Назад к списку

SLOVANSKÁ KONFEDERÁCIA

     V krátkom videjku, na ktoré nižšie uvádzam odkaz ruský profesor Igor Nikolajevič Panarin, kandidát psychologických a politických vied hovorí o tom, ako sa kladú základy novému usporiadaniu sveta, ktoré skôr či neskôr, ale zrejme v najbližšej dobe, bude na nejakej konferencii oficiálne zverejnené. Ak by jeho predstava - prognóza sa naplnila, Slovensko by opäť z tejto trmy - vrmy vyšlo veľmi dobre. Ale teda k veci:

     Pán profesor oceňuje brilantnú prácu skupiny vedenej námestníkom ministra zahraničných vecí Sergejom Alexejevičom Rjabkovym za podpory Jurija Viktoroviča Ušakova a Nikolaja Platonoviča Patruševa. Dokumenty novej Jalty boli brilantne pripravené za necelý mesiac.
     Zásadné a vážne je to, že Putin pri rozhovore s Si Ťin-pchinom si vypočul slová plného súhlasu a podpory. Si Ťin-pchin spomenul, že Čína má len jeden problém:
1./ Tchajwan. Umožnite nám vyriešiť tento problém, ktorý do súčasnosti nebol riešený. Už v roku 2002 na Zjazde Komunistickej strany Číny bola vytýčená úloha vyriešiť tento problém do roku 2016 v zmysle, že sa dosiahne návrat Tchajwanu Číne. Dnes je 2022 rok. Si Ťin-pchin je pri moci a je rozhodnutý tento problém vyriešiť. Mimo iné i z dôvodu, aby mu to nebrzdilo jeho ekonomický vlak.V súčasnosti Rusko vychádza zo stalinských, silných pozícií, opierajúc sa o podporu Si Ťin-pchina smerujúc k novej Jalte. Sú to seriózne veci. Americká hovorkyňa nedávno vyhlásila, že pokiaľ sme boli schopní sa dohovoriť v časoch Studenej vojny, prečo by sme sa nedohovorili teraz? Takže celkovo bola ponuka prijatá.V čom spočíva?Včera Thomas Graham, bývalý špeciálny poradca prezidenta USA Busha. A teraz pomocník Henry Kissingera, vedúci Kissingerovho aparátu, v geopolitike č.1, priletel do Moskvy. A s kým sa myslíte stretol? So Sergejom Alexejevičom Rjabkovym. To hovorí samo za seba. Doktrína Rjabkova sa realizuje v plnom rozsahu, v spolupráci s Patruševym a Ušakovym. Dosiahli sa vynikajúce výsledky na diplomatickom poli, čo ocenil i Henry Kissinger. A teraz k prognóze - a či konšpirológii v tomto smere. Posudzovaná otázka a či predmet posúdenia - nie je predmetom verejného posúdenia. Sú to len moje analytické myšlienky - moja konšpirológia, hovorí profesor Igor Nikolajevič Panarin. V dokumentoch novej Jalty nie sú doriešené - sú otvorené tri otázky, ktoré sa ešte riešia:
2./ Osud Poľska.(S osudom Poľska súčasne je spojená otázka vytvorenia Slovanskej konfederácie. Jej základné časti: Československo = Česko, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus; Poľsko = Polonia, Varšavské vojvodstvo, Prusko a Pomoransko). Hlavné mesto Slovanskej Konfederácie by malo byť Bratislava. Základným problémom je, či má, alebo nemá byť Pomoransko vrátené Nemecku. Upozorňujem, že v nedávnych dňoch  kancelár Nemecka Olaf Scholz a ministerka zahraničných vecí Nemecka - Annalena Charlotte Alma Baerbocková (zelená feministka) navštívili Poľsko. Iste riešil sa tento osudový problém Poľska. Je otázne, či pre Nemecko je v súčasnosti aktuálne získať naspäť Pomoransko.
3./ Osud Izraela (vôbec otázka jeho existencie. V masmédiách sú stále správy, ako Izrael besnie. Opäť vystrelil 8 (osem) rakiet na okraje Damašku. Sedem okrídlených rakiet zostrelili ruské komplexy "Pancir S". Jedna dopadla na sklad. Dejú sa tam neustále provokácie. Pripomeniem prognózu, ktorá rozdelila americkú spoločnosť ešte v roku 2012. Že v roku 2022 Izrael prestane existovať. A Henry Kissinger, ktorý poslal Thomasa Grahama do Moskvy za Sergejom Alexejevičom Rjabkovym, dvakrát verejne túto prognózu potvrdil. A už sme v roku 2022. S touto otázkou súvisia dva problémy:
  a) Ak sa Izrael zachráni, kto ho bude živiť? USA a Veľká Británia to už neutiahnu. A Rusko nateraz tiež nie;
  b) Aké sú riziká vyplývajúce z likvidácie Izraela.(Kam presťahovať židovské obyvateľstvo, a či Lukašenko dokáže zabezpečiť prijatie tohto židovského obyvateľstva pod svoj patronát. Na teritórii Umane v oblasti strednej Ukrajiny atď. To je prvá možnosť na presídlenie. Potom je i možnosť presídlenia do Argentíny).

4./ Osud Lukašenka Či je vôbec môžné zveriť Lukašenkovi stabilizáciu situácie na území bývalej sovietskej Ukrajiny. Popritom je to jediná politická osobnosť, ktorá by mohla stabilizovať situáciu na Ukrajine - hovorí svoj názor profesor Igor Nikolajevič Panarin. Jeho kladný názor na potenciál Lukašenka je prijímaný i na Západe. Je otázne, v akej forme sa to zrealizuje.To sú uzlové body, ktoré sa riešia v zákulisí. Sergej Alexejevič Rjabkov už viackrá vyhlásil, že je ochotný hneď, i zajtra odletieť do Ženevy a riešiť túto otázku. On má všetky kompetencie na to aby túto otázku novej Jalty riešil.

Profesor Igor Nikolajevič Panarin, kandidát psychologických a politických vied

  Môj pohľad:

  Celkove pre Slovanov, tento projekt je veľmi cenný a perspektívny. Konečne by Slovania niečo znamenali. Vznik takého veľkého
slovanského štátu s počtom obyvateľov: 55,344165 miliónov obyvateľov a územím o výmere: 453380 km2, by umožnil odolávať anglosaskej expanzii a germanizácii. Vidím však i nebezpečie. V tejto spoločnosti katolíkov a protestantov - nasledovníkov intrigána Wichinga Rusíni by boli jediní, ktorí zostali verní a nasledujú odkaz rovnoapoštolských vierozvestcov svätých bratov Cyrila a Metoda. Jediní, ktorí používajú cyriliku - azbuku.
 
Zdrojový materiál:
 ∗ Konšpirológia novej Jalty
https://www.youtube.com/watch?v=Jhz9QQXRAgs
 Súvisiace materiály:
 ∗ Николай Стариков: Россия и Германия – что дальше? = Nikolaj Starikov: Rusko a Nemecko – čo ďalej? https://www.youtube.com/watch?v=36LTRRkoTs8
   O budúcich vzťahoch Ruska a Nemecka, o tom, aké majú byť, na aké skryté prekážky môže Rusko a Nemecko naraziť v sfére politiky a diplomacie pohovoril Nikolaj Starikov s profesorom Katedry verejného práva a filozofie Inštitútu filozofie práva a všeobecnej politológie (Bavorsko), doktorom právnych vied Andreasom Funke.Dôležitosť dobrých vzťahov Ruska s nemeckým susedom je očividná.No zlepšovať tieto vzťahy a vylaďovať ich, my (Rusko) nie sme ochotní za každú cenu …
   Chronometráž videa:
   00:00 - Kto zničil Sovietsky zväz ?
   02:58 - Prečo zanikla NDR
   08:22 - Ako boli stanovené hranice Nemecka
   10:37 - O vzťahoch medzi Ruskom a Nemeckom
   14:21 - Je potrebné pustiť Nemcov do Kaliningradu ?
   17:44 - O nesuverénnom Nemecku a jeho "vodcoch"
   23:42 - Ako je manipulovaný nemecký národ
   29:00 - Čo chce "druhá časť" Nemcov
   31:10 - O "odstúpení" Putina a jeho nástupcu
   32:18 - O pravidlách predvolebnej hry v USA
    Preložil a napísal: Milan Semančík, Trenčín 09.01. a 11.01.2022***