Назад к списку

Digitálny rúrovod

Významná novinka ! V Rusku začali stavať "digitálny rúrovod" ktorého dĺžka je 12500 km= Отличная новость! В России начали строить "Цифровой трубопровод" длиной 12500 км 


 
K tomu dodávam preklad časti predmetného videa:
 V čase, keď sa USA snažia zabrániť dokončeniu a uvedeniu do prevádzky plynovodu "Severný Potok 2, Rusko odštartovalo stavbu ďalšieho "rúrovodu" no nie z ocele, ale zo skla. Bude to digitálny rúrovod v ktorom potečú informácie = miliardy a trilióny bitov a byte za sekundu. Presne povedané kapacita tohto optokábla bude 200 Terrabit/sekundu. Tento digitálny "rúrovod = optovláknový kábel" bude uložený na dno mora. Jeho východzím bodom bude Murmansk a končiť bude vo Vladivostoku. Jeho dĺžka bude 12500 km. Jednoducho povedané tento optokábel poskytne odberateľom a či klientom vysokorýchlostný internet. To je začiatok novej epochy nielen Ruska, ale celého sveta. Práce už začali. Špeciálne lode robia prípravné práce. Vyhľadávajú presnú trasu na dne mora pre optokábel. Možno dať otázku, prečo je to prelomové? Takých káblov bolo položených vo svete už niekoľko.
 1/ tento kábel je položený pre Arktiku. Arktika bude mať kvalitné rýchle a spoľahlivé internetové spojenie;
 2/ A Arktika je v súčasnosti na špici globálneho rozvoja. Konkrétne projekty:
 * JAMAL SPG;
 * Port Sabetta;
 * Северный широтный ход - Severný polárny ťah;
 * Severná morská polárna cesta;
 * Mnohopočetné vojenské základne pre ochranu severných hraníc Ruska ako na zemi, tak vo vzduchu ako i v kozme a pre zabezpečenie Severnej morskej polárnej cesty atď.
 * Obyvateľstvo miest a sídlisk za polárnym kruhom pre svoj oddych a kultúrne vyžitie potrebuje vysokorýchlostný internet;
 * Realizácia týchto projektov a ich prevádzka vyžaduje veľký informačný tok;
 * Celkový vklad do Arktiky cca 10 triliónov rubľov;
 3/ Arktika má už v súčasnosti internet, ale ten je drahý, nakoľko je sputnikový. Neposkytuje rýchle a spoľahlivé spojenie.Globálne perspektívy ruského digitálneho rúrovodu = optovláknového kábla Murmansk - Vladivostok:
 A). Digitálne prepojenie Európy a Ázie. Bude rýchlejšie, ako po klasických trasách. Pre bežného užívateľa to nebude mať podstatný význam. Ale pre rad oblastí ako biznis, bankovníctvo, vojenstvo, ... bude nezastupiteľný. Time is money.
 B.) Arktické superpočítače a data centrá. V Arktike budú môcť vzhľadom na veľmi nízke teploty fungovať také superpočítače a data centrá, ktoré na iných miestach vzhľadom na teplo nemôžu byť postavené. Takýmto superveľkým datacentrám je ale potrebné dodávať veľké množstvo elektrickej energie. Rusi už v súčasnosti majú na tento účel postavené plávajúce jadrové elektrárne na ľadoborcoch. A tak v blízkej perspektíve bude Ruská Arktída jadrom svetového informačného systému.Tak ako Rusi si systematicky osvojujú svoju Arktiku, tak systematicky k nej nepristupuje nikto.
 Zdrojový materiál:
 Отличная новость! В России начали строить "Цифровой трубопровод" длиной 12500 км
https://youtu.be/HUQsvSo1soQ
 Súvisiace materiály:
 ▣ Ruské vojenské základne v Arktíde:
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ruske_vojenske_zakladne_v_arktide
 ▣ Osvojenie ruskej Arktídy:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▣ Železnice Ruska:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zeleznice_ruska
 ▣ Stavba najväčších dokov v Rusku - Звезда:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/stavba_najvacsich_dokov_v_rusku_zviezda
 ▣ Sila Sibíre:
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▣ Krym plynovod Крым газопровод:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/krym_plynovod_krym_ghazoprovod
 ▣ Krymský (Kerčský) most:
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/krymsky_kercsky_most
 Prepis hovoreného slova a preklad: Milan Semančík, Trenčín 28.11.2020***