Назад к списку

List o situácii na Ukrajine

    Prvý list Slavku Zagor´skoho


    Vážení rusínsky činitelia, s pomocou udalostí, ktoré sa dejú na Ukrajine, nadišla, možno, najväčšia príležitosť, aby sme vyhlásili nezávislosť územia bývalej Podkarpatskej Rusi alebo minimálne širokú autonómiu našich zemí. Väčšiu príležitosť od čias prvej svetovej vojny sme nemali a dlho mať nebudeme. Stačí spomenúť roky 1918 a 1991, keď Rusínov nikto nebral do úvahy. Teraz je šanca. Nemôžeme sa z deda na pradeda pokojne pozerať na to, že Podkarpatská Rus patrí pod Ukrajinu, ktorá je nedemokratickým štátom, ktorá neuznáva Rusínov a nerealizuje garancie Rady Európy ohľadne menšinových práv na samoidentifikáciu, jazyka a kultúry. Teraz prišiel čas na väčšiu politickú aktívnosť. Nie len Rusínov na Podkarpatskej Rusi, ale celej Svetovej Rady Rusínov. Svetová rada podkarpatských Rusínov by sa mala aktívne zapojiť do procesu tvorby novej rusínskej moci na rusínskych územiach. Len takým spôsobom sa svet môže postaviť na stranu Rusínov. To je moja apelácia k najváženejším rusínskym dejateľom.
    Bol som na Ukrajine ako korešpondent poľského portálu a vidím anarchiu, v akej sa topí štát. Keď samy Rusíni nezačnú niečo robiť, potom budeme, ako do súčasnosti, braní ako ľudia druhej kategórie a budeme ďalej minorizovaní.
    Vážení činitelia, teraz prišiel náš čas, a nemôžme ho nechať, aby nám prešiel pomedzi prsty.
    S úctou Slavko Zagor´skyj
    Zdroj:
   
Писмо о сітуації на Українї http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1080;-1089;-1084;-1086;-1086;-1089;-1110;-1090;-1091;-1072;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1059;-1082;-1088;-1072;-1111;-1085;-1111;,1686.html
    Súvisiace materiály:
    Ad: List o situácii na Ukrajine ...
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i
    К: Писмо о сітуації на Українї ...
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_pismo_o_situatsiyi_na_ukrayinyi_
    Preklad Milan Semančík, Trenčín 20.02.2014***