Назад к списку

Hlavný efekt ŠVO

   Hlavný efekt Špeciálnej vojenskej operácie (ŠVO)


   Ruské ozbrojené sily útočia v relatívne úzkom pásme: od Opytného po Solidar. Na pokrytie tohto útočného pásma postačujú sily jednej vševojskovej armády o sile cca 40-50 tisíc vojakov.V súčasnosti je známa taká organizácia ako ЧВК Вагнер - Súkromná vojenská spoločnosť Wagner, ktorá svojimi silami skoro celkom pokrýva túto úlohu. Celkove ruský ohraničený kontigent na Ukrajine so započítaním 150 tisíc novo mobilizovaných záložníkov činí celkom 350 tisíc bojovníkov. Všetci ostatní plnia úlohy na pasívnych úsekoch frontu a v zálohe. Očakáva sa posilnenie ruského ohraničeného kontigentu na Ukrajine o ďalších 150 tisíc bojovníkov z bojových jednotiek ktoré prešli stmelením v posledných mesiacoch. Prešli plnou bojovou prípravou. Vzniká tak dosť značné bojové uskupenie o sile cca 500 tisíc bojovníkov čo sa rovná 50 (päťdesiatim) vševojskovým divíziám. Vzhľadom na uvedené možno očakávať nejakú činnosť.
   Akú? Nuž rozhodnú útočnú operáciu.Tlak ruských vojsk na dobytie Solidara a Arťomovska, donútil OSU presunúť na tento smer svoje sily. Nakoľko za Arťomovskom vyvstane otázka pádu Kramatorska a Slavjanska.Tým bude úplne oslobodené územie Doneckej republiky. Hlavné je to, že za Kramatorskom a Slavjanskom už niet serióznych zodolnených rajónov. Je tam step a málo zástavby, kde by sa dali vytvoriť. A hlavne, nebudovali sa 8 (osem) rokov. ... Útočné operácie zo strany OSU sú málo pravdepodobné, nakoľko na uskutočnenie útoku je nutné mať obrnenú techniku. Ťažkú tankovú, alebo aspoň ľahké obrnené vozidlá aby bolo možné dopraviť pechotu do útočného pásma, ochrániť ju od guľometnej paľby. V súčasnosti túto techniku nemajú. Dá sa to vyvodiť zo zverejňovaných údajov zničenej techniky OSU. Nájdete tam skoro len samé neobrnené nákladné autá. Z uvedeného vyplýva i tlak Kolektívneho Západu a jej piatej kolóny v Rusku na zvolanie "Минск-3 = Minsk-3". Cieľom je dohodnúť sa na uzavretí mieru za podmienky, že Rusko si ponechá dobyté územia (prípadne mu ešte pustia z území, ktoré v súčasnosti kontroluje Kolektívny Západ t.j. zostávajúce časti Záporožskej, Chersonskej oblasti ...) a na oplátku Rusko ponechá zvyšok Ukrajiny Kolektívnemu Západu. Hlavný ich cieľ je udržať tento ukrajinský režim pri živote za každú cenu. Podľa názoru Konstantina Sivkova v plnej miere sa takýto scénar nedá vylúčiť. Považuje ho však za prakticky nemožný.
   OTÁZKA: v masmédiách sa hovorilo, že pokiaľ súčasná ruská stratégia prehrýzania obrany OSU Ukrajiny potrvá ešte mesiac, nezostane už žiaden živý ukrajinský vojak. Bude Rusko v tejto stratégii pokračovať?
    Sivkov: nemyslím. Som toho názoru že budú nasledovať rozhodné útočné operácie.
    Z hľadiska vojenského operatívneho umenia realizovaná stratégia nie je ideálna. Je oničom. Je najmenej efektívna, ktorú bolo možné vybrať. Ak sa však na túto vec pozrieme z hľadiska stratégie - treba sa nad tým zamyslieť:
    1 moment: fakticky sme plne zničili (zdôrazňujem) vo výnimočne pre seba prijateľných podmienkach všetku bojovú techniku Ukrajiny sovietskej výroby, vrátane všetkej vojenskej bojovej techniky sovietskej výroby, ktorá sa nachádzala v štátoch Európy, vrátane všetkej bojovej techniky sovietskej výroby, ktorú mohol Západ kúpiť kdekoľvek vo svete - štátoch Tretieho sveta. Fakticky nič nezostalo. Západ teraz musí dodávať svoju techniku - techniku svojej produkcie. To je pre Západ krajne neželateľná situácia, nakoľko bude zomletá tak isto ako sovietska. Ak si niekto myslí, že je silnejšia, lepšia ako sovietska - mýli sa. My s jej zničením nebudeme mať problém. Sovietska a ruská vojenská technika bola pripravovaná a vyrábaná na ničenie práve západnej techniky. My túto úlohu splníme. Ukrajinu sme už fakticky odzbrojili. Stojí pred nami úloha odzbrojiť Kolektívny Západ.To je prvý pozitívny moment tejto "STRATÉGIE PREDLŽOVANIA".
   2 moment: psychologický. Rýchla porážka Ukrajiny by zasiala úžas, nie len u západných politikov, no i u západných národov, čo by ich mobilizovalo na bojovú činnosť. V súčasnosti, keď ŠVO nadobudla zdĺhavý charakter - najprv to bol šok, potom sa ruskej armáde na Západe vysmievali, potom si uvedomili, že sa niet čomu smiať. V chápaní Západu ruská armáda ukázala hranice svojich možností (že nie je taká silná, ako sa zdalo). Rusko tým odvrátilo morálne psychologickú mobilizáciu národov štátov Západu.
   3 moment: najhlavnejší. Každá vojna je mnohohranná. To nie sú len bojové operácie. To je i boj na diplomatickom poli, mení sa vplyv štátov. ... A hlavne každá vojna mení vnútornú situáciu - stav spoločnosti. Za najhlavnejší efekt ŠVO považujem (Sivkov) to, že vnútorný stav spoločnosti sa veľmi zmenil. Ak by došlo k rýchlej porážke OSU rádovo do dvoch troch mesiacov, tak by k tomu nedošlo. Veď sa pozrite, aké udalosti sa odohrali:
   Za prvé:
   - uskutočnili sme širokoformátovú modernizáciu armády;
   - vedenie štátu priznalo, že Rusko musí zmeniť vektor zahraničnej vojenskej politiky na diametrálne protikladný, to je veľmi vážna vec;
   - namiesto toho, aby sme stavali rýchlu, kompaktnú, vysokoprofesionálnu, mobilnú armádu, ktorá rýchlo nabehne a rýchlo sa vráti z poľa boja, my budujeme normálne ozbrojené sily skladajúce sa zo vševojskových divízií, armád, korpusov. Budujeme ich v sile 1,5 (jeden a pol milióna) mužov. Len v rámci tejto akcie budujeme 17 (sedemnásť) divízií.To je vynikajúce!
   Za druhé:
   - v spoločnosti na všetkých stupňoch došlo k tvrdému rozdeleniu spoločnosti. Na jednej strane sú tradicionalisti (vlastenci, konzervatívci) a na druhej strane liberáli (zapadenci).Táto diferenciácia je veľmi citeľná. Každý človek, ktorý sa vyjadruje prozápadne, alebo antikonzervatívne, zaujíma antiruskú pozíciu - jeho pozícia je momentálne zverejnená v televízii, a spoločnosť sa chytá sekery. Táto diferenciácia je už ideologická. K tomu už došlo. Zapadenci zostali v menšine.
   - veľmi pozitívnu úlohu zohralo umožnenie emigrácie zapadencom. Naši urobili veľmi správne, keď im umožnili ujsť - emigrovať potom, čo sa zľakli mobilizácie. To bolo veľmi dobré rozhodnutie.Tým sa veľmi obmedzili možnosti (sila) piatej kolóny v Rusku. Možnosti realizovať nejaké akcie v Rusku. Osobami non grata sa tak stali v Rusku i tak známe osobnosti piatej kolóny ako Nazarov, Grebinščikov Boris, ... Došlo k silnej politizácii a diferenciácii v spoločnosti.
   Za tretie:
  
- nehľadiac na existujúce tržné vzťahy, nehľadiac na to že nebol uskutočnený prechod na plánovanú ekonomiku spojenú so znárodnením strategických zdrojov. Napriek tomu podarilo sa Rusku zachovať ekonomický potenciál - nedošlo k zničeniu ekonomiky.
   - a čo je najhlavnejšie my sme si uchovali prijateľné tempá rastu ekonomiky. Samozrejme sú ešte ďaleké od ideálnych, no oni sú už plne prijateľné. To je veľmi dôležité. Ak by tomu tak nebolo, tak také množstvo raketových sálv by sme na bojisku nevideli.
   Tieto kladné momenty tu sú. Pokiaľ som sa pred a v doterajšom priebehu ŠVO obával liberálneho revanšu, teraz môžem povedať úpne jasne a rozhodne: že liberálny revanš je v súčasnosti prakticky málo pravdepodobný a dokonca nemožný. Ak by došlo k pokusu jeho realizácie - uskutočniť február 1917, tak október 1917 veľmi rýchlo a rozhodne nastane. Nebude treba naň čakať osem mesiacov. Nastane ihneď. Na záver môžem povedať, že ruská spoločnosť sa začala prebúdzať, mobilizuje sa. Tempá prebúdzania a mobilizácie sú veľmi vysoké v porovnaní s mierou priebehu ŠVO, s mierou objasňovania, kto je nepriateľ a kto priateľ. Pričom presvedčenie, že USA a Západ je dávny, najväčší, najúhlavnejší nepriateľ Ruska - je už spoločenskou normou. V týchto podmienkach prebieha mobilizácia spoločnosti. A zmeniť tento kurz je už nemožné. Ak by bol uskutočnený pokus zmeny kurzu, vrátiť sa naspäť k minulosti, (ja už nehovorím o Jelcinovej dobe, alebo dokonca k 1917 - 1918 roku) bude to chápané, ako pokus uskutočniť Február 1917 (Februárovú buržoázno-demokratickú revolúciu 1917) a za tým nevyhnutne ihneď bude nasledovať Október 1917 (Veľká októbrová socialistická revolúcia - VOSR 1917).
   Sú príznaky, ktoré ma oprávňujú povedať to, že na fronte všetky tieto nuance (odtienky) chápu. Erdogan sa pokúšal pretlačiť zelené koridory (pri Solidare) na evakuáciu "ranených" = bojovníkov OSU na preskupenie, prípadne posilnenie pozícií OSU. Rusi však už nesúhlasili. Pričom v marci, apríli, máji, júny, júly až auguste sa stále vytvárali "zelené koridory" za účelom evakuácie civilov, po ktorých však nikto nechodil. A všetci to veľmi dobre vedeli. Nikoho nikdy OSU a nac batalióny nepúšťali. Zvrat situácie prebieha. V značnej miere sa už uskutočnil. Pokus vrátiť Rusko k prekliatym 90-tym rokom už neprejde. To ma teší.
   Sivkov: ja som vždy podporoval kurz Prezidenta Putina, nakoľko som videl, že tento kurz musí zákonite k tomu dospieť. Musím dodať, že tento zvrat ešte nie je dokončený. On sa bude dokončovať ešte oveľa intenzívnejšie ...
   Konstantin Valentinovič Sivkov, Doktor vojenských vied
  
(* 2. júna 1954; Krasnodar,  ruský vojenský expert, vedec, geopolitik, vojenský politológ a stratég, Doktor vojenských vied (1996), predseda Zväzu geopolitikov, člen korešpondent Ruskej akadémie raketových a delostreleckých vied, publicista, dopisovateľ časopisu „Vojensko-priemyselný kuriér“, kapitán 1. rangu, člen korešpondent RARAN, riadny člen Akadémie vojenských vied, člen korešpondent Medzinárodnej akadémie informatizácie, podpredseda Akadémie raketových a delostreleckých vied).
   Zdroj:
 ► Главный эффект СВО = Hlavný efekt ŠVO|Константин Сивков. Кто толкает Россию к "Минску-3"? = Kto strká Rusko k "Minsku-3"
https://www.youtube.com/watch?v=XxbMa8AY2uM
  Súvisiace materiály:
   ▣ Všetko je už rozhodnuté !
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415161718
   ▣ Vojna – ruský pohľad
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
   ▣ Len vďaka Rusku
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415
   ▣ VOSR 100 výročie - význam
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
   Preklad hovoreného slova, skrátené: Milan Semančík, Trenčín 20.01.2023***