Назад к списку

Tretia svetová vojna vypukne v priebehu najbližších troch rokov

V súčasnom turbulentnom svete, sú pre každého človeka, pre prijatie správnych rozhodnutí, stále viac dôležité objektívne informácie. Takých niet. Môže si ich vytvoriť každý sám analýzou viacerých pohľadov. Prinášam vám iný – východný pohľad v preklade rozhovoru redaktora pána Вячеслав Щелкунских Vjačeslava Ščekunskych - s riaditeľom služby strategického plánovania ruskej Asociácie prihraničnej spolupráce, riaditeľom služby strategického plánovania, členom Expertnej rady Centra strategickej konjuktúry pánom Alexandrom Dmitrijevičom Sobjaninom. Rozhovor bol zverejnený 24.12.2014 pod názvom: «Третья мировая война начнётся в течение ближайших трех ле» viď link: http://ruspravda.info/Mirovaya-voyna-nachnetsya-v-techenie-blizhayshih-treh-let-8958.html  http://tonenews.ru/tretya-mirovaya-voyna-nachnetsya-v-techen/


Redaktor: Alexander Dmitrijevič, v poslednom čase sa vytvorila taká situácia, keď rad bývalých republík ZSSR sa zaoberá úplne pradoxálnou činnosťou – upevňujú dolár svojou «medvediou» službou – robia všetko pre zníženie cien na naftu a zlato.
Sobjanin: Od podstaty nesprávne chápanie situácie. V súčasnosti vo svete prebiehajú nasledovné mohutné procesy: Prvý – rýchle sa dáva dohromady tichooceánsky ekonomický priestor (Fond rozvoja BRIKS, «pull» rezervných valút, ktorý nazvali «bankom BRIKS»). Táto matrica je skonštruovaná Rothschildovcami. I keď podľa formy, podľa hesiel ona vyzerá že pôsobí proti americkej hegemónii dolára. No podstatou toho všetkého – je vznik ekonomického priestoru, ktorý nebude závisieť od globálneho dolárového systému. Druhý proces – to je urýchlené zadupávanie (a to je neprirodzený, riadený proces) Európskej únie pod nemeckú nacistickú čižmu. Pričom nie je reč o nemeckom štáte, ale vlastne o nacistickom formáte, nakoľko veľmi skoro vo Francii a v Nemecku sa očakáva príchod nacistov k moci. V druhých štátoch je to možné tiež, no tieto dva sú najdôležitejšie. A cieľom tohto procesu – je pochod na Východ, pričom nie kvôli agresívnosti Nemcov, ale preto, že dôjde k rade udalostí. Konkrétne, zanikne svetový finančný systém, — a to je úder po Európe. Európa stratí (a už teraz stráca) značnú časť zdrojov, vrátane energetických zdrojov. Jedna udalosť ktorá sa stala 1 decembra [2014], keď Putin zastavil projekt «Južný prúd» a otvoril «Modrý prúd -2 [Turecký prúd] » hovorí o tom, že treba očakávať reťaz takých noviniek. Európa sa súčasne ocitne bez peňazí a bez zdrojov. Nebude sa mať kde podieť, iba ak pod nacistický «kryt - strechu», a v takých podmienkach je jediná cesta – «Drang nach Osten – Ťah na Východ». Vojna potrebuje koncentráciu veľmi veľkých finančných prostriedkov. Zo všetkých štátnych výdajov štátnych prostriedkov je ona najnákladnejšou akciou. Preto akákoľvek príprava k vojne vyžaduje veľmi veľkú koncentráciu finančných prostriedkov. V dôsledku toho je aktuálnou akumulácia ich nádejných nositeľov, ako je zlato, striebro, drahé kovy, kovy vzácnych zemín.
Redaktor: Teda, podľa vás, akumulácia zlatých zásob Ruskom — to nie je opora pre «zlatý rubeľ»?
Sobjanin: To je akcia pre záchranu peňazí. Všetci chcú kupovať zlato. Avšak treba chápať, že ono napriek rozšírenej mienke nie je trhový produkt. Dokonca i ekonomickí žurnalisti a analytici sú niekedy tej mienky. Trh so zlatom a uránom je regulovaným trhom. Regulujú ho dve štruktúry v ktorých americkí Rothschildovci hrajú kľúčovú úlohu spolu s anglickými a francúzskymi. Tými sú: Zlatý výbor v Londýne a Strieborný v Holandsku (od nedávnej doby v Chicago). Rovnako tak, s pomocou regulovania viac ako päťdesiat rokov sa realizovala jediná politika: umelého udržiavania nízkej úrovne cien na zlato a striebro. To bol jeden zo základných mechanizmov udržiavania kúpnej schopnosti naftodolára. Táto čitateľná vzájomná väzba: regulovaného trhu zlata a striebra bola nasmerovaná na to, aby ceny na zdroje boli nižšie a dolár - vyššie so svojou kúpyschopnosťou, čo dovoľovalo neobávať sa zapínať tlačiarenské stroje Federálneho rezervného fondu (FED) v USA. V tomto roku americkí Rothschildovci zatvorili Zlatý výbor a odišli zo Strieborného výboru. Prakticky oba výbory prestali existovať kvôli strate viac ako 70% členov. A to znamená, že ide príprava k vojne, v dôsledku čoho svetový určovateľ ceny na tak vážne zdroje nemôže sa nachádzať v Európe, vrátane Veľkej Británie. Preto predstavitelia európskych štátov nemôžu sa zúčastňovať na vypracovaní politiky regulovania cien. A preto je nutné nedopustiť predaj fyzického zlata. Pretože ono je zviazané s druhými úžitkovými nerastnými surovinami, takými ako nafta.Vzájomný vzťah možno vyjadriť približne takto: čím je lacnejšia nafta, tak s nejakým omeškaním znižuje sa cena zlata. Američania nemôžu súčasne hrať na zníženie ceny nafty proti Rusku a udržiavať drahé zlato – padá jeho cena. A v tejto situácii, aby nedošlo k strate kontroly nad trhom so zlatom, je krajne nutné, aby štáty nemali možnosť kupovať fyzické zlato. Prakticky všetci analytici trhu sú toho názoru, že v skladoch Federálneho rezervného fondu (FED) vo Fort Knox už nie je fyzické zlato. Ono je na papieri, čiastočne ono je vo Federálnych rezervách, no v podstate sa «vyparilo». V reáli bol «žltý kov» kdesi premiestnený. To je tiež jedno z opatrení prípravy k vojne. Dôležité je chápať: keď Nemecko sa rozhodlo žiadať navrátiť nemecké zlato, Veľká Británia a Francia ho vrátili, a USA – nie len že ho nevrátili, ale vyhlásili, že skôr ako v roku 2018 ho vracať nemienia. A bolo to urobené veľmi ponižujúcim spôsobom: Federálny rezervný fond (FED) dokonca nedovolil Nemcom pozrieť sa na ich vlastné zlaté zásoby. Oni mohli ukázať jednu – dve palety s hromadou tehličiek a povedať, že zlato je v úplnom poriadku. Teda tu je kľúčový princíp jednoduchý – reálne kupovať fyzické zlato môžu len tie štáty, ktoré sú v politickom zmysle suverénne. A v preklade do ruštiny to znamená neprítomnosť okupačných vojsk na svojom území. V Nemecku, Taliansku, Japonsku sú prítomné okupačné vojská, preto vláda nemôže uskutočňovať reálnu antiamerickú politiku, a tým viac v takých strategických otázkach, ako urán, zlato, striebro a kovy vzácnych zemín.Preto putinov tím využíva situáciu. A fakticky ruský štát sa na vojenských zásobách veľmi rýchlo obohacuje. A v tomto zmysle má pre nás malý význam kolísanie rubľa naviazaného na dolár, pretože rubeľ Euroázijského zväzu bude inou valutou. Áno padá cena nafty, rubeľ padá ešte rýchlejšie, preto náš predaj energetických surovín prináša reálnych peňazí do krajiny stále viac a viac. Útek kapitálu z Ruska, pád rubľa – to všetko je pomerovo menej, ako to čo prichádza do krajiny. A štyri štáty – Rusko, Kazachstan, Azerbajdžan a Tadžikistan kúpili za posledný polrok najviac zlata – na troch pripadá okolo 70 % svetového predaja. Preto vcelku, je tu reč o tom, že rubeľ a jϋan sa budú opierať na nejaké reálne cennosti, kde zlato sa javí ako najvhodnejšie. To čo váži málo a má malé rozšírenie – drahé kovy a kovy vzácnych zemín — to je drahšie. Rusko vo vzťahu k tomu hrá na vytvorenie ekonomických základov pre Euroázijský zväz, euroázijský rubeľ. Petrohradská tovarovo-surovinová burza prešla pod kontrolu Sečina, a bolo už priamo oznámené, že jej základnou úlohou bude vytvorenie naftorubľa, prechod svetového predaja uhľovodíkových surovín na rubľový základ.Postup Kazachstanu znamená nasledujúce. Krajina zanechala politiku nedôvery k severnému susedovi, mnohovektorovú politiku. I RK [Republika Kazachstan], i RF [Ruská Federácia] prestali sa hrať a prešli k plnej vzájomnej dôvere. Pre Kazachstan euroázijská integrácia sa bude urýchľovať nezávisle od toho, či spoločnosť k tomu bude pripravená, alebo nie. Jej hĺbka bude čím ďalej tým väčšia. Tiež v Kazachstane sa teraz bude uskutočňovať urýchlená militarizácia, pretože je nutné upevniť vojenské sily.Treba chápať, že nám, euroázijcom, sa nepodarí vyhnúť prvému úderu islamského štátu na stredoáziské štáty. Hlavný cieľ tejto veľkej bandy, ktorú Američania dávajú dohromady v Sýrii, Iraku a druhých štátoch je — [ruská] Stredná Ázia.Takže so zlatom sa dejú revolučné zmeny, porovnateľné s tými, ktoré sa uskutočňovali na začiatku 1940 rokov. Všetko to je spojené s finančnou, ekonomickou, organizačnou prípravou veľkých hráčov k svetovej vojne, ktorú v plnej miere môžu uskutočňovať len tie štáty, ktoré nemajú na svojom území okupačné vojská.
Redaktor: A napriek tomu prvou «zlatou hádankou» sa v posledných rokoch stála Čína ...
Sobjanin: Čína — krajina – číslo jedna na zlatom trhu. Pričom je reč o vojenskej operácii, nakoľko túto politiku určuje nie Štátna rada vlády, ale Centrálna vojenská rada. Vojenská rozviedka je kľúčová štruktúra Číny, a ona určuje finančnú politiku štátu. A americkí Rothschildovci, keď odchádzali z kontinentu (Európa), stavili na Šanghajskú zlatú burzu, ktorá bude globálnym svetovým regulátorom cien na zlato a striebro. A nakoľko v takých vážnych veciach nikto nemôže nikomu – ani priateľovi dôverovať, boli učinené dva bezprecedentné kroky:Prvý – Číne, na rozdiel od Nemecka (ktorému nevrátili 800 ton zlata), bolo vrátených viac ako 2000 (dvetisíc) ton zlata, ktoré v rokoch 1940-1950 boli vyvezené Čínskou Nacionálnou národnou stranou [Zhōngguó Guómíndǎng] a Triádami [Sānhéhuì = čínska mafia].Druhý krok je ešte významnejší – americkí Rothschildovci, značnú časť zlata (analytici oceňujú objem na 1,5-2 tisíc ton) previezli do Šanghaja. To vyjadruje ohromnú dôveru, a tiež skutočné garancie toho, že USA nebudú bojovať s Čínou. Následne Čína im vyšla v ústrety, vytvorila Banku rozvoja a fondu rezervných valút, ktorá formálne je antiamerická, no štrukturálne je zhodná s americkou matricou. Teda, Američania s vojnovými komunistami Číny uzavreli nádejnú zmluvu pre oblasť politickej spolupráce, čo samozrejme, nebude prekážať Amglosasom robiť špinavosti, čo je z ich krvi neodstrániteľné, — no v drobnostiach.To nie je len prechod svetového regulátora do tichooceánskeho regiónu, v novom regióne bude realizovať principiálne protikladnú úlohu, ako dosiaľ. Pokiaľ v Európe Američania držali nízku cenu reálnych zdrojov, tak teraz budú robiť opak. To znamená, že americká elita vsadila na dve veci: krach dolára a revolúciu v USA, ktorá bude niesť antioligarchický, antibankársky charakter. Popritom scénar prevratu vyprаcovali samotní bankári. Iná vec je to, že väčšiu časť oligarchie «rozdrvia», expropriatio = vyvlastnia, samozrejme v prospech elity. Na tom pozadí, rovnako tak, prebieha dlhotrvajúci pád rubľa a druhých valút. To možno opísať inými slovami – vo všetkých štátoch sa uskutočňuje vyvlastnenie v tej, alebo inej forme. Vo vzťahu k obyvateľstvu sa to uskutočňuje v mäkkej forme, prostredníctvom zníženia kúpnej schopnosti obyvateľstva. Vo vzťahu k oligarchii trochu neskôr sa bude uskutočňovať vyvlastnenie no vcelku peniaze «vytriasajú» zo všetkých, nakoľko ich treba veľa.
Redaktor: Zaiste, zatiaľ je ťažké hovoriť o termínoch rôznych etáp týchto procesov …
Sobjanin: Otázka je namieste – keď nepoznáme termíny, nemôžeme sa pripravovať. Možno predpokladať, že svetová vojna sa začne v priebehu najbližších troch rokov v 2016-2017 roku. Menovite so vznikom veľkého Tichooceánskeho priestoru (možno BRIKS + Američania v osobitnom postavení), príchod euroázijského rubľa, opierajúceho sa na reálne cennosti už v budúcom roku. Pravdaže, začne to nie pred letom, nie predtým, ako časti bývalej Ukrajiny sa nevrátia do rodiny národov – či už Ruskej federácie, alebo do Euroázijského zväzu. Do toho momentu nedôjde k žiadnym skutočne veľkým zmenám. Ak sa pozrieme na súčasnú analytiku, skoro nikto nemôže spojiť procesy spojené s rôznymi sférami. Tak napríklad rubeľ padá, ceny na naftu – tiež, a množstvo gigantických infraštruktúrnych mega-projektov, ktoré sú financované Ruskou Federáciou, — sa rýchlo zväčšuje. Zdalo by sa, takto to nemôže byť. No situácia je taká, že značná časť štátnej ekonomiky stále viac odchádza do skrytej sféry, do skrytých procesov pred informačným priestranstvom mimo oficiálnu štatistiku.Ja sa stýkam s kazašskými analytikmi, v Kazachstane o týchto procesoch vedia a je veľmi dobré, že ich chápu. A ja si myslím, že kazašská politická elita sa prebudila preto, že tak rozhodla «Akorda = Акорда = Белая ставка = Biely hlavný štáb», hrozba smrti je oveľa vážnejší stimul, ako túžba zarobiť. Taktiež, našťastie túto situáciu chápu v Taškente i Dušanbe.Takže mi uvidíme urýchlenie vytvorenia Euroázijského zväzu, i militarizáciu Kazachstanu, i nevyhnutný ďalší pád ceny na ropu. Pre Rusko a Kazachstan neexistuje nízka cena za barel, ktorá by viedla k zrúteniu ich ekonomík. My nie sme cieľom amerického útoku. Ich cieľom je ich hlavný ekonomický konkurent – Európa, ktorá má takú ohromnú ekonomiku. Naša spojená ekonomika je 4,5 krát menšia. Súčasne my sme suverénne štáty, nakoľko na našom území nie sú rozmiestnené okupačné vojská.
Redaktor: Môžeme my počítať s odkladom, ak odrazu v Nemecku a Francúzsku prídu k moci socialisti?
Sobjanin: Nacistický prevrat vo Francúzsku a Nemecku nie je nevyhnutne spojený s voľbami. Naši v súčasnosti veľmi aktívne pracujú v Európe. Tak, Marine Le Pen dostala podporu, bola daná silná finančná a politická podpora Talianskej Lige severu. No v Nemecku máme jediného potencionálneho spojenca – Ľavú stranu, následníčku SED. A my nemôžeme naozajstne s ňou spolupracovať, nakoľko ju kontrolujú Američania. Nemožno dúfať v objavenie sa takých fenoménov ako Marine Le Pen a Liga severu. Preto počítať s odkladom nemožno. Je nutné maximálne odďaľovať začiatok vojny. A túto úlohu – čo možno najdlhšie odďaľovať, — putinov tím plní, podľa môjho názoru, maximálne efektívne.
Redaktor: A predsa len ako tomu rozumieť: všetky tie procesy – tú súčinnosť Kazachstanu, Ruska s americkými alebo európskymi Rothschildovcami?
Sobjanin: Malá časť americkej elity – Rothschildovci a WASPovia (White Anglo-Saxon Protestants) realizujú hru, ktorá preorientuje USA z Atlantickej orientácie na Tichooceánsku. No pritom oni si zachovajú svetové líderstvo. Treba chápať, že vo svete financií neexistujú zakázané témy a nedotknuteľné osoby. Ak sa pozrieme na procesy v tomto systéme – prebieha tam veľká rotácia: odstavujú tých, ktorý to nezvládajú. Pričom odstavujú od moci, a nie od peňazí – to je najväčší trest pre tých, ktorí majú možnosť vnucovať svetu pravidlá finančnej hry. V tom zmysle nikdy nebudú americkí Rothschildovci takými zodpovednými — voči nám a Číňanom, ako boli k svojej bývalej vlasti — Veľkej Británii. V našom zmysle oni dodržiavajú pravidlá hry z toho dôvodu, že inú možnosť nemajú, ak sa chcú zachrániť. Až na to, že Veľká Británia chrabro bojovala v minulej vojne, omnoho čestnejšie, ako Francia a USA, no práve ona, а nie Nemecko, utrpelo najväčšiu porážku. Veľká Británia utrpela omnoho viac ako okupované Nemecko – jej nebol poskytnutý taký rozsiahly program, ako Maršalov plán, prišla o všetky kolónie, vrátane «perly koruny» Indie. Anglicko v tomto zmysle sa nemá kam podieť. Práve preto sme s Maratom Šibutovým v práci «Geopolitika raftingu» vyhodnotili že Veľká Británia bude hlavná v budúcich procesoch. Mali sme na mysli jej dvojitú hru – Angličania budú i na strane víťazov: Ruska, Číny a USA, a súčasne vedú vlastnú hru, i keď nehrajú na strane nepriateľa. Menovite je tu reč o urýchlení vplyvu Anglicka prostredníctvom obrodenia Britského spoločenstva. V súčasnej vojne oni nemôžu hrať samostatne proti USA, no súčasne Briti chápu, že Amerika im bude len pomáhať, no nebude ich zachraňovať v nevyhnutnom strete s Európou.Takže vojna je nevyhnutná. No nič strašné v tom nie je, pretože povojnový mier bude veľmi pevným a omnoho dlhším, ako bol po Druhej svetovej. No len občanov Euroázijského zväzu zahynie 15 až 20 miliónov.Najviac zahynie Európanov. No zmeniť všetky tieto procesy, ktoré vznikli pred desaťročiami nemôže nijaký politický génius, alebo vojenské či politické opatrenie.Úlohou Američanov je v globálnom zmysle opustiť Európu a pomôcť vzniku Euroázijského zväzu. Vec je v tom, že ak Euroázijský zväz v momente vojny bude tak ako teraz 4,5 krát slabší v ekonomickom porovnaní, tak sa môže stať, že my nevydržíme. Máme šancu, len v tom prípade, ak budeme slabší v porovnaní so zjednotenou Európou dva krát.
Redaktor: V tejto schéme sa stretáme odrazu s dvoma otázkami. Prvá – a čo NATO; druhá – a načo sú sankcie bijúce po našom zväze?
Sobjanin: Sankcie práve bijú po Európe, ktorá bude zjednotená nacistami. Menovite nacistami a nie Nemcami. Ak by predsa len Nemcami, situácia by mohla vyjsť z pod kontroly. A vznikne nejaké nové Impérium nemeckého národa. A s nemeckými impériami ruské impérium vždy nachádzalo spoločný jazyk, zatiaľ čo s nacistami my nebudeme mať nič spoločné. Práve preto bude taká forma - nacizmus. Ďalej – vojna nie je možná, pokiaľ v Európe sa nachádzajú americké okupačné vojská, ktoré sú silnejšie ako súčasné spoločné ozbrojené sily Európy. Samozrejme v budúcom roku, akokeby pod nátlakom európskych nacionálnych vlád a finančnej krízy a iných vážnych príčin budú vytlačené kontigenty USA. Americké vojská opustia Európu a Japonsko, okrem samozrejme Veľkej Británie. Tu niet protirečenia s tým, čo sa deje na Ukrajine, ani s prijímaním nových členov NATO. Každý nový člen – je upevnením amerického dominovania v Severoatlantickej aliancii, nakoľko každý nováčik je loajálny nie k Európe, ale k USA. No Amerika jednoducho všetkých «odhodí». Napríklad tri pobaltské štáty vstúpia do Euroázijského zväzu. Teraz to znie hlúpo, no USA, ani Nemecko sa nebudú miešať do toho, keď k moci v troch pobaltských republikách sa dostanú národné vlády, ktoré na referende prijmú rozhodnutie o vstupe do nášho zväzu. Takže protirečenia s NATO nie sú – oni zmiznú.Na záver chcem povedať: áno my stratíme veľa ľudí, no my ako euroázijské národy, ako spoločenstvo sa veľmi silne ozdravíme. V Rusku je už vidieť, ako sa ozdravuje spoločnosť. Ja mám na mysli spoločenské pozadie a nie informačný priestor. A to sú tiež prvky prípravy k vojne. Na rozdiel od minulých čias nemáme možnosť zahádzať nepriateľa telami, ženy prestali rodiť. A pokiaľ budeme strácať veľa vojakov, tak nebude mať kto bojovať. Dobre bojuje vojak motivovaný, neobávajúci sa o svoju rodinu, príbuzných o svoje zázemie, so zdravou hlavou a morálne zdravý. K tomu je nutné mať zdravú spoločnosť. Podľa mojej mienky Kazachstan v rokoch 1990-2000 mal náskok pred ruskými regiónami v smere zdravia spoločnosti. No v posledných dvoch rokoch procesy v Rusku idú omnoho rýchlejšie a Kazachstan už nestíha …
Вячеслав Щекунских
Источник Рубрики: Общество
Zdroj:
 http://ceasia.ru/rossiya/sobyanin-aleksandr-dmitrievich.html
 http://ruspravda.info/Mirovaya-voyna-nachnetsya-v-techenie-blizhayshih-treh-let-8958.html
 
http://tonenews.ru/tretya-mirovaya-voyna-nachnetsya-v-techen/
Súvisiace materiály:
- «O životne dôležitom: Nazarbajev konštatoval fakt svetovej vojny a režim mobilizácie Ruského Sveta» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/o_zivotne_dolezitom_nazarbajev_konstatoval_fakt_svetovej_vojny_a_rezim_mobilizacie_ruskeho_sveta_
- «Trump a vzťahy s Ruskom» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/trump_a_vztahy_s_ruskom_
- «USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe»
http://www.chelemendik.sk/Sergej_Chelemendik_Madarsky_majdan_je_dalsi_krok_k_vojne_v_Europ_1057286974.html
- «Vojna – ruský pohľad» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
- «Vojna - ruský pohľad - budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
- «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost-
- «Россия знает как утопить авианосцы США. Попробовать?»=«Rusko vie, ako potopiť lietadlové lode USA. Skúsiť?» https://www.youtube.com/watch?v=8GcdO0wn6rg

Na doplnenie:
 Členmi Colnej únie EEU (Euroázijská ekonomická únia) sú:- Bielorusko: od 1 januára 2015;- Kazachstan: od 1 januára 2015;- Rusko: od 1 januára 2015;- Arménsko: od 2 januára 2015; Kirgizsko od 12. augusta 2015.
Pozorovatelia:
- Moldavsko od 14.05.2018.
▪ Zóna slobodného obchodu EEU:
- Vietnam od 29.05.2015;
-  Irán od 17.05.2018 (dočasná zmluva);
- Čína od 17.05.2018;
- Kuba od 31.05.2018.
▪ Vedú sa rozhovory: Egypt, Thajsko, Mongolsko, Srbsko, India a Singapúr.
▪ Prejavili záujem (viac ako 50 štátov) napríklad: Maďarsko, Izrael, Kambodža, Laos, Pakistan, Peru, Republika Kórea, Tunis, Čile, Japonsko, Indopnézia ... .
+ Základne USA v Európe (počet): Island [Iceland] (11); Portugalsko [Portugal] (21); Španielsko [Spain] (5); Taliansko [Italy] (89); Luxembursko Luxembourg (3); Belgicko Belgium (18); Veľká Británia [Great Britain] (57); Holandsko [Netherlands] (3); Nemecko [Germany] (287); Dánsko [Denmark] (1); Nórsko [Norway] (3); Česko [Czech Republik] (1); Poľsko [Poland] (6); Litva [Lithuania] (1); Bosna a Hercegovina [Bosnia and Herzogovina] (2); Kosovo [Kosovo] (1); Macedónia [Macedonia] (1); Grécko [Greece] (7); Bulharsko [Bulgaria] (1); Kréta [Crete] (1); Rumunsko [Romania] (1); ∑ Európa: 520 základní. Územie USA: 4402 základní. Svet: Európa 520 + USA 4402 + ostatný svet1036 = ∑ 5958 základní USA. Viď: http://www.infokart.ru/wp-content/uploads/2010/07/usamap.jpeg Pohľad prezidenta Putina: http://youbo.iprima.cz/video/sokujici-odpoved-putina-na-otazku-reportera...
 Prepis a preklad: Milan Semančík, zverejnené v sieti e mail 21.01.2015, doplnené 07.02.2019***