine sa začne nepredstaviteľný chaos pohybu, návratov, pomsty, pogromov, rozpadu prepravy, nezamestnanosti, hladu, chladu a bezvládia. Vtedy bude Rusko zachvátené anarchiou a úplne sa vydá do rúk svojim národným vojenským, politickým a náboženským nepriateľom. V ňom sa vytvorí krútňava pogromov a nepokojov «Moskenstraumen hávede» (=vír v Nórskom mori) keď jej jednotlivé časti začnú hľadať spasenie v «existencii pre seba», teda v oddelení. Samozrejme je pochopiteľné, že tento stav anarchie budú chcieť využiť všetci naši «dobrí susedia»; pod zámienkou «vlastnej ochrany», «navedenia poriadku» sa uskutočnia všemožné vojenské zásahy a tak ďalej. Spomeňme si na roky 1917–1919, keď len lenivý nebral ladom ležiace ruské bohatstvo; keď Anglicko topilo zväzové-ruské lode pod zámienkou, že sa tieto stali «revolučne nebezpečnými», a Nemecko sa zmocnilo Ukrajiny, dovaliac sa k Donu a Volge. A hľa «dobrí susedia» znovu dajú do chodu všetky druhy intervencie: diplomatické vyhrážky, vojenskú okupáciu, zmocnenie sa surovín, prisvojenie «koncesií», rozkradnutie vojenských zásob, jednotlivé stranícke podplatenie a masové podplatenie, organizáciu nájomných separatistických bánd (pod názvom «národno (národnostno)-federatívnych armád»), vytvorenie bábkových vlád, podnecovanie a eskaláciu občianskych vojen podľa čínskeho vzoru. A nová Liga Národov sa pokúsi zaviesť v neprítomnosti zástupcov Ruska «nový poriadok» prostredníctvom (Parížskych Berlínskych a či Ženevských) rezolúcií, nasmerovaných na potlačenie a rozdelenie Národov Ruska. Pripusťme na moment, že všetko toto «slobodu milujúce a demokratické» úsilie dočasne zvíťazí, a Rusko bude rozdelené. Čo dá táto skúsenosť ruským národom a susedným štátom? Pri najskromnejšom prepočte — do dvadsať jednotlivých «štátov», nemajúcich ani nesporné územie, ani uznávaných vlád, ani zákony, ani súdy, ani armády, ani nesporné národné obyvateľstvo. Do dvadsať prázdnych názvov. Ale príroda nestrpí prázdno. A v tieto vzniknuté politické jamy, v tieto krútňavy separatistickej anarchie vovalí sa ľudská skazenosť: za-prvé, revolúciou vyškolení dobrodruhovia pod novými priezviskami; za-druhé, žoldnieri susedných štátov; za-tretie, zahraniční hľadači dobrodružstiev, kondotiéri, špekulanti a «misionári». Všetci títo budú zainteresovaní na predlžovaní chaosu, na protiruskej agitácii a propagande, na politickej a religióznej korupcii. Pomaly, po desaťročiach budú vznikať novo odpadnuté, alebo oddelené štáty. Každé povedie s každým susedným dlhý boj za územie a za obyvateľstvo, čo bude ekvivalentné nekonečným občianskym vojnám v rámci Ruska. Za hranicou sa budú sa objavovať stále noví chamtiví, krutí a bezcharakterní «pseudogeneráli», získavajúci pre seba «subvencie» a budú začínať nové masakry. Dvadsať štátov bude vydržiavať 20 ministerstiev 20х10, najmenej 200 ministrov), dvadsať parlamentov (20х200, minimum 4000 členov parlamentu), dvadsať armád, dvadsať štábov, dvadsať vojenských priemyslov, dvadsať rozviedok a kontrarozviedok, dvadsať polícií, dvadsať colných a zakazujúcich systémov a dvadsať po celom svete roztrúsených diplomatických a konzulských predstaviteľstiev. Dvadsať rozvrátených rozpočtov menových jednotiek potrebuje nesčíselné valutové úvery; úvery budú dávať «štáty» za podmienky, že žiadateľ garantuje — «demokratický», «koncesionálny», «obchodno-priemyslový» a «vojenský» typ. Nové štáty sa o niekoľko rokov stanú satelitmi susedných štátov, zahraničnými kolóniami, alebo protektorátmi». Známa nám z histórie federatívna nespôsobilosť Slovanov, rovnako historicky dokázaná snaha po «samostatnom bytí» — dovŕšia dielo: na federáciu si nikto ani nespomenie, a vzájomná tvrdohlavosť ruských susedov donúti ich dať prednosť cudziemu otroctvu pred všeruským zjednotením. Aby sme si názorne predstavili Rusko v situácii tohto dlhého obdobia šialenstva, stačí si predstaviť osud «Samostatnej Ukrajiny». Tento «štát» bude musieť predovšetkým vytvoriť novú obrannú líniu od Ovruče po Kursk a ďalej cez Charkov na Bachmut a Mariupoľ. Primerane bude musieť «zaštítiť sa» frontom proti Ukrajine i Veľkorusko a Donské vojsko. Obidva susedné štáty budú vedieť, že Ukrajina sa opiera o Nemecko a je jeho satelitom; a že v prípade novej vojny medzi Nemeckom a Ruskom nemecký útok pôjde od samého počiatku od Kurska na Moskvu, od Charkova na Volgu a od Bachmuta a Mariupoľa na Kavkaz. To bude nová strategická situácia, v ktorej body do súčasnosti maximálneho posunu Nemcov sa stanú východiskovými bodmi. Nie je ťažké si predstaviť, ako sa k tejto novej strategickej situácii postavia Poľsko, Francia, Anglicko a Spojené štáty, oni rýchlo pochopia, že uznať «Samostatnú Ukrajinu» — znamená odovzdať ju Nemcom (to je, uznať prvú a druhú svetovú vojnu prehranými!) a opatriť ich nie len južnoruským chlebom, uhlím a železom, no i odovzdať im Kavkaz, Volgu a Ural. Od toho sa môže odraziť vytriezvovanie Západnej Európy od «federatívneho» úpalu a všeruského rozdelenia. No Rusko ako úlovok, hodený na rozkradnutie, je veličina, ktorú nikto neovládne, na ktorej sa všetci pohádajú, ktorá vyvolá k životu neuveriteľné a neprijateľné nebezpečia pre všetko ľudstvo. Svetové hospodárstvo i bez toho vyvedené z rovnováhy stratou silnej produkcie Ruska, sa ocitne pred zakonzervovaním tejto depresie na desiatky rokov. Mierová rovnováha, i bez toho vratká, ako nikdy, sa ocitne odsúdenou na nové nevídané skúšky. Rozdelené Rusko nedá nič ďalekým štátom a neuveriteľne posíli najbližších susedov — imperialistov. Práve len samostatná Ukrajina môže byť «odrazovým mostíkom», ktorý privedie Nemcov k svetovláde.»
(И. А. Ильин. „О России. Три речи" 1948 г.
http://iknigi.net/avtor-ivan-ilin/35602-o-rossii-tri-rechi-ivan-ilin/rea...)
Slobodan Miloševič (*20 augusta, (29 augusta) 1941, Požarevac † 11 marca 2006, väznica Scheveningen, Haag)
 «Rusi! Ja sa teraz obraciam ku všetkým Rusom, obyvateľom Ukrajiny a Bieloruska na Balkáne tiež považujúcich sa za Rusov. Pozrite na nás a zapamätajte si – s vami urobia tiež to isté, keď nebudete držať spolu a budete slabí. Západ, ten besný pes, chytí vás pevne pod krk. Bratia pamätajte na osud Juhoslávie! Nedopusťte, aby s vami urobili to isté!»
  
Z posledného intervjú Slobodana Miloševiča.

Zdroj: nikitabesogon.livejournal.com) http://www.youtube.com/watch?v=TOGOE8riJ-k
http://www.rifinfo.ru/news/36189http://antiok.ru/engine/print.php?newsid=36789
  Súvisiace materiály:
- Галичина-Halyčyna
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/galichina_halycyna_
- Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
- Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne! http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
- Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie
- Zbohom zbraniam
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zbohom_zbraniam_
-
Ad: List o situácii na Ukrajine ...
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i
- Koncentračný tábor Terezín 1914-1919
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
- Banderovci - Nech žije Ukrajina!
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/banderovci_nech_zije_ukrajina_
- Situácia na Ukrajine – klasici
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
- Monsanto a Ukrajina
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/monsanto_a_ukrajina
- Globálne súvislosti občianskej vojny na Ukrajine
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/globalne_suvislosti_obcianskej_vojny_na_ukrajine_
«Izraelský rozviedčík Jakov Kedmi: «Putin zoberie celú Ukrajinu ...» http://www.youtube.com/watch?v=lShxKVxSSOc
- «The bombing of YU 1/3» http://www.youtube.com/watch?v=YqSQduWLft4&list=PLBF4FEB8DEE9A967E
- «(18+) Зашто?» https://www.youtube.com/watch?v=DpmIGTivA44
«19 rokov od začatia bombardovania Juhoslávie» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_rokov_od_zacatia_bombardovania_juhoslavie
Александр Вучич: «Куда делись 500 тысяч сербов из Хорватии?» https://rg.ru/2019/08/04/aleksandr-vuchich-kuda-delis-500-tysiach-serbov-iz-horvatii.html
«Miloševič oslobodený v marci 2016 haagským tribunálom a zároveň označený ako ochranca menšín» https://www.youtube.com/watch?v=or8MDn9iXDQ
- «Miloševič súdom v Haagu oslobodený» http://nadhlad.com/content/milosevic-sudom-v-haagu-oslobodeny
  Preložil a napísal: Milan Semančík, zverejnené 26.03.2014, aktualizácia 09.04.2018, 06. a 07, 02.2019***

Fotografie: 1. Fjodor Michajlovič Dostojevskij 2. Ivan Alexandrovič Iljin 3. Slobodan Miloševič.

1. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

2. Ivan Alexandrovič Iljin
3. Slobodan Miloševič

(Zverejnené dňa 26.03.2014 v sieti e mail)***