Назад к списку

Rusko má právo likvidovať nacistov všade

RUSKO MÁ PRÁVO LIKVIDOVAT NACISTY VŠUDE


  Články 106 a 107 Charty OSN nezná ani její šéf. Generální tajemník OSN António Guterres nevěřil, když se od Putina dozvěděl, že Charta OSN obsahuje článek, povolující zvláštní ruskou operaci na Ukrajině. Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří vykonávali genocidu. Největší genocida byla provedena proti sovětskému národu, který se v té době nazýval sovětský lid. Charta OSN v článcích 106 a 107 dává právo vítězům druhé světové války SSSR, USA, Velké Británie a Číně, aby uplatňovaly všechna opatření vůči zemím, které proti nim bojovaly, aby zabránily akciím zaměřeným na revizi druhé světové války. To zahrnuje použití vojenské síly proti těmto zemím. K tomu stačí oznámit to ostatním třem vítězným státům, není třeba k tomu získat jejich povolení či souhlas. Silový nátlak na ty státy, které chtějí revidovat systém Jalta - Postupim v Evropě může provádět i Rusko, které je právním nástupcem SSSR. Rusko může zastavit pokus o oživení nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku a České republice – která se ve válečných letech projevovala jako protektorát Čechy a Morava.
  Poznámka: tedy Rusko podle Charty OSN může jako každá vítězná mocnost zasáhnout vůči kterémukoli státu s fašistickým směřováním, například kde se vyznamenávají nacisté, zdraví se nacistickým pozdravem na nejvyšším postu, ekonomicky, politicky a morálně se podporují neonacistické režimy a jejich nacističtí vůdci (bez ohledu na jaké fráze se skrývají)...a to i bez souhlasu jiných mocností. V Chartě OSN není zmínky, že neonacismus se toleruje u toho státu, který je v jakémkoli společenství (EU, NATO).
  - - -
  Súvisiace materiály:
 
Устав ООН (полный текст) = Charta OSN (úplné znenie) https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
  По Уставу ООН, Россия имеет право легально наказать неонацистов и их союзников = Podľa Charty OSN má Rusko právo legálne potrestať neonacistov a ich spojencov https://ukraina.ru/20230127/1043021861.html
  Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
 
13.04.2023
  ***
  RUSKO MÁ PRÁVO LIKVIDOVAT NACISTY VŠUDE (Diskusia)
  na predmetný preposlaný článok som dostal niekoľko reakcií. Z nich som vybral jeden podľa môjho názoru najzaujímavejší. Posúďte sami:
  Pán XY:
  Už som sa s tým tvrdením stretol v minulosti a teraz som mal čas, pozrel som si čl. 106 a 107 Charty OSN, aj v Sl. aj v Ruštine, či náhodou tam nie je odlišné znenie. Musím povedať, že v skutočnsti sa čl. 106, 107 Charty vzťahujú na "prechodné obdobie po vojne....."ale čítal som o ďalej v 2. linku a tam stálo, má to logiku a je to to, čo odzbrojilo A. Gutteresa. tu je časť z toho:
  a) Moskva správne, majúc na to právo, uznala nezávislosť DĽR a LĽR, keďže precedens pre Kosovo už bol vytvorený. Poznám veľmi dobre, osobne som si prečítal všetky dokumenty Medzinárodného súdneho dvora o situácii v Kosove, veľmi dobre si pamätám na rozhodnutie ... kde sa píše, že pri výkone práva na sebaurčenie ten či onen území žiadneho štátu nie je povinný žiadať o povolenie vyhlásiť svoju suverenitu ústredným orgánom krajiny... Osobne som čítal všetky komentáre - aj právne, aj administratívne, politické orgány Spojených štátov amerických, európskych krajín. Všetci to podporili,“ povedal Putin. A keď Guterres odpovedal, že OSN „neuznáva Kosovo“, ruský prezident s odvolaním sa na Medzinárodný súdny dvor odpovedal: „Ale súd to uznal. A ak sa vytvorí tento precedens, republiky Donbass by mohli urobiť to isté“;
  b) Rusko malo právo na NVO v rámci poskytovania pomoci DĽR a LĽR na základe ich žiadostí a podpísaných dokumentov medzi Moskvou, Doneckom a Luhanskom. „Mnohé štáty sveta, vrátane našich oponentov na Západe, to urobili v súvislosti s Kosovom. Je predsa fakt, že mnohé západné krajiny ho uznávajú ako samostatný štát. To isté sme urobili v súvislosti s republikami Donbass. Keď sme to urobili, obrátili sa na nás so žiadosťou, aby sme im poskytli vojenskú pomoc vo vzťahu k štátu, ktorý proti nim viedol vojenské operácie. A mali sme právo to urobiť v plnom rozsahu pokračuje to ešte ďalej ...
  13.04.2023
  - - -
  Ja:
  Ďakujem za stanovisko. Predovšetkým nie som právnik. Tobôž špecialista na medzinárodné právo. Pokúsim sa však sformulovať svoj názor.V predmetnom dokumente, ani v bezprostredne súvisiacich som nenašiel formuláciu "prechodné obdobie po vojne....." Ak by aj bola, alebo z niečoho vyplývala, otázka potom znie:
  a) je niekde časovo definované obdobie "po vojne" ? Ja si myslím, že ak by bolo, chápalo by sa ako "nevojenské" dorazenie fašizmu - viď známe štyri D (denacifikácia, demilitarizácia, dekartelizácia, demokratizácia). Pozri: Postupimská (Berlínska) konferencia 17 júla až 02 augusta 1945. Bohužiaľ, ako vidíme, to nevojenské dorazenie fašizmu nebolo dokončené;
  b) niekto právne zrušil predemetné uznesenie OSN, túto úlohu ? ...
  c) OSN založila koalícia, ktorá zvíťazila v boji s fašizmom. To je alfa a omega tejto organizácie, pokiaľ bude existovať. Podľa môjho názoru, víťazná protifašistická koalícia veľmocí (Sovietske Rusko, USA, Veľká Británia a dokonca Francúzsko), ktorá založila OSN. Ako i každá veľmoc protifašistickej koalície jednotlivo, má právo likvidovať nacistov kdekoľvek. To je odkaz jej spoločného protifašistického boja.
  Súvisiaci materiál:
  Demontáž pamätníka maršálovi Konevovi
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567891011121314
  Milan Semančík, Trenčín 14.04.2023***