Назад к списку

Výsledky volieb do lotyšského parlamentu a pozadie národnostnej politiky

 07. októbra 2018 sa uskutočnili voľby do lotyšského parlamentu. Účasť bola najnižšia v histórii: 54,57%.


 Výsledky:

 Tieto výsledky posudzoval vedúci programu: "GEOEKONOMIKA" Aleksandr Kareevskij spolu s pozvanými hosťami:
 ▪ Vladimír Olenčenko, kandidát právnych vied, starší vedecký pracovník Centra európskych výskumov Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Ruskej akadémie vied;
 ▪ Jurij Grodnenko, žurnalista, politológ;
 ▪ Igor Šiškin, zástupca riaditeľa Inštitútu krajín SNŠ;
 ▪ Aleksandr V. Goponenko, kandidát ekonomických vied, PhD in Economics, riaditeľ Inštitútu európskych štúdií, Riga.
 Z diskusie vyplynulo:
 → víťazstvo strany Zhoda (Saskaņa) potvrdzuje, že problém v oblasti neutralizácie, diskriminácie ruskojazyčného obyvateľstva a normalizácie vzťahov s Ruskom pretrváva;
 ⇉ výsledky volieb ukazujú na impulz pohybu v smere zdravého zmyslu. Konkrétne sa to prejavuje:
 - na strate popularity strán vládnej koalície vyznávajúcej severoatlantickú orientáciu Lotyšska;
 - v získaní 16+13 parlamentných miest stranami snažiacimi sa o dosiahnutie kompromisu medzi konfrontačnou politikou vládnych strán a ľavými;
 ⇛ Lotyšská spoločnosť je rozčarovaná a je na prelome. Tá časť spoločnosti, ktorá bola naladená antirusky – odchádza do úzadia. Mládež už nie je natoľko naladená antirusky, rusofóbsky.
 ▪▪ Aleksandr V. Goponenko, kandidát ekonomických vied, PhD in Economics, riaditeľ Inštitútu európskych štúdií, Riga:
Ja nezdieľam pohľad kolegov na situáciu u nás v republike. U nás je boj medzi národne orientovanými v tom dobrom slova zmysle a transatlanticky naladenými. Pričom hlavná intriga spočíva v tom, kto bude kradnúť peniaze z rozpočtu republiky.Bohužiaľ voliči nepodržali stranu Ruský zväz Lotyšska – strana sa nedostala do parlamentu. No súčasne tí čo najviac prejavovali antiruské, rusofóbske tendencie sa nedostali do parlamentu.
 ▪▪ Igor S. Šiškin, zástupca riaditeľa Inštitútu krajín SNŠ:
Ja si myslím, že nadchýňať sa výsledkami volieb, by sme nemali. Je fakt, že víťazstvo získala (nie prvý krát) strana nie proruská, nie rusofóbska, no súčasne nie antiruská. A porážku utrpeli tí, ktorý zjavne uskutočňovali zlobnú antiruskú politiku. No z toho nič nevyplýva. Nijaké zmeny nebudú. Neviem prečo, u nás si ľudia myslia, že voľbami možno zmeniť geopolitickú orientáciu štátu. Také niečo sa nikdy voľbami neriešilo, a riešiť sa nebude. Pripomeniem jeden fakt. Všetky antiruské režimy, ktoré sa dostali k moci na postsovietskom priestore, sa dostali k moci v dôsledku štátnych prevratov, ktoré až následne dostávali náležitú právnu normu hlasovaním a inými demokratickými procedúrami. A nikto tento protiruský kurz meniť nebude. Príklady:
 Moldavsko: národ zvolil prezidenta Dodona, ktorý sa verejne hlási a koná v smere priateľstva s Ruskom, v smere dodržovania práv ruskojazyčného obyvateľstva. A niečo sa zmenilo? Nič. A ako to je možné? Oni ho dokonca neodstraňujú z funkcie. Jednoducho na ten čas, ktorý je potrebný pre prijatie antiruského zákona (zakazujúceho jazyk ...), prezidenta Moldavska Dodona dočasne na dva dni odvolajú funkcie ... Potom ho navracajú. Hodnotia to ako triumf demokracie.
 U nás si myslíme, že všetky tieto antiruské akcie v Pobaltsku ako: zavedenie „neobčianstva“ pre ruskojazyčné obyvateľstvo, zákazy ruského jazyka, rušenie škôl s vyučovacím jazykom ruským ... Že sú to sprievodné znaky rastu, neskôr prežitky... A následne Pobaltské štáty podrastú, spevnejú, a stanú sa normálnymi demokratickými štátmi. Potom sa začali utešovať: pozrite, vstúpia do EU, a Európania im objasnia, ako treba dodržiavať práva národnostných menšín. Nuž a pozrime sa na to: ako dlho sú už v EU? Niekto v EU sa zaujímal o práva ruskojazyčného obyvateľstva v Pobaltsku? Zamyslite sa, ohromné množstvo občanov Pobaltska je postihované na základe etnického princípu. To je skutočný fašizmus. V Európe od čias Tretej ríše (Hitlera) také niečo nebolo. On netvrdil, že tvorí demokratickú spoločnosť. A v súčasnosti v rámci EU je uplatňovaný status „neobčania“, zatvárajú sa školy s ruským vyučovacím jazykom. Dokonca v súkromných školách je zakázané viesť výuku v ruskom jazyku... obmedzované sú práva na etnickom princípe. A Európa toto „nevidí“. Teda to znamená, že nie tieto etnokratické režimy toto robia. Ale naopak oni robia presne to čo od nich potrebuje Západ. A teda od toho, že niekto tak, alebo onak bude hlasovať, nič sa nezmení. Kurz týchto režimov bude taký istý. Uspokojovať sa že príde nové poklenie atď, nie je možné. Opakujem, i keď príde nové pokolenie a všetci budú hlasovať «za», nič sa nezmení. Pozrite, na Ukrajine nebolo možné ustanoviť protiruský režim hlasovaním. V Lotyšsku sa podarilo rozdeliť obyvateľstvo podľa etnického princípu. V dôsledku toho antiruské zákony podporovala väčšina Lotyšov. Na Ukrajine takým spôsobom (hlasovaním) uskutočniť zákaz ruského jazyka atď nebolo možné. Čo sa deje? Tam jednoducho zaviedli teror. Eskadróny smrti a pod. V Lotyšsku to teraz nie je potrebné. No ak to bude potrebné, Západ zatvorí oči a nebude vidieť Eskadróny smrti ... A niekto sa nad touto situáciou v Pobaltsku na Západe rozhorčuje? A dokonca, presne pred dvama rokmi NATO uskutočňovalo vojenské cvičenie na území Lotyšska, v scénari ktorého bolo precvičiť: potlačenie povstania ruskojazyčného obyvateľstva na obranu svojich práv. To bolo oficiálne. Preto myslieť, že prídu a zahlasujú a NATO sa na to bude dívať z boku a povie to je úžasné, národ zahlasoval, my svoje základne berieme preč, odchádzame a tu bude mier a priateľstvo s Rusmi, to nebude.
 ▪▪Jurij Grodnenko, žurnalista, politológ:
 Na Ukrajine - to nie je len paralela s pobaltskými štátmi. Ale je to ten istý scénar. To čo sa toho roku dialo v Lotyšsku, sa bude diať na budúci rok na Ukrajine. V čom spočíva tento scénar? Objavuje sa virtuálna strana, ktorá je kŕmená oligarchami. Na druhej strane sa v tejto strane objavujú mladé tváre dostatočne príjemné, ktoré sa predstavujú, ako proruské. No v skutočnosti nijaké kroky ani v smere Ruska, ani v smere podpory Rusov neuskutočňujú. No i tak, sa táto strana etabluje. Dáva sa do popredia. A buď sa stáva prvou politickou silou, ako v Lotyšsku, alebo druhou. No nemenej stáva sa rozhodujúcou. Takto sa realizuje nasledujúci scénar: vezmeme si Lotyšsko a porovnáme s Ukrajinou. Lotyšsko - strana Zhody = Ukrajina - Opozičný blok. Situácia v Lotyšsku: následne, alebo bude vytvorená koalícia v čele so Zhodou, a ona sa bude obracať k Rusku s prosbami o finančnú pomoc, podporu, a svojou podstatou o vmiešavanie sa do lotyšských záležitostí. Alebo bude nasledovať druhý moment o ktorom pohovorím neskôr.
 Ten istý scénar sa pripravuje na Ukrajine. A v súčasnosti v administrácii prezidenta sa rozrába scénar nasadiť do druhého kola prezidentských volieb stranu Opozičný blok. A na nasledujúcich voľbách do parlamentu je možné víťazstvo Opozičného bloku.
 Kvôli čomu sa to deje?
 Aby sa vovlieklo Rusko do Pobaltska. Na to, aby Rusko vkladalo svoje financie, stimulovalo rozvoj týchto ekonomík. Všetko je v tom, že tieto financie nepôjdu v prospech Lotyšska, jej obyvateľstva. Oni pôjdu na podporu tej dolárovej pyramídy, ktorá existuje v USA. My poznáme princípy Trumpa v smere komercionalizácie vzťahov so svojimi spojencami a prekladania na nich fianančnej záťaže, finančnej zodpovednosti za svoje dlhy. A je jasné, že Pobaltsko a Ukrajina takéto financie neprinesú, aby USA mohli likvidovať svoje dlhy. Treba nejako do toho vtiahnuť Rusko. Tie prostriedky, ktoré Rusko bude vkladať do republík, pôjdu na likvidáciu (finančnej) pyramídy USA.
 Druhý moment: Trump rád používa metódu vydieračstva. Na príklade Lotyšska to budeme môcť vidieť. Ak vy toto nepodporíte, tak scénar pôjde podľa druhého variantu. K moci prídu nacionalistické sily. Vy ste hovorili, že prvou stranou je strana Zhoda, druhou stranou je nejaká neutrálna KPV LV, zelení a či? Čiže prvým variantom môžu byť viac proruské strany. No a sú tam ešte ďalšie nacionalistické ... a to môže byť horšia varianta pre Rusko. A sú i krajne nacionalistické sily, ktoré tiež môžu sformovať blok. A ich politika môže byť vo vzťahu k Rusom ešte viac radikálna. A tak ruské občiny, Ruský zväz Lotyšska, organizácie na ochranu ľudských práv ... na koho budú apelovať? Opäť na Rusko. A to je opäť scénar ...Stále idú provokácie, ktorých cieľom je vťahovať Rusko do problémov Pobaltska, Ukrajiny.
 ...V súčasnosti Rusko v značnej miere odišlo od Ukrajiny v zmysle robte si čo chcete. A ďalej, prebieha nejaká výmena elít. Z politiky odchádzajú a sú odstraňovaní oligarchovia. Sú to predstavitelia bývalej straníckej nomenklatúry. Do popredia sa dávajú poslušné bábky. Tak je tomu i v prípade Ušakova – primátora Rigy. Nie je tajomstvom že absolvoval prípravu na Západe a potom nečakane sa začal zaoberať problémami Rusov a vytvoril svoju stranu. A je jasné, odkiaľ majú finančné prostriedky. Takéto osoby, nemajúce svoj kapitál, nemajúce podporu, sú výhodné Západu. Nimi možno manipulovať, ich možno meniť v hociktorý okamih.
 ▪▪ Vladimír Olenčenko, kandidát právnych vied, starší vedecký pracovník Centra európskych výskumov Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Ruskej akadémie vied:
 ja by som sa na to pozrel takto: či je bábková, alebo nie – je to vždy nástroj. A čo je cieľ? Hovorilo sa tu, že dať na výplatnú listinu Ruska. Už v minulosti takéto pokusy boli. Ak si pamätáte Bulharsko sa pokúsilo padnúť nám do objatia. My sme im povedali, že starší brat nie je ten, ktorý za všetko platí. Nuž bola to jasná a presná odpoveď Prezidenta, že k nám nemožno padnúť do objatia. To bolo za 1). Za 2): obraz budúcnosti. Ja som už skôr o tom hovoril. Môj obraz: to je mimoblokový – neutrálny status. I Pobaltska i Ukrajiny. Na Ukrajine on bol, vrátime sa k nemu. Zabudneme na rozbíjanie kuchynského riadu atď. A Pobaltsko tiež. Tak sa to vyrieši. Veď čím ono dráždi. Tam nakopili toľko železa, a vidíte, my musíme z druhej strany tiež toľko železa držať. Míňajú sa peniaze. Na čo nám to treba. To isté na Ukrajine. Ja som optimista. Ja si myslím že nové pokolenie bude konať. No samozrejme moc peňazí je bezhraničná. U nás sú však prípady, keď osobnosti prekonali moc peňazí.
 Zdroj: «Геоэкономика» Александр Караевский, «Россия 24, архив»:
http://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=1606&start_record=2018-10-08-10-21
 Preklad hovoreného slova a úprava: Milan Semančík 
 Súvisiace materiály:
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie
 ▪ «Pomníky a vojna» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_
 Zverejnené 08.10.2018***