Назад к списку

Xoc o riadení, liberáloch a demokratoch

Fanatici a dogmatici sú v princípe rovnakí, len s opačnými znamienkami a ideológiami.


  Zistite si čo je bezštruktúrne riadenie. Nikto nič nemusí a predsa väčšina ide ako ovce a v demokratúre stačí osedlať tú väčšinu, alebo len menšinu a mediálne sa tváriť že je väčšinou.
  Tí ktorí to riadia dlhodobo dobre vedia, že osedlať jedno stádo nestačí, preto majú stáda dve - konzervatívne ( talibanci, katolíci, pravica, republikáni) a progresívne (protestanti, liberáli, demokrati, ľavica), už tisícročia podľa prostredia, doby a aktuálnej "módy" - striedajú to.
  Riadenie je dynamický proces - kmitanie medzi dvoma pólmi, jeden pól na tandemové riadenie nikdy nestačí. Ide o princíp dvojice síl, spojené nádoby, jing-jang, dualizmus, "dobrý" a "zlý" policajt, v sociálnej sfére funguje analogicky ako vo fyzike. Nie je to môj výmysel, je o tom celá veda, ktorá sa v praxi prejavuje profesionálnym, kompetentným a cieľavedomým riadením obnovy Ruska napriek presile protivníkov v zahraničnej aj domácej politike.
https://www.hlavnespravy.sk/tarabu-zarazil-kolikovej-vyklad-biblie-stelesnenie-politickeho-extremizmu-a-totalnej-hluposti/2949086#comment-6017430559
  - - -
  Biblia je návod (projekt a program) ako zotročiť ľudstvo zneužitím jeho prirodzených atribútov a Božieho zámeru. Preto neprotirečí prírodným a prirodzeným zákonom prežitia a reprodukcie, ani duchovným potrebám, ale preháňa ich do dogmatizmu.
  Liberalizmus je návod ako zotročiť ľudstvo proti jeho prirodzeným atribútom a proti Božiemu zámeru využívajúc kritiku a neúspechy biblického projektu adoráciou "slobody" bez morálnych hraníc a zodpovednosti. Preto prirodzeným ambíciám slobody a tvorivosti neprotirečí, ale preháňa ich do absurdna.
  Otrokári používajú jedno aj druhé ako cukor a bič podľa toho v akom stave je ktorá časť spoločnosti.
  Biblický projekt používajú keď potrebujú stáda poslušných otrokov rozmnožiť;
  Liberálny projekt, keď ich potrebujú potrestať a preriediť. Obidva ideologické nástroje fackujú spoločnosť z extrému do extrému a skutočné duchovno aj sloboda dostávajú na frak, rovnako ako ľudskosť a jej potenciál;
  Protichodné ideológie rozbíjajú nadhľad smerujúci k poznaniu a rozvinutiu genetického potenciálu človeka a ľudstva do ľudských foriem psychiky a spoločnosti, ničia ľudský potenciál na úrovni zvieracích sporov.
  1 View in discussion
https://www.hlavnespravy.sk/tarabu-zarazil-kolikovej-vyklad-biblie-stelesnenie-politickeho-extremizmu-a-totalnej-hluposti/2949086#comment-6017430559
  Xoc