Назад к списку

Писмо о сітуації на Українї

    Першый лiст Славку ЗАҐОРЬСКОГО


    Честованы русиньскы діятелї,
за помочі дій, котры проходять на Украінї, пришла, може, найвекша нагода, жебы выголосити незалежность теріторії бывшой Підкарпатьской Руси або найменше шыроку автономію нашых земель. Векшой нагоды од часів першой світовой войны не мали сьме і довго мати не будеме. Стачіть спомянути рокы 1918 і 1991, коли нихто з Русинами не раховав. Теперь є шанса. Не можеме, як Русины з дїда-прадїда, спокійно смотрити, же Підкарпатьска Русь належыть під Україну, котра є недемократічнов державов, яка ани не узнає Русинів і не реалізує ґаранції Рады Європы односно меншыновых прав самоідентіфікації, языковых і културных. Теперь пришов час на векшу політічну актівность. Нелем Русинів на Підкарпатьскій Руси, але так само цїлой Світовой рады Русинів. Світова рада підкарпатьскых Русинів бы ся мала актівно запоїти до процесу творїня новой русиньской власти на русиньскых теріторіях. Лем такым способом ся світ може обернути на бік Русинів. То є моя апелація до найважнїшых русиньскых діятелїв.
    Быв єм на Украінї як корешпондент польского порталу і віджу анархію, в якій ся топить держава. Коли самы Русины не зачнуть штось робити, пак будеме, як і дотеперь, трактованы як люде другой катеґоріі і дале мінорізованы. Честованы діятелї, теперь є наш, русиньскый час і не можеме го охабити, жебы нам перешов поміджі пальцї.
    З почливостёв Славко ЗАҐОРЬСКЫЙ
    Посмоть:
    ⋆ Писмо о сітуації на Українї
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1080;-1089;-1084;-1086;-1086;-1089;-1110;-1090;-1091;-1072;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1059;-1082;-1088;-1072;-1111;-1085;-1111;,1686.html
    Звязаны статьї:
    ⋆ К: Писмо о сітуації на Українї ...
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_pismo_o_situatsiyi_na_ukrayinyi_
    ⋆ Ad: List o situácii na Ukrajine ...
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i
      ***