Назад к списку

Putin: krátky pohľad na priebeh udalostí okolo Náhorného Karabachu

   Preklad časti prejavu Prezidenta Ruska Vladimíra Vladimíroviča Putina prednesený 05.10.2023 na diskusnom fóre Valdaj, dotýkajúci sa vývoja situácie okolo Náhorného Karabachu ... Odpovedal i na otázku: Kde by ste chceli, aby sme sa (Rusko) zastavilo ?

Moderátor:Okrem Ukrajiny, ku ktorej sa ešte nie raz vrátime, v posledných dňoch, týždňoch na Kavkaze predseda Európskej rady Charles Michel včera v intervjú povedal: "Rusko zradilo arménsky národ";
Putin: kto to povedal?
Moderátor: predseda Európskej rady Charles Michel;
Putin: Viete, u nás ľudia majú také porekadlo: Nech kohokoľvek krava by bučala, ale tvoja nech mlčí ! Nuž čo sa v poslednej dobe udialo. Po známych udalostiach a rozpade ZSSR = Sovietskeho Ruska, bol konflikt. Začali etnické strety medzi Arménmi a Azerbajdžancami. Začalo to v meste Sumgaite. Potom sa preniesli na Karabach. Všetko to viedlo k tomu, že Arménsko, nie Karabach vzalo pod svoju kontrolu celý Karabach a sedem priliehajúcich teritórií Azerbajdžanu. Činí to ani nie 20% územia Azerbajdžanu. To trvalo veľa desaťročí. Musím povedať, že ja neodhalím tajomstvo.
Minimálne v priebehu 15 rokov sme navrhovali našim arménskym priateľom, pristúpiť na kompromis. Aký ? Vrátiť Azerbajdžanu päť teritórií okolo Karabachu, dva si ponechať, a takto zachrániť teritoriálne spojenie medzi Arménskom a Karabachom. No naši karabašskí priatelia nám po každý raz hovorili, NIE, to nám vytvorí určité hrozby. My na to sme im povedali: Počúvajte, Azerbajdžan rastie. Jeho ekonomika sa rozvíja. Je to krajina, kde sa ťaží ropa a rozvíja ropný priemysel. Je to krajina s viac ako 10 miliónmi obyvateľov. Porovnajme potenciály ... Pokiaľ je taká možnosť, je treba nájsť kompromis. My zo svojej strany sme o tom presvedčený. Dosiahneme zodpovedajúce rozhodnutie v rámci Rady Bezpečnosti OSN. Zabezpečíme bezpečnosť tohto prirodzene vznikajúceho Lačinského koridoru = Лачинского коридора = Lachine Corridor. Medzi Arménskom a Karabachom. Zabezpečíme bezpečnosť Arménov na tomto území. No nie. Nám povedali: Nie, my s tým nemôžme súhlasiť. A čo budete robiť? Budeme bojovať. No dobre.
   Vec v konečnom dôsledku v 2020 roku dospela do vojenských zrážok. I vtedy som navrhol našim priateľom a kolegom ... Ešte k veci dúfam prezident Aliev sa neurazí, v určitom momente bol dosiahnutý dohovor, že azerbajdžanské vojská zastavia svoj postup. Čestne poviem, ja som si myslel, že problém je vyriešený.
Zavolal som do Jerevanu, a odrazu počujem: Nie, nech ustúpia (Azerbajdžan) z nevýznamnej časti Karabachu, ktorú vojská Azerbajdžana obsadili. Nuž a koniec. A čo vy budete robiť? Opäť tá istá fráza: Budeme bojovať. No počujte, ale veď oni za niekoľko dní sa dostanú do tyla vašich opevnení v rajóne Agdamu a všetkému je koniec. Vy chápete? Áno. A čo budete robiť ? Budeme bojovať. No dobre. A tak všetko sa vyvinulo tak, ako sa vyvinulo.
   Nakoniec sme sa dohovorili s Azerbajdžanom, že po dosiahnutí línie Шуши = Šuši = Shusha, i samotného mesta. Bojová činnosť bude ukončená. Bolo podpísané zodpovedajnúce vyhlásenie v novembri 2020 o pozastavení bojovej činnosti, i o vvedení našich mierotvorcov. A tu nasleduje veľmi vážny moment: Právny status našich mierotvorcov bol založený výlučne na tomto vyhlásení z novembra 2020. Žiadny iný právny základ statusu nevznikol a naši mierotvorci nemali. Neviem, prečo si Azerbajdžan myslel, že to nie je nutné. No a podpisovať niečo bez Azerbajdžanu nemalo zmysel. Opakujem, status našich mierotvorcov bol založený len na vyhlásení z novembra 2020. Práva mierotvorcov spočívali len v jednom: v dohľade na dodržiavaní režimu ukončenia paľby ozbrojených síl. My mierotvorcovia sme nemali iné práva. Len dohľad za dodržiavaním režimu ukončenia paľby - všetko. Taká vratká situácia pretrvala určitú dobu. Vy ste spomenuli váženého predsedu Európskej rady Charles Michela. V Prahe na jeseň roku 2022 (06.10.2022). Pod egidou pána Charles Michela, prezidenta Francie Macrona a pána Scholza stretli sa lídri Arménska a Azerbajdžanu. A tam podpísali vyhlásenie, chápete vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že Arménsko uznalo Karabach časťou Azerbajdžanskej republiky. Naviac vedúci delegácií - vedúce osobnosti Arménska priamo uviedli výmeru územia Azerbajdžana v km2. Do výmery ktorej jednoznačne spadá i Karabach. A zdôraznili, že oni uznávajú suverenitu Azerbajdžana v rámci Azerbajdžanskej SSR, ktorá v danej dobe bola súčasťou ZSSR. A ako je známe, súčasťou Azerbajdžanskej SSR bol i Karabach.
Teda v podstate bola vyriešená hlavná, absolútne kľúčová otázka, ktorá spočíva v statuse Karabachu. Keď Karabach vyhlásil svoju nezávislosť, nikto neuznal túto nezávislosť. Ani Arménsko. Čo je pre mňa zvláštne, no, také bolo rozhodnutie Arménska. Arménsko neuznalo nezávislosť Karabachu. Ale tu v Prahe oni uznali že Karabach patrí Azerbajdžanu. A potom na začiatku 2023-ho po druhý krát zopakovali to isté na analogickom stretnutí v Bruseli. Medzi nami, i keď to nie je vhodné, napriek tomu, ak dospeli k takému záveru (i keď nám o tom nik nič nepovedal). Ja osobne som sa to dozvedel z tlače. Azerbajdžan vždy považoval Karabach za svoje územie. ... No tým, že bol stanovený status Karabachu, ako časti Azerbajdžanu, Arménsko kvalitatívne zmenilo svoju pozíciu. Následne na jednom stretnutí ku mne prišiel prezident Azerbajdžanu Alijev a povedal: Nuž vidíte, všetci uznali, že Karabach je náš. Vaši mierotvorcovia sa nachádzajú na našom území. Viete dokonca status našich mierotvorcov utrpel kvalitatívne umeny po stanov ení statusu Karabachu, ako časti Azerbajdžanu. On (Alijev) hovorí: vaši vojaci sa nachádzajú na našom území. Nuž poďme a dohovorme sa na ich statuse na dvojstrannom základe. A premiér Pašiňan to potvrdil - pritakal. Áno, vy sa teraz na dvojstrannom základe dohovorte. Možno čokoľvek hovoriť o jeho statuse, ale Karabach bol odovzdaný. To bola kľúčová otázka. Okolo toho sa všetko krútilo v priebehu minulých desaťrročí. Ako i kedy, Kto i kde bude určí status. Koniec. Arménsko problém statusu Karabachu vyriešilo. Karabach prešiel do zostavy Azerbajdžanu oficiálne. Taká je pozícia súčasného arménskeho štátu.
   No a my čo máme robiť ? Všetko čo sa dialo v nedávnej minulosti - dva - tri týždne dozadu. I zakrytie Lačinského koridoru, atď. Všetko to bolo nevyhnutné po uznaní suvverenity Azerbadžanu nad Karabachom. Bolo len otázkou času kedy a akým spôsobom Azerbajdžan tam bude navádzať ústavný poriadok v rámci konštitúcie Azerbajdžanskej republiky. A čo na to povedať? A ako na to reagovať?
Arménsko uznalo, a my čo máme robiť? Nie, my neuznávame? To by bol nonses, hovorím správne ? Hlúposť nejaká. Nebolo by korektné hovoriť o nuansoch našich diskusií, no to čo sa udialo v priebehu posledných dní, posledného týždňa, to bolo nevyhnutné. Bolo to dôsledkom toho, čo sa udialo v Prahe a v Bruseli.
  
Preto pán Charles Michel a jeho kolegovia sa mali vtedy zamyslieť, keď prehovárali pána Pašiňana (zrejme, ja neviem, treba sa ich spýtať, niekde zákulisne v kuloároch) aby učinil taký krok, nad osudom Arménov Karabachu. Mali aspoň niečo napísať čo a ako ich očakáva v tejto situácii. Nejaký postup integrácie Karabachu do Azerbajdžanskej štátnosti. Nejaký poriadok spojený so zabezpečením ich bezpečnosti a zohľadnením - dodržaním ich práv. Tam (vo Vyhlásení z Prahy a Bruselu) nič také nie je. Obsahuje len vyhlásenie. že Karabach je časťou Azerbajdžanu a to je všetko. A čo my máme robiť? Ak sa takto samotné Arménsko rozhodlo. My čo máme robiť?
   A čo my sme robili?
Využili sme všetko, čo sme mohli a mali v právnom poli na to, aby sme zabezpečili humanitárnu stránku. Viete, naši ľudia tam zahynuli, naši mierotvorci brániac Arménov Karabachu. My sme im poskytovali humanitárnu pomoc, lekársku pomoc, zabezpečovli ich odchod. Keď sa vrátim k našim euópskym kolegom, nech aspoň humanitárnu pomoc tam pošlú tým nešťastným ľuďom. Ináč to nemôžem povedať, ktorí boli nútení odísť zo svojich rodných miest Náhorného Karabachu. Myslím, oni to urobia. No celkove v globále treba sa zamyslieť nad ich osudom v dlhodobej perspektíve.
Moderátor: A Rusko týchto ľudí je pripravené podporiť ?
Putin: a ja čo som hovoril, my sme ich podporovali;
Moderátor: myslím tých, čo museli odísť.
Putin: ako hovorím naši ľudia zahynuli, chrániac ich svojimi telami a poskytujúc im humanitárnu pomoc. Veď všetci utečenci utekali k nám pod našu ochranu do centra - základne našich mierotvorcov. Tisíce prišli. Len k nám prichádzali. Hlavne ženy a deti. Nuž samozrejme my sme pripravení poskytovať i ďalšiu pomoc. Arménsko je naďalej našim spojencom. My budeme posudzovať spoločne humanitárne otázky a sme pripravení poskytovať humanitárnu podporu, pomoc týmto ľuďom. Je to samozrejmé. Ja som vám teraz porozprával, ako sa vyvíjali udalosti. Krátko, ale podstatu som vám povedal;
Moderátor: Ešte jedna taká drobnosť. V súčasnosti azerbajdžanské vedenie veľmi kruto ide po tých, ktorí slúžili Karabachu, po ich vodcoch. Medzi nimi sú rôzny ľudia vrátane tých, korí sú v Rusku dobre známy, ako napríklad Ruben Karlenovič Vardaňan (Rusko-arménsky podnikateľ, miliardár, bývalý štátny minister neuznanej Náhornokarabašskej republiky). Môžme mu nejako pomôcť?;
Putin: odmietol, vzdal sa nášho (ruského) občianstva;
Moderátor: odmietol, ale bol (občanom). My môžme nejako, no neviem, apelovať na azerbajdžanské vedenie, aby prejavilo milosrdenstvo?;
Putin: My sme vždy toto robili. V súčasnosti tak tiež činíme. Ja som telefonicky hovoril s prezidentom Alijevym. I skôr sme hovorili, že nech by sa čokoľvek dialo, a on ma vždy ubezpečoval, že nech by sa čokoľvek dialo a bude diať zabezpečí bezpečnosť, i práva arménskeho obyvateľstva Náhorného Karabachu. Ale v súčasnosti v Náhornom Karabachu niet Arménov. Všetci odišli. Viete, že všetci odišli. Tam niet Arménov. A čo sa týka bývalých vodcov Náhorného Karabachu ja neviem, nechcem zachádzať do podrobností. Ja tomu tak rozumiem, že ich chcú hlavne vidieť v Jerevane. Myslím, že vedenie Azerbajdžanu napriek všetkému bude zohľadňovať (v danom prípade keď všetky teritoriálne otázky sú vyriešené), humanitárne hľadisko;
Moderátor: Ďakujem.
OTÁZKA: Маргарита Симоньян = Margarita Simoňan:
Vy ste hovorili o Karabachu. Ja ako etnická Arménka nemôžem nereagovať. Všetci normálny Arméni veľmi dobre vedia, že Pašiňan bol privedený k moci, aby zradil Karabach, ...všetci normálny Arméni vedia, že ak by nie Rusko, arménsky národ by neexistoval ... To bol remark. Otázka: ... Odesa je nádherné ruské mesto. Myslím, že ruské mestá majú žiť v Rusku. A s tým je spojená otázka:
Kde by ste chceli, aby sme sa zastavili ? Ďakujem.
ODPOVEĎ: Putin: K prvej časti vášho vystúpenia. Nemôžem s vami súhlasiť, že premiér Pašiňan bol privedený k moci niekým (z boku) na to aby zradil (odovzdal) Karabach. Napriek všetkému to bola voľba arménskeho národa. Áno, možno mať rôzny názor na volebný proces, no je to fakt. A preto ja v tomto s vami nesúhlasím. To za prvé. Za druhé že by on sa snažil zradiť (odovzdať) Karabach ja tiež nesúhlasím. Ja som s ním bol v úzkom kontakte. I v čase konfliktu v 2020 roku, i skôr samozrejme. Spomeňme si, keď on prišiel k moci, povedal: Karabach, to je časť Arménska. Pred ním to nik nepovedal. On to povedal prvý. Pravdaže potom svoju pozíciu kardinálne zmenil. Prečo, to už nie je otázka na mňa. A ďalej v priebehu konfliktu v 2020 tom roku ja som s ním bol v kontakte. On sa úprimne snažil o to, aby udržal situáciu. Ja teraz nehovorím, či boli správne rozhodnutia, alebo chybné, to nie je moja vec. Ale hovoriť o tom, že on cieľavedome zrádzal, snažil sa (odovzdať) Karabach považujem za nespravodlivé.
  Teraz k časti,
kde by sme sa mali zastaviť. Viete, vec nespočíva v územiach. Vec spočíva v garanciách bezpečnosti národov Ruska a ruskej štátnosti. V bezpečnosti ľudí, ktorí považujú Rusko za svoju Vlasť, a my ich považujeme za svojich ľudí. A to je oveľa zložitejšia otázka ako nejaké územie. To je taká zložitá otázka vyžadujúca rozhovor. Pozrite s vašim mužom sa ja bojím hovoriť on je taký ... (gesto zovretej a zdvihnutej päste - smiech) On pokiaľ nie je extrémista, tak je osoba krajného presvedčenia. No s vami (Margaritou) ja si podiskutujem.
   ZDROJ:
  * Путин: Ядерное оружие, Украина, Запад и Пригожин. Полное выступление на «Валдае» [ 05.10.2023 ] = Putin: Jadrové zbrane, Ukrajina, Západ a Prigožin. Celý prejav na Valdaji [ 05.10.2023 ]
https://www.youtube.com/watch?v=yyTPD02nSS0
  * Полный текст выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 = Úplné znenie prejavu Vladimíra Putina na zasadnutí Valdajského diskusného klubu 5. októbra 2023
https://stavropol-news.net/politics/2023/10/05/162750.html
  SÚVIS:
  ~ НАТО и Армения = NATO a Arménsko https://нато.рф/ru/armenia.html
  ~ Армения и Азербайджан обоюдно признали территориальную целостность: заявление после встречи Пашинян-Алиев-Макрон-Мишель (06.10.2022)
= Arménsko a Azerbajdžan vzájomne uznali územnú celistvosť: vyhlásenie po stretnutí Pašinjan-Alijev-Makron-Michel (06.10.2022) https://armenpress.am/rus/news/1094327.html
  ~ Bezpečnosť prostredníctvom partnerstva s NATO
https://www.nato.int/docu/sec-partnership/sec-partner-slk.pdf
  ~ Франция может обеспечить военное присутствие в Армении, как в Молдове = Francúzsko môže zabezpečiť vojenskú prítomnosť v Arménsku rovnako ako v Moldavsku
https://www.lragir.am/ru/2023/08/01/254010/
  ~ Азербайджан нанес удары по Нагорному Карабаху, в Ереване прошли протесты. Что известно = Azerbajdžan naniesol údery Náhornému Karabachu, protesty v Jerevane. Čo je známe
https://www.bbc.com/russian/articles/c985r3dy3zzo
  ~ В НАТО предложили Армении вступить в альянс (04.09.2023) = NATO ponúklo Arménsku vstup do aliancie (04.09.2023)
https://www.interfax.ru/world/919135
   - - -
   Môj názor:
  K otázke zrady Náhorného Karabachu Arménskom a úlohy, ktorú pri tom zohral Pašiňan. K tomu, ako sa zachoval Pašiňan na summite v Prahe a Bruseli, niet čo dodať. Je to 100% zrada. Menej sa vie o "mnohovektornosti" Arménska v zahraničnej politike. Na jednej strane je členom Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, skr. OZKB, má na svojom území ruskú vojenskú základňu v Gjumri, arménska provincia Širak s počtom vojakov cca 3000 mužov. Ďalej však trpí na "mnohovektorovosť":
  - od roku 1992 je členom Severoatlantickej rady pre spoluprácu;
  - od roku 1994 sa zapojila do programu «Partnerstvo za mier»;
  - od roku 1997 je členom Rady pre euroatlantické partnerstvo (EAPC);
  - od roku 2003 v rámci gréckeho práporu sa podieľa svojimi 70-timi voneskými príslušníkmi na misijnej činnosti v Kosove;
  - v decembri 2005 podpisuje Individuálny akčný plán partnerstva (IPAP);
  - v roku 2005 - 2008 v rámci poľskej divízie vysiela do Iraku 46 svojich vojenských príslušníkov na plnenie úloh "humanitárnej" misie NATO;
  - vo februári 2010 - 2012 vysiela arménsky kontigent 40 "mierotvorcov" do Afganistanu. Ten bol neskôr strojnásobený na počet 130;
  . . .
   Napriek takejto aktivite Arménska v štruktúrach NATO (alebo práve preto?), ďalší partner v štruktúre NATO - Azerbajdžan:
  + v pondelok 12. septembra 2022 zaútočil na Arménsko cez Náhorný Karabach. 15.09.2022 bolo dosiahnuté prímerie;
  - zaujímavé, že v tom čase od 29.08.2022 do 10.09.2022 sa konalo cvičenie NATO na Kavkaze v Gruzínsku "Noble Partner 2022";
  + 19 septembra 2023 Azerbajdžan opätovne zaútočil na Arménsko a 20.09.2023 zvíťazil;
  - zaujímavé, že opäť v tom čase od 11. do 20.09.2023 sa konalo cvičenie NATO (USA a Arménsko) na Kavkaze v Arménsku "Eagle Partner 2023".
     Arménsko sa za každú cenu snaží dostať do náručia NATO. I za cenu straty Náhorného Karabachu. Čo ešte chce obetovať za túto vidinu ?
  Milan Semančík, Trenčín 05.11.2023***