Назад к списку

Otázky na které neznám odpovědi

Přišly mi emailem otázky, na které neznám odpověď, a tak to posílám dál. Jak to ti – dnes jenom neustále pomlouvaní, mohli dokázat?


Jak mohli soudruzi před r.1989 vydržovat tak velikou armádu,která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykolivpřipravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkolivúseku hospodářství?
A nejenom to!
Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohlvyžít? 
Jak mohli postavit továrny v každém městě? Jak mohlielektrifikovata plynofikovat zemi?
Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska azajistitbezplatnou zdravotní péči?
Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývanýchkrálíkárny pro lidi,které ale dnes mají hodnotu milionů?
Jak mohli zajistit levné nájmy?
Jak mohli zajistit levné energie?
Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všechstupních?
Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti ajídelnami?
Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?
Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy,požárnízbrojnice, obchody?
Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivitymládeže vevolném čase?
Jak mohli postavit rekreační zařízení?
Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenouzdarma?
Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony,sportovní haly,plovárny a jiná sportovní zařízení?
Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení dokaždé vesnice?
Jak mohli stavět dálnice?
Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?
Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesniceod rána do půlnoci?
Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty apracující?
Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?
Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?
Jak mohli zajistit potraviny nepředražené a cenově stejné jakve městě tak i na vesnicích ( no po celém Československu)?
Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízkéceny?
Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?
Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení astavburodinných domů?
Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné anovomanželské půjčky?
Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové atelevizní vysílání?
Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městechavesnicích a cítili se bezpečně?
Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státnírozpočet?
Jak je možné, že neměli žádné dluhy?
Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nebyla republikazadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?
P.S.
Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismujemajetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy jsouběžným jevem a dluh dosahuje astronomické výše, radějinepokládám. Asi bych dostal odpověď, že za to mohou ti komunisté, kteřínahospodařili tak málo, že se to již podařilo rozkrást, vystačiloto pouze na čtvrt století rozkrádání.
Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradlpytel uhlí, tak po „listopadu“ někdo ukradl celé doly, když tehdy někdoukradl pytel cementu, tak po „listopadu“ ukradl celou cementárnu. Každádoba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo amínusových přibylo a den ode dne přibývá.
Zdroj: Otázky na které neznám odpovědi
https://vendy.estranky.cz/clanky/prislo-emailem/otazky-na-ktere-neznam-odpoved.html
Súvisiace články:
⋆ «Názor Pražáka ... »
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123
⋆ «Protestné zhromaždenie Banská Bystrica» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012
⋆ «Bratislava je v hre o megaprojekt»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/bratislava_je_v_hre_o_megaprojekt0
⋆ «Ad: ANALÝZA: Efektivita zbrojárskej výroby na Slovensku za čias budovania socializmu» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/ad_analuza_efektivita_zbrojarskej_vyroby_na_slovensku_za_cias_budovania_socializmu
⋆ «Hlupákom kapitalizmus!» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/hlupakom_kapitalizmus_
⋆ «Poďakovanie Varšavskej zmluve» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0
⋆ «Urbex dokument» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456
⋆ «DRAŽOBA» https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/drazoba
⋆ «Zabudnite na rozpočtovú šarádu. Dlh Slovenska vzrástol o 200 percent HDP» Ronald Ižip viď:
https://www.etrend.sk/ekonomika/dlh-hdp-rozpocet-komentar.html
⋆ «Správa o Slovensku 2019» viď: https://ec.europa.eu/slovakia/sites/slovakia/files/sprava_o_slovensku_2019_1.pdf 

***