Назад к списку

Pachuť Olympiády Rio de Janeiro 2016

22.08.2016 záverečným ceremoniálom boli ukončené letné Olympijské hry v Rio de Janeiro v Brazílii. Tieto Olympijské hry sa zapíšu do dejín ďalším spolitizovaním olympijského športu.


  Začalo to škandálom okolo dopingu (viď môj mail: «Doping a Meldonium» zo dňa 27.03.2016). WADA navrhla MOV vylúčiť celú ruskú reprezentáciu z Olympiády. Výkonný výbor MOV na svojom zasadnutí 24. júla 2016 sa rozhodol nevylúčiť celú reprezentáciu Ruska z Olympiády 2016. Rozhodnutie o účasti ruských športovcov ponechal na rozhodnutie jednotlivých medzinárodných športových federácií;
  Rusko plánovalo vyslať na LOH v Riu 387 športovcov;
Vzhľadom na dopingový škandál:
• celá reprezentácia ruských ľahkých atlétov (s výnimkou Darji Klišinovej, nakoľko trénovala v USA) bola vylúčená z účasti na Olympiáde viď: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Athletics_Federations
• celá reprezentácia ruských ťažkých atlétov bola vylúčená z účasti na Olympiáde viď: htps://en.wikipedia.org/wiki/International_Weightlifting_Federation
• na Olympiádu nebol pripustený i rad ruských atlétov z rozličných iných druhov športu;
- V dôsledku toho sa počet ruských športovcov, ktorí sa mohli zúčastniť Olympiády znížil na počet 286 športovcov;
- Rusko sa v počte získaných medailí umiestnilo na 4 (štvrtom) mieste. Získalo 19 zlatých, 18 strieborných a 19 bronzových medailí viď: https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_at_the_2016_Summer_Olympics
►Situácia sa opakuje:Paraolympiáda LPH Rio de Janeiro sa uskutoční v dňoch: 07. – 18.09.2019
- Medzinárodný paraolympijský výbor (MPV/IPC) pod vedením jej prezidenta pána Philipa Cravena na základe správy Richarda McLarena od WADY 07.08.2016 jednomyseľne vylúčil celú ruskú reprezentáciu paraolympionikov z Paraolympiády v Rio de Janeiro;
- Švajčiarsky federálny súd v Lausanne 31. augusta 2016 zamietol odvolanie Paraolympijského výboru Ruska proti vylúčeniu ruských športovcov z paraolympiády v Riu;
- Viac ako 100 Ruských paraolympionikov podalo individuálne prihlášky na Paraolympiádu v Rio de Janeiro. Na tieto prihlášky musí odpovedať prezident MPV pán Philip Craven;
→ Možné sú tri varianty jeho odpovede:
 - súhlas s účasťou ruských paraolympionikov;
 - nesúhlas s účasťou ruských paraolympionikov; vyhnutie sa prijatiu osobného rozhodnutia formou prenesenia svojho práva rozhodnutia na apelačnú komisiu MPV.
http://tass.ru/sport/3580284
https://dennikn.sk/minuta/530693/
►Môj názor: WADA, ako nezávislá inštitúcia bola zriadená na to, aby kontrolovala plnenie antidopingových pravidiel, a nie na to aby robila „športovú politiku“. Teda ináč povedané WADA a nie Rusko, alebo ktorýkoľvek iný štát zodpovedá za kontrolu antidopingových pravidiel t.j. za ich odber a vyhodnotenie. Pokiaľ WADA oficiálne hovorí o „stratených pozitívnych nálezoch“, „zámene pozitívnych vzoriek“, tak tým prenáša svoju zodpovednosť za to, že nezvláda svoje povinnosti v danom prípade na Rusko.
Čo asi hnevá USA a Anglicko?
Výsledky paraolympiád: 

ZOH 2014 Soči:
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
LOH 2012 Londýn:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012

Doping je špinavosťou. Porušuje sa tým športová morálka a antidopingové pravidlá. Okrem porušenia športovej morálky je to porušenie antidopingových pravidiel.
Niekoľkonásobne väčšou špinavosťou medzinárodných športových organizácií je trestanie dopingu v Rusku s využitím tých istých špinavých metód, aké využívajú dopingujúci športovci:
→ porušením športovej morálky;
→ porušením právnych noriem;
Konkrétne:

• účasť na olympiáde „náhradných“ športovcov dosadených na uvoľnené miesta po ruských športovcoch. Dosiahnuté umiestnenia a víťazstvá za pomoci politickej podpory (t.j. za situácie, keď v dôsledku politických rozhodnutí sa olympiády nemohli zúčastniť čistý (nedopingujúci) ruskí športovci). Okolie športovca, fanúšikovia poznajú jeho súperov. Vedia, za akých okolností (pri neúčasti ruských športovcov) získal medaily, umiestnenie ...;
• použitím kolektívneho trestu – nepripustením atlétov Ruska na LOH Rio de Janeiro;
• použitím iného metra na športovcov Ruska a na športovcov ostatného sveta (ruskí športovci ak porušili antidopingové pravidlá a odpykali si trest, sa napriek tomu nemohli zúčastniť LOH Rio 2016 – teda boli za jeden priestupok potrestaní dva krát! Na športovcov ostatného sveta, ktorý porušili antidopingové pravidlá a odpykali si trest sa však hľadelo ako na „čistých“ a mohli sa zúčastniť LOH Rio 2016;
• porušením zásady prezumpcie neviny;
• prijímanie rozhodnutí na základe nedokázaných tvrdení.
 Súvisiaci materiál:
 Бесогон TV «Олимпиада. О спорт, ты – мир! Или война?» = BesogonTV «Olympiáda. Ó šport, ty si - mier! Alebo vojna?» https://www.youtube.com/watch?v=kwVsDo2Y8RU
 Foto:
 WADA report 2016

  

 Milan Semančík (Zverejnené s sieti e mail 04.09.2016, oprava chýb 31.10.2017, aktualizácia 03.05.2019 a 21.01.2020)***