Назад к списку

Pojmy a dojmy

   Pán Xoc má schopnosť vždy zaujať správny uhol pohľadu. A čo je nemenej podstatné - má jasno v pojmoch.


   Uvediem tri príklady:
   FAŠIZMUS:
   Prečo fašistami nazývali aj nacistov (národných socialistov)? Pretože fašizmus nie je definovaný len ako politický jav, ale aj ako sociálny jav.Fašizmus je forma samoriadenia spoločnosti podľa princípu: "Kto neskáče s nami, toho ukameňujeme".Fašizmus nezávisí od ideológie, ale od spôsobu jej presadzovania. Fašizmus je keď elity sformujú psychotický dav, ktorý bude fanaticky obhajovať ich ciele aj proti vlastným záujmom a likvidovať jedincov, ktorí sa tejto dogme nepodvolia.
  Čo je to fašizmus:
https://www.hlavnespravy.sk/fasizmus-vybrane-slovo-na-f/3008417#comment-6085547633
   VOJNA:
  
Vojna zďaleka nie sú len bojové operácie cielené na kontrolu územia.Vojna je celý koordinovaný komplex procesov a opatrení na všetkých prioritách riadenia s cieľom ovládnuť kontrolu rôznych zdrojov protivníka.Studená vojna nikdy neskončila a bojové operácie na území bývalej sovietskej Ukrajiny sú len jej prejavom na silovej - poslednej šiestej priorite riadenia. Skutočná vojna prebieha na vyšších prioritách, ktoré sú podstatnejšie ako posledná 6. priorita, ktorej výsledok a jeho udržanie stojí ohromné zdroje a je vždy neistý.Vojna na 6. stupni je dôsledkom zanedbania, alebo zlyhania vojnových opatrení na vyšších prioritách, alebo v dôsledku vynútenia protivníkom.
  Obraz vojny je kompletný len na všetkých prioritách:
  1. Svetonázorová priorita - kto vyhráva?Svet sa prebúdza z falošnosti demokratického liberalizmu Západu, odhaľuje jeho pokrytectvo, morálny rozklad vedúci ku krachu. Ľudstvo sa rozhoduje medzi dvoma civilizačnými princípmi:
  - MAŤ (Západ);
  - či BYŤ (Východ);
  Pričom mnohí už vidia, že prvý civilizačný model je pre planétu neúnosný.
  2. Chronologická priorita - interpretácia dejín - svet doby informačnej zažíva vrcholy a excesy propagandy falšujúcej nielen históriu, ale aj prítomnosť. Propaganda sa diskredituje zo dňa na deň. Covid šialenstvo je len vrchol ľadovca. Prepisuje sa história mladšia ako niekoľko mesiacov a to je už neudržateľné. Propaganda stojí už len na korupcii masmédií a fanatizme čoraz menej početného davu ktorý im iracionálne dôveruje už len preto, že na propagande participuje, alebo stavia osobnú integritu. Je to však márne, lebo pravda zvíťazí.
  3. Ideologická priorita - ideológie postavené na tradičných hodnotách boli vždy schopné zachovať životaschopnosť spoločnosti, ideológie popierajúce základnú stavbu spoločnosti či dokonca biologickú reprodukciu vždy sprevádzali spoločenský rozvrat. To všetko bez ohľadu na ich zneužívanie. Lebo Život má vývoj a kontinuitu postavenú na evolúcii a revolúcie sú rizikové experimenty.
  4. Ekonomická priorita - parazitický model postavený na finančnom monopole emisie nekrytých peňazí praská, lebo Zem má konečné zdroje. Rozhodujú reálne zdroje a nie vlastníctvo podvodnej finančnej pyramídy a jej špekulatívnych elektronických derivátov.
  5. Zdravotná priorita - alkohol, drogy, cigarety, toxická strava - je to globálny problém a zároveň aj individuálny podľa prístupu každého jednotlivca, ale pri riadiacich a teda rozhodujúcich kádroch a masovom konzume je Západ na tom asi horšie.
  6. Silová priorita - ohnisko na Ukrajine a potenciálne na Taiwane.Na Ukrajine Západ vnútil Rusku vojnu zapálením niekoľko storočnej investície globalistov do projektu "antirusko". Aj keď RF na bojovom poli vyhráva, Rusko ako civilizácia ZATIAĽ prehráva, lebo Západu sa podarilo poštvať sfašizovaných Rusov Ukrajinskej národnosti proti Rusku.
  Záver:  pri vyprovokovanej vojenskej operácii na Ukrajine krvácajú hlavne Rusi - všetkých národností Ruska vrátane ukrajinskej. Stále ide o občiansku vojnu podporovanú NATO a Západom. Keď Rusi porazia sfašizovaných Rusov a fašizmus na Ukrajine, vynikne aj víťazstvo Ruska na vyšších prioritách riadenia. V skutočnosti Západ masívne zlyháva na všetkých vyšších prioritách riadenia a preto na poslednej 6. priorite rozpútal občiansku vojnu na Ukrajine rukami sfašizovaných ukrajinských Rusov proti etnickým Rusom. Obeťou vojny je aj Európa ktorú USA a GB pri tlmení svojho krachu derú z kože. Ak neveríte dôkaz nájdete na svojich účtoch za energiu a potraviny.
  Vojna z pohľadu šiestich priorít riadenia spoločnosti:
https://www.hlavnespravy.sk/je-cas-zacat-byt-triezvy-ukrajina-vo-vojne-nevyhrava-naopak-tazko-prehrava/3007345#comment-6083149604
  VLAJKY:
  - Jednofarebné vlajky - suverén;
  - Zvislé pruhy - vysoká suverenita vo vonkajšej aj vnútornej politike (imperiálne mocnosti ako FR, ITA);
  - Vodorovné pruhy - vazal vo vonkajšej politike, vysoká miera suverenity vo vnútornej politike (Holandsko, RF);
  Iné farebné usporiadanie - špec. funkcia (ČR v súvislosti s Prahou);
  - Prítomnosť znaku - erbu - vazal vo vonkajšej aj vnútornej politike.
  Samozrejme je mnoho výnimiek - Anglosasi a ich kríže na vlajkách.
  - Farby - trikolóra - biela, modrá červená - vazali bankových domov ktoré vyhrali vo Francúzskej buržoáznej revolúcii - po r. 1990 teda aj RF, ČR, SR;
  - Červeno-biele vlajky - sídelné štáty (hrady) globálnych elít (Švajčiarsko, Rakúsko, Dánsko, Monako, Kanada, ale sú aj výnimky ako Poľsko);
  Pre niekoho "vymaľované", pre iného vyjadrenie miery suverenity a postavenia (aj funkcie) v globálnej politike. Viď:
  Význam vlajok štátov - pruhov a farieb podľa heraldiky. Krátko
https://www.hlavnespravy.sk/vyslo-vysvedcenie-o-zapadnych-sankciach-voci-rusku-a-nie-je-to-nic-co-ste-si-predstavovali/3008561#comment-6085142473
   Xoc 
  Súvisiaci materiál:
  * Vojna – ruský pohľad
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
  * Vlajky Ruska
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
  ***