Назад к списку

Ruská otázka

 27.01.2020 som v reakcii na e mail pojednávajúci o tom, že Sovietske Rusko v priebehu 2. svetovej vojny prinieslo na oltár vlasti a porážky fašizmu 26 milińov 600 tisíc občanov a vojakov oproti 4 - 6 miliónom Židov, no celý svet sa klania len Židom a židovským obetiam Holokaustu napísal: súhlasím, ale myslím, že sa niečo mení.


 Dokumentuje to video zo slávnostnej ceremónie odhalenia pamätníka - stelly «Sviečka pamäti» v Jeruzaleme, ktorá sa uskutočnila 23.01.2020. Je symbolické, že dátum odhalenia pamätníka sa odvíja od dátumu 27.01.1944 - dňa oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz = Osvienčim sovietskou armádou, a od dátumu: 27.01.1944 dňa prelomenia blokády Leningradu. Odhalenia pamätníka - stelly 23.01.2020 sa osobne zúčastnil i Prezident Ruska Vladimír Vladimírovič Putin. Monument je venovaný hrdinstvu obráncov a obyvateľov blokádneho Leningradu (teraz Petrohradu) v priebehu Veľkej Vlasteneckej Vojny (2. svetovej vojny). V základoch pamätníka, ktorý naprojektovali petrohradskí a izraelskí architekti, je položená kapsula so zemou z Piskarjevského memoriálneho cintorína v Petrohrade. Čo pri tejto príležitosti povedal Prezident Putin:
  * sám som nevedel, ale nedávno som si prečítal úryvok z dokumentu, ktorý ma ohromil. Za obdobie blokády Leningradu. Jeho obyvatelia nachádzajúc sa v takejto situácii, darovali pre potreby frontu 144 ton krvi. My sme za Víťazstvo nad Fašistickým Nemeckom a oslobodenie sveta od fašizmu zaplatili 27 miliónmi životov občanov Sovietskeho Ruska. My na to nikdy nezabudneme. Fabriky smrti obsluhovali nie len fašisti. No i ich pomocníci v mnohých štátoch Európy. Na okupovaných územiach Sovietskeho Ruska, kde pôsobili títo banditi zavraždili najviac Židov. Konkrétne: na Ukrajine 1,4 milióna Židov. V Litve 220 tisíc, čo činí 95% dovojnového židovského obyvateľstva Litvy. Pamätník,to je veľmi dobre. On tu zostane nadlho, myslím, navždy. Odhaliť pamätník možno rôzne. No tak, ako ste to urobili vy (neudržal emócie) ďakujem.
  * A čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu: nemožno ani na minútu zabudnúť na obete, dary a pomoc bývalého Sovietskeho Zväzu, vojakov Červenej armády a ich veliteľov, ktorí pomohli zbaviť sa od nacistickej mašiny smrti a ktorí zachránili svet od hroznej tragédie.
  Ako túto udalosť hodnotí ruský politológ a analytik prezident Fondu konceptuálnych technológií pan Valerij Viktorovič Pjakin?
  Svet vôbec nezaujímali obete občanov Ruska tobôž Sovietskeho Ruska a to bez ohľadu na to akej boli národnosti. Obete Sovietskeho Ruska v dôsledku 2. svetovej vojny činia celkove 27 miliónov občanov a vojakov (z toho 17 miliónov 931 tisíc 600 civilov !). Občania Ruska sa nad tým pohoršovali prečo takto? Áno bola genocída Židov, bola genocída Arménov, ktorých za týždeň povraždili cca milión. Kto by sme boli, keby sme to nepriznali. No Rusov vydelili do osobitnej kategórie, ktorá bola úplne neprijateľná. Nuž čo, zabili Rusov, no a čo? Každých 100 rokov prichádza do Ruska celá Európa aby zabíjala Rusov. Pre Európu je to prijateľné, Európa nemôže zaujať inú pozíciu. Rusov treba zabíjať a hotovo. My Európania sme prišli na ich územie, aby sme zabíjali Rusov. Tak je to zaužívané. A antiruská hystéria je v európskej politike dominujúca. Minimálne od XVII. storočia. Ja mám na mysli hystériu a nie politiku. Od dôb vzniku Rímskej ríše, teda už po niekoľkotisíc rokov, nech bol uzavretý akýkoľvek medzištátny zväz v rámci Európy, bez ohľadu na jeho vnútorný obsah, bol v svojej podstate vždy namierený proti Rusku.Týmito zmluvami sa vždy formovali subjekty, ktoré vstúpia do vojny proti Rusku. To bolo podstatou globálnej politiky tohto obdobia, ktorú formovala konceptuálna moc Európy. Takto to išlo a pozrite v roku 612 смута - zmätok, vtrhnutie Poliakov do Ruska. A či to boli len Poliaci. Veď to bola celá armáda európskej chamrade ktorá prišla Rusko dobíjať. Rok 1709 - Poltava t.j. Severná vojna (od r. 1700 až do r. 1721). Rok 1812 vpád Napoleona do Ruska. V národnom povedomí Ruska sa tento vpád nazýva vpádom:«Нашествие двунадесяти языков = Vpád dvadsiatich jazykov», nakoľko zloženie napoleonovej armády bolo takéto: menej ako 50% Francúzov. Zostatok tvorili: Poliaci, Bavoráci, Taliani, Dáni, Holanďania ... Rok 1914 a 1941 to je v princípe jedna vojna uskutočnená v dvoch etapách. A opäť pozrite sa, príslušníci ktorých národov (okrem fašistického Nemecka) bojovali po boku Nemecka proti Sovietskemu Rusku - celá Európa. Z toho je vidieť, že Európu nikdy nezaujímal osud ruského národa.
  Napriek tomu, že Izrael vznikol len vďaka Stalinovi (chcel umožniť Židom vytvoriť svoj štát, aby bola ukončená ich existencia vo forme akejsi medzinárodnej "mafie", aby mali národný štát), existoval u Židov istý druh snobizmu. Nás je len šesť miliónov a my sme celý svet postavili. Celý rozruch okolo Židov na tému Holokaustu bol vyvolaný a rozvinutý len z jedného dôvodu: aby úplne, úplne bola zahovorená téma genocídy ruského národa, ktorá bola uskutočnená v priebehu 2. svetovej vojny. Áno, na strane Izraela bolo vidieť i iný snobizmus, bol tam nejaký sviatok - 9. máj (ale len preto, ako spieval Vladimír Semionovič Vysockij, že je tam z 1/4- tiny náš národ. Vyzeralo to ako keby normálne. My 1/4-tina bránime tradície a odkaz a vy ako štát nemôžete (to súvisí s otázkou, čo je štát, ako sa uskutočňuje riadenie štátov, ako sa uskutočňuje nadštátne riadenie, nakoľko je štátne riadenie národne orientované atď, ako prebiehala Studená vojna atď) A ešte k tomu: Naše vedenie štátu v poststalinskom období pracovalo výhradne proti Rusku. Všetky medzinárodné zmluvy boli prijímané v konečnom dôsledku tak, aby Sovietske Rusko bolo zlikvidované, aby socialistický tábor bol zlikvidovaný. Všetko to išlo, smerovalo tak, alebo onak, až sa vyjasnilo, že Židom sa chystá krátky koniec: POSLEDNÝ HOLOKAUST. Konečná likvidácia Židov. Irán na svojej ceste stať sa centrom koncentrácie riadenia euroázie uskutočňoval konferencie, ktoré riešili, ako v období po likvidácii ISIL v Európe:
  - priniesť na jej (európske) územie "normálny" Islam;
  - v priebehu tohto geopolitického manévru likvidovať Židov a Izrael.
  ( Spomeňte si, Henry Kissinger dával štátu Izrael nie viac ako 70 rokov života).
   Nuž a čo sa stalo v posledných rokoch ? Izrael odrazu zbadal, že jediná jeho záchrana zachrániť sa ako štát a národ, je v Rusku. To Rusko nedovolilo uskutočniť geopolitický manéver, ktorý by umožnil zničiť Židov a Izrael. Rusko sa nedalo vtiahnuť do spiknutia s cieľom zničiť Židov a Izrael. Pamätáte si, ako Izraelci zostrelili naše lietadlo? Keď časť izraelskej elity bola za to, aby bol zničený Izrael, aby Izrajelitov zničili v čase vojny. Veď my (Rusi) tam máme len lietadlá a rakety a v príapade vojny by na zemi bojovalo pozemné vojsko КСИР (Ко́рпус Стра́жей Исла́мской револю́ции). Sú sformované a podobajú sa na svoj vzor SS jednotiek fašistického Nemecka. Majú napríklad i rovnaký systém hodností. Nuž a tak sa ukázalo, že len Rusko môže zachrániť Izrael. A prečo časť izraelskej elity zradila a želala si zničenie Izraela? A kvôli tomu zostrelila naše lietadlo? Spomeňte si v židovskom ghette vo Waršave fungovala židovská polícia. A tá určovala kto pocestuje do Palestíny a zachráni sa (z tých sa tvorila jedna kôpka spisov) a kto pôjde na druhú stranu (druhá kôpka dokumentov) a kto pôjde do krematória (tých kládli na tretiu kôpku spisov). U Židov je to tak isto, ako u každého iného národa.
  Po ďalší príklad nie je potrebné ísť ďaleko. Zelenský, prezident Ukrajiny, ktorý sa verejne hlási k Židom, hovorí verejne: Národ, ktorý podporuje Banderu - ja si taký národ vážim. Ako si on môže vážiť banderovcov, ktorí ničili Židov v Babom Jare (roklina neďaleko Kyjeva, kde boli masovo likvidovaní Židia), ktorí i na iných miestach likvidovali Židov.
   Nuž v súčasnosti je už Židom jasné - ak nebude Rusko, opakujem, ak nebude Rusko, nebude Izrael, nebudú Židia. Jednoducho ich vyrežú. A je to nie len tak jednoduché. Je to tak, že i keď Rusko bude, ale bude slabé na to, aby ukutočňovalo politiku ruského sveta vo vzťahu ku všetkým národom, tak Rusko nedokáže svojou silou ochrániť Izrael. Izraelu zostáva len jedna možnosť. Na vlne židovskej otázky vyzdvihnúť ruskú otázku. Veď či v Izraeli už skôr nemohli postaviť ruským obetiam 2. svetovej vojny pamätník? Samozrejme, mohli. No učinili tak, až keď ich k tomu pritlačili okolnosti s maximálnou silou. Keď pochopili, že ak nebudú Rusi, nebude Rusko schopné uskutočňovať politiku mierového, kultúrneho spolužitia národov, nebude Izrael. Bude posledný svetový Holokaust. A či u nás bola tragédia len v Leningrade? Koľko mierového obyvateľstva bolo zničeného v Stalingrade? To je tiež katastrófa. No Leningrad sa líši iným. Postupnou a dôslednou likvidáciou národa. Ak inde to bolo v priebehu vojenských operácií, tak v Leningrade to bola politika genocídy. Rozpracovaná, prijatá a dôsledne realizovaná v priebehu troch rokov s cieľom zničiť mnohonárodný ruský národ.
  Nuž v súčasnosti si v Izraeli ešte uvedomili, že ak ruská otázka nebude vyzdvihnutá na medzinárodnej aréne, na medzinárodnú úroveň, na úroveň na ktorej v súčasnosti posudzujú národnú otázku židovskú, tak Izraela a Židov nebude. Pretože nebude sily, ktorá by mohla zastaviť finálny Holokaust. Vidíte, taká je situácia. A to, že Izraeliti to v svojej väčšine pochopili, o tom svedčí veľkolepé odhalenie pamätníka. To je veľmi dobrý znak.
   Preklad a prepis z hovoreného slova: Milan Semančík, Trenčín 30.01. 2020***
   Zdrojové materiály:
 - НЕ УСТОЯЛИ перед обаянием Путина! СЕКРЕТНЫЕ кадры из Израиля h
ttps://www.youtube.com/watch?v=nFneBNyHBYg
 
- Валерий Пякин. Вопро-с-Ответ от 27 января 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=vgQqeMMwNQo
   
Súvisiace materiály:
 ⋆ Vojna - ruský pohľad http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 ⋆ Vojna - Ruský pohľad - budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 ⋆ USA a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu

***