Назад к списку

Prelom БРЕСТ-ОД-300 = BREST-OD-300

Prvý atómový reaktor s inovovaným reaktorom pracujúcim na rýchlych neutrónoch s oloveným tepelným nosičom a novým nitro uránovo-plutónovým palivom pracujúci v uzatvorenom cykle.
   V rámci roka vedy a technológií, ktorý bol vyhlásený Výnosom Prezidenta Ruskej Federácie Vladimíra Putina sa dňa 08.06.2021 uskutočnilo v Severske v Tomskej oblasti v areáli Sibírskeho chemického kombinátu (podniku Tepelnej spoločnosti Росатом «ТВЭЛ» slávnostné zahájenie výstavby - betónovanie prvej základovej dosky unikátneho reaktora БРЕСТ-ОД-300. Čím je táto akcia významná ?
 - Je to prvý atómový reaktor s inovovaným atómovým reaktorom pracujúci na rýchlych neutrónoch s oloveným tepelným nosičom a novým nitro uránovo-plutónovým palivom (toto palivo je optimálne pre reaktory pracujúce na systéme rýchlych neutrónov);
 - Bude to prvá jadrová elektráreň pracujúca v uzavretom jadrovom palivovom cykle na mieste;
 - Nová energetická jednotka, je súčasťou najdôležitejšieho zariadenia, ktoré je vzhľadom na špičkovú prelomovú technológiu najvýznamnejším zariadením pre celý svetový jadrový priemysel:
 ▣ Experimentálneho demonštračného energetického komplexu (ODEC). Tento komplex je klusterom jadrových technológií budúcnosti. Obsahuje tri vzájomne prepojené objekty, ktoré na svete nemajú obdoby:
 * modul na výrobu (výrobu / renováciu) jadrového paliva urán-plutónium;
 * energetickú jednotku BREST-OD-300;
 * modul na prepracovanie ožiareného paliva.
   Vyžiarené palivo po spracovaní bude odoslané na renováciu (použije sa na výrobu čerstvého paliva). Takto po prvýkrát vo svetovej praxi sa na rovnakom mieste postaví jadrová elektráreň s „rýchlym“ reaktorom, pracujúca v uzavretom jadrovom palivovom cykle. Tento systém sa tak postupne stane prakticky autonómnym a nezávislým od externých dodávok energie. «Vďaka technológii umožňujúcej nekonečné, opakované spracovanie jadrového paliva sa zdrojová základňa jadrového energetického priemyslu stane prakticky nevyčerpateľnou. Zároveň je eliminovaný problém akumulácie vyhoreného jadrového paliva pre ďalšie generácie. Realizáciou tohto projektu sa Rusko stane prvou krajinou ovládajúcou jadrové technológie plne spĺňajúce zásady trvalo udržateľného rozvoja: ohľaduplnosť k životnému prostrediu, dostupnosť, spoľahlivosť a efektívnosť využívania zdrojov. Dnes opäť potvrdzujeme našu reputáciu lídra v oblasti svetového pokroku v oblasti jadrových technológií a ponúkame ľudstvu jedinečné riešenia zamerané na zlepšovanie života ľudí», — uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Rosatom State Atomic Energy Corporation Alexej Lichačev.
  Pre zaujímavosť: Do súčasnosti sa z uránového paliva využívalo 0,7%. Zvyšok t.j. 99,3% uránovej suroviny = vyhorené jadrové palivo sa uskladňovalo. Rusko má na svojom území uskladnené obrovské množstvá tohto "vyhoreného" jadrového paliva = Uránu 238. S využitím tejto ruskej, unikátnej, prelomovej jadrovej technológie bude možné po spracovaní - renovácii tento "vyhorený" jadrový odpad v reaktore BREST-OD-300 spaľovať. Tento uzatvorený cyklus je možné neustále opakovať. Z hľadiska časového sa jedná o storočia. Stavba objektu, kde bude realizovaná spomínaná ruská špičková technológia už začala. Jej realizácia okrem obrovského ekonomického efektu pre Rusko a neskôr i pre celý svet dá obrovský ekologický efekt celosvetového významu. Je to prelom ruskej vedy a techniky. 

  Zdroj:
 ⋆ Росатом начал в Северске строительство уникального энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/06/08/rosatom-nachal-v-severske-stroitelstvo-unikalnogo-energobloka-s-reaktorom-na-bistrih-neitronah-brest-od-300
 ⋆ Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН = Rusko začína novú epochu v jadrovej energetike, oznámil hlava RAV (Ruskej akadémie vied) https://ria.ru/20210608/epokha-1736109072.html
 ⋆ Старт строительства нового реактора БРЕСТ-ОД-300 на СХК https://www.youtube.com/watch?v=GIMn2LY3c8o
  Súvisiace materiály:
 ▣ ŽELEZNICE RUSKA
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zeleznice_ruska
 ▣ Stavba najväčších dokov v Rusku - Звезда
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/stavba_najvacsich_dokov_v_rusku_zviezda
 ▣ Ruské vojenské základne v Arktíde:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ruske_vojenske_zakladne_v_arktide
 ▣ Osvojenie ruskej Arktídy:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▣ Sila Sibíre
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▣ Krym plynovod - Крым газопровод:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/krym_plynovod_krym_ghazoprovod
 ▣ Krymský (Kerčský) most:
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/krymsky_kercsky_most
 ▣ Digitálny rúrovod:
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▣ Veľký Transoceánsky kanál Nikaragua
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/velky_transoceansky_kanal_nikaragua
 ▣ Kozmodrómy Ruska
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/kozmodromy_ruska
 ▣ Компания Автодор озвучила планы строительства скоростных дорог в России = Spoločnosť Avtodor zverejnila plány na výstavbu vysokorýchlostných ciest v Rusku
https://youtu.be/h8OlYYcd3Z0
 ▣ Balkánsky potok
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/balkansky_potok
 ▣ Bratislava je v hre o megaprojekt: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/bratislava_je_v_hre_o_megaprojekt0  
 Preložil a napísal: Milan Semančík, Trenčín 08.06.2021 oprava a aktualizácia 22.09.2021***