Назад к списку

Kto je Tvoj gazda Coronavírus ?

 Prečítal som rôzne materiály pojednávajúce o súčasnom akútnom nebezpečí, ktoré poznáme pod názvom Covid-19. Môžem zodpovedne pvedať, že nik nasvete tak hlboko, podrobne, so všetkými súvislosťami a na vedeckej úrovni nerozobral problematiku Covid - 19 ako pán Сергей Ервандович Кургинян =Sergej Jervandovič Kurgiňan, pôvodom Armén.


 Absolvent Moskovskej geologicko-prieskumnej univerzity Sergo Ordžonikidze a Divadelného inštitútu Borisa Ščukina v Moskve. Vedec: kandidát fyziko-matematických vied, doktor historických vied. Oblasť vedeckých záujmov: fyzika, matematika, história. Známy ako politológ, občiansky aktivista, divadelný režisér. Vodca hnutia «Суть времени = Essence of Time». Pracuje na funkcii prezidenta Экспериментальный творческий центр = Experimentálneho tvorčieho centra v Moskve.Pozrel som si značnú časť jeho materiálov o Covid - 19, ktoré zverejnil vo forme videí nabitých informáciami z ktorých každé video má skoro dve hodiny. Pozeral a počúval som ich, snažiac sa registrovať každú informáciu. Malú časť z nich Vám ponúkam: 
 A./ Pani Devra Lee Davis, špičková epidemiologička medzinárodného formátu tvrdí, že: expertný monopol na mikrobiológiu má v USA:
 National Institutes of Health (NIH) = Národný inštitút zdravia
 
Čo je to za organizáciu?Je to hlavné centrum vlády USA zodpovedné za výskum v oblasti zdravia, medicíny. Pozostáva z 27 inštitútov a občianskych stredísk. Financované je vládou USA. Jeho ročný rozpočet činí desiatky miliárd dolárov USA (!!!). V roku 2020 činil cca 42 (štyridsaťdva) miliárd dolárov. V roku 2021 má činiť už "len" 39,133 (tridsadeväť) miliárd dolárov USA. V rámci spomínaných 27-mych inštitútov je jeden inštitút, ktorý nás v súvislosti s COVID 19 zaujíma. Je to:
 National Institute of Allergy and Infectious Diseases =Národný inštitút alergie, infekčných ochorení a rakoviny. Jeho riaditeľom je známy Anthony Stephen Fauci. Len tento inštitút sa zaoberá Covidom. Úlohou tohto inštitútu je: Uskutočnenie fundamentálneho a aplikovaného výskumu umožňujúceho lepšie popchopiť podstatu infekčných, imunologických alergických ochorení a tiež vyvíjať metódy liečby. NIH a v rámci neho i Národný inštitút alergie a infekčných ochorení nie je možné dávať na jednu rovinu s národnými inštitútmi iných krajín. Tento inštitút je šialene, fantasticky obrovské monštrum. Ktoré sústredilo nepredstaviteľné, šialene ohromné prostriedky do svojich rúk. A ako hovorí pani Devra Lee Davis primerane tomu sa jeho predstavitelia správajú a konajú. Prídu do Bieleho domu, niečo vládnym úradníkom nakecajú a robia si svoje. Za nič nezodpovedajú. A naopak všetko diktujú. Majú politický vplyv.
 National Institute of Allergy and Infectious Diseases = Národný inštitút alergie, infekčných ochorení a rakoviny. Ktorého riaditeľom je už spomínaný a známy Anthony Stephen Fauci, má celkom 15 (pätnásť) biologických laboratórií. Jedným z nich je biologické laboratórium vo Fort Detrick štát Maryland. Toto integrované výskumné centrum - súčasť impérie Anthony Stephen Fauciho sa nachádza priamo na rovnomennej vojenskej základni USA. V tom armádnom centre, ktoré sa zaoberá vývojom a výrobou biologickej zbrane. Odkiaľ rastú nohy COVIDu. Anthony Stephen Fauci napriek všetkému je len malá figúrka monštra NIH. Monštra, ktoré je výrobcom bezprecentného coronavírusového super šoku.
 Americká vojenská základňa Ford Detrick
 to je veľmi veľké vojenské centrum. Ktoré sa od roku 1943 na vedeckej úrovni zaoberá vývojom a výrobou biologickej zbrane. Toto centrum je v súčasnosti konglomerátom pozostávajucim z niekoľkých štruktúr:
 a) Agentúra medicínskeho výskumu armády USA;
 b) Výskumný inštitút infekčných ochorení armády USA;
 c) Laboratórium národného inštitútu rakoviny a ďalšie analogické štruktúry.
 Partnerom kampusu biologickej ochrany Fort Detrick je integrované výskumné centrum IRF NIAID na ktoré sa opiera Anthony Stephen Fauci. Je to jeho centrum. On je partnerom biologickej ochrany základne Fort Detrick. Anthony Stephen Fauci majúc unikátne finančné možnosti vrátane unikátnych možností skúmania COVID a analogických ochorení, vrátane potenciálu integrovaného výskumného centra IRF NIAID má i ďalšie možnosti.
 V renomovanom americkom žurnále Popular Mechanics zo dňa 27.04.2009 bolo zverejnené o výskumnom centre IRF NIAID nasledovné citujem: "Integrované výskumné centrum IRF NIAID na vojenskej základni Fort Detrick v štáte Maryland nevypadá hrozivo. Trojpodlažná tehlovo - sklenená konštrukcia mohla by dobre zapadnúť do hociktorého prímeského parku. Je typickou stavbou naprojektovanou architektami čítajúcimi výskumné práce spájajúce slnečné svetlo s produktivitou práce robotníkov. Kožené kreslá v átriu zdá sa napomáhajú leňošeniu. Národný inštitút alergie, infekčných ochorení a rakoviny, časťou ktorého je IRF NIAID, plánuje zriadiť i kaviareň Barchat, aby tu bolo možné vždy oddychovať. V skoro dokončenom objekte (2009), ktorý bol postavený za sumu 105 miliónov dolárov sa nachádza laboratórium podobajúce sa na ponorku o výmere 11125 štvorcových sq ft hermetického priestoru.
 Už na jar budúceho roka t.j. 2010 30 (tridsať) doktorov v ochranných oblekoch a kuklách tu uskutočnia revolučné výskumy snažiac sa určiť, ako smrteľné vírusy zabíjajú ich hostiteľov. Niektoré z týchto vírusov ako marburg, ebola, ... patria medzi najnebezpečnejšie. Príznaky nakazenia týmito vírusmi sú v prvých siedmych dňoch zhodné s príznakmi chrípky. V ďalších dňoch, v miere rozmnoženia vírusu, začína chorému tiecť krv z uší a nosa. Cez kožu, oči a povrch vnútorných orgánov presakuje krv. Vnútorné orgány a neskôr celý človek sa mení na bezforemné mäso. Tieto vírusy spôsobujú choroby, ktoré sa končia smrťou v 90% prípadov. Nakaziť sa nimi je možné pri tesnom telesnom kontakte, výmene biologického materiálu a pravdepodobne i kašľom. Vedci do súčasnosti málo vedia o tom, ako fungujú tieto zriedkavé, ale smrteľné vírusy. Ak sa udomácnia v Amerike, a dopraviť ich môžu ako nič netušiaci cestovatelia, tak i teroristi. Medici nebudú mať vakcínu, ktorou by bolo možné zastaviť ich šírenie. Vo svete existuje len niekoľko laboratórií, vybavených tak, aby bolo možné uskutočňovať s týmito vysoko infekčnými a nebezpečnými patogénmi pokusy. Ani jedno laboratórium nemá na to potrebné zložité vybavenie. Také ako má IRF NIAID. Teraz je najvhodnejšia doba na návštevu, nakoľko zakrátko tu už bude kypieť práca s výnimočne nebezpečnými patogénmi. Hovorí zástupca riaditeľa pre vedu Jason Paragos, ktorý je jedným z 11030 pracovníkov tohto vysoko utajeného laboratória. Je to človej veľmi priateľský s pevnou skladbou tela, pohodový. Hovorí a pohybuje sa plavne. Zdá sa že v ňom niet inpulzívnosti. To je príjemné a charakteristické pre Maryland. Voľná košeľa s gombíkmi bez kravaty. 37 ročný výskumník sa podieľal na výstavbe tohto objektu skoro tri roky, takže je veľmi dobre informovaný. Plniac povinnosti spievodcu zoznámil nás s tým, čo možno považovať za hranicu medzi vonkajším laboratóriom - určeným na výskum nositeľov bežných ochorení a vnútorným laboratóriom určeným pre najnebezpečnejšie patogény sveta.
 Vonkajšie laboratórium je medicínskym analógom väznice s prísnym režimom. Jej stupeň nebezpečia a ochrany je len BLL3 (tri). Vnútorná svätyňa je supermax BLL4. Na úrovni 3 (tri) môžu vedci skúmať Yersiniu pestis = pôvodcu bubonického, septického a pľúcneho moru. Na úrovni BLL4 v tomto supermaxe budú skúmať Ebolu a iné super nebezpečné vírusy, ktoré sú v súčasnej dobe nevyliečiteľné. Tento inštitút sa natoľko stará o bezpečnosť, že nás poprosil neurčovať poschodie na ktorom sa nachádzajú laboratóriá BLL3 a BLL4. Voda a dezaktivujúce chemikálie zo schránok sa odvádzajú do 3500 galónových rezervoárov. Tieto rezervoáry spolu s tekutinou zahrievajú na 250 stupňov Fahrenheita = 121 stupňov Celzia likvidujúc všetko čo nebolo likvidované najsilnejšími dezinfekčnými prostriedkami.
 Aby ste mohli vojsť do laboratória BLL 4, najprv musíte prejsť cez dvoje dverí z nehrdzavejúcej ocele, ktoré tvoria (vstupnú) vzduchovú komoru. Pred nimi sú tlačítka pre prvý magnetický zámok. Klaviatúra nie len otvára dvere, ale i upovedomuje automatický systém ochrany, že tlak vzduchu sa mení. Tento systém BLS reguluje prúdenie vzduchu zvyšujúc tlak v zóne BLS 3 a zmenšuje tlak v zóne (vstupnej) vzduchovej komory. Hneď ako náš sprievodca je pripravený vojsť do zóny BLL4 sám systém BLS = systémr egulovania všetkého čo sa deje, zabezpečí vstup vzduchu pod vysokým tlakom do (vstupnej) vzduchovej komory, čím zadržuje vzduch s možnými patogénmi aby nemohli uniknúť zo zóny BLL4. Dvere vstupnej komory sa zatvárajú so škripotom podobným na silne zaťažený vrták. To je vyvolané rýchlym nadúvaním gumenného balóna, ktorý hermeticky uzatvára hladké okraje dverí. Potom, čo objekt bude uvedený do použitia, vstupná vzduchová komora bude tiež dezaktivovaná dezinfekčnou sprchou. Sedem minút bude z vertikálnych nádrží prúdiť a rozprašovať sa dezinfekčná tekutina. Vedci predtým než vystúpia z BLS3 a vstúpia do BLL4 budú musieť počkať na zelené svetlo. Lampy svietiace v tejto vstupnej komore svojim žiarením likvidujú patogény. Steny sú lesklé, nakoľko sú pokryté epoxidovým hermetickým povlakom. Obdobne sú uzavreté a zaliate epoxidovou smolou rôzne krabičky, vypínače a zástrčky. Architekti premysleli a naprojektovali všetko tak, aby bol zabezpečený vysoký stupeň bezpečnosti. Dokonca požiarne hlavice sú prekrytém klapkami proti málo pravdepodobnému preniknutiu vírusov cez potrubie. Po uskutočnení pokusov, laboranti premývajú kovové nástroje dezinfekčným roztokom a následne ho dávajú ešte vyčistiť do autoklávy.
 Onedlho v laboratóriu BLL4 sa naplno rozbehne práca. Začnú pokusy na zvieratách. Nakoľko primáty reagujú na choroby približbne ako ľudia, sú často subjektom pokusov na úrovni 4 (štyri). Pracovníci laboratória IRF dobre vedia, že spoločnosť bolestivo reagujena používanie opíc na lekárske účely. Tvrdia však, že vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavujú patogény je to nutné. Navyše poskytujú opiciam takú starostlivosť, akú neposkytujú ani ľuďským pacientom. Je to porovnateľné s oddelením intezívnej starostlivosti, hovorí Peter Yarowind riaditeľ IRF NIAID. On viac ako 3(tri) desaťročia skúmal infekčné choroby. Priznáva však, že napriek tomu veľa pre neho naďalej zostáva záhadou.
 Zvieratá zomierajú v dôsledku multisystémového zlyhania. Čo však iniciuje patologickofunkčné zmeny? Aby sa dalo odpovedať na túto otázku budú sa v laboratóriu využívať medicínske skenery rozmiestnené v štyroch miestnostiach laboratória. Žiadne iné laboratórium nevyužíva tento typ kontroly. Každý prístroj sleduje a zaznamenáva inú informáciu. Skener pozitívno emisnej tomografie (PET) zaznamenáva poškodenie tkane orgánov. Magneticko rezonančný skener (MRS) zaznamenáva poškodenie srdcovo cievneho systému. Röntgen zaznamenáva anomálie v hrudníku a pľúcach. CT zaznamená zmeny v mozgu robiac snímok za snímkom. Tak budú vedci poznávať, ako hemoragické vírusy ako Ebola ... ničia zdravé telo. Inžinieri Philips Medical Systems modifikovali štyri skenery pre ich využitie v miestnosti BLL4. Premiestnili väčšiu časť ťažko izolovateľnej elektroniky vyžadujúcej technickú obsluhu mimo nebezpečnú zónu laboratória. Inštalovali tiež laserové infračervené kontrolky ktoré blokujú akýkoľvek kontakt laboratória štvrtej úrovne s vonkajším svetom. Architekti naprojektovali ochranu i okolo skenerov. Pásy plechu z mede okolo nich chránia napríklad magneticko rezonančný skener (MRS) od radiačného rušenia. Pričom samotné tieto zariadenia skrývajú v sebe nebezpečie v dôsledku prítomnosti rádioaktívnych materiálov v nich používaných konkrétne v skenere pozitívno emisnej tomografie (PET), alebo v dôsledku prítomnosti silných magnetov (sú natoľko silné, že dokážu stiahnuť obrúčku z prsta, alebo dať do pohybu kovový implantát) v magnetickorezonančnom skenere (MRS). Personál bude vodiť infikované opice do pracovnej zóny skenerov pripravenej na prácu v podmienkach vysokého stupňa biokontroly. Skenery sú schopné sledovať dynamiku vývoja choroby v rozsahu pohľadu 360 stupňov.
 V bežných laboratóriách, aby bolo možné zozbierať údaje o jednolivých štádiách rozvoja infekčnej choroby, vedci zvyčajne infikujú tým istým patogénom viaceré zvieratá. A následne ich usmrcujú v rôznych štádiách choroby, aby pitvou zistili potrebné údaje.Vďaka skenerom, pracovníci IRF môžu sledovať tento vývoj len u jedného zvieraťa. Pracovníci IRF dopravia zvieratá v klietkach zo zóny ich zvyčajného pobytu do nebezpečnej zóny laboratória. Tu im podajú vysokokoncentrovanú dávku nebezpečného viru. Následne pracovníci IRF uspokoja opice. Umiestnia ich do zóny výskumných prístrojov. Špecialisti z bezpečnej zóny - na diaľku budú riadiť prístroje, aby mohli cez kožu a kosti sledovať, kde sa zastavuje tok kyslíka a krvi a takto odhaľovať na ktoré orgány útočia vírusy a v akom poradí. Do súčasnosti sa využívalo lokálne pozorovanie s cieľom násť vírusy v organizme, hovorí Jason Paragos. Vďaka týmto skenerom môžme ich sledovať v celom organizme naraz. Vírusy sa už nebudú môcť skryť od nášho pozorovania. Akonáhle budú získané základné vedomosti o procese vývoja choroby, vedci preveria reakciu ziverat na lieky, vakcíny, metódy liečby. Vedci chcú vytriediť infekčné choroby, ktoré prebiehajú analogicky. Aby tá istá vakcína a metóda liečby sa mohla použiť pri vypuknutí rôznych chorôb. Nemôžme si dovoliť vyvíjať vakcínu na každú chorobu osobitne, hovorí Peter Yarowind. A dodáva: hlavné pravidlo v každom boji je poznať nepriateľa. To stavia vedomosti do prvej línie s neviditeľným nepriateľom, ktorý navyše môže mutovať, stávajúc sa ešte nebezpečnejším. Peter Yarowind - jeden z najskúsenejších poľovníkov na vírusy v štáte, nepodieha ilúziám vo vzťahu k tomu, ktorý organizmus v tomto boji zvíťazí. Vírusy sú vždy o krok pred nami - hovorí Peter Yarowind."
koniec citátu.
 Tento článok naznačuje súčasný skutočný stav. Bez takýchto laboratórií nie je možné vyvíjať a vyrobiť biologickú zbraň, ani bojovať proti vírusom. Treba si však všimnúť tú mohutnosť a kapitálnosť riešenia laboratória. Cena stavby 105 miliónov dolárov. No cena a význam tohto laboratória nie je v stavbe, ale v cene nasýtenia kádrami, prístrojovým vybavením, v špeciálnom režime práce, nákladoch na mzdy, údržbu a opravy ... Pritom to je len článok reťaze na ktorú sa vynakladajú miliardy. Ponúka sa hypotéza, že nejaká časť globálnej elity, chcela nejaký globálny nástroj - napríklad tento Covid, ktorý by im umožnil vnútiť, presadiť svoje záujmy.
  B./ Ako som už spomínal. Len v samotných Spojených štátoch je 15 výskumných biologických laboratórií. V týchto laboratóriách, štvrtého - najvyššieho stupňa nebezpečia a tomu sa rovnajúcemu štvrtému najvyššiemu stupňu ochrany, pravidelne dochádza k úniku nebezpečného biologického materiálu ako: modré kiahne = antrax = slezinová sneť, vtáčia chrípka, botulizmus, brucelóza. Napríklad v roku 2013 z vedeckovýskumného laboratória Galveston v USA - štát Texas priamo z chladiaceho boxu "zmizla" skúmavka s nebezpečným vírom Guanarito. V roku 2014 boli "zatvorené" dve americké biologické laboratóriá, ktoré "stratili" skúmavky s kultivarmi antraxu a vtáčej chrípky (?!). Spojené štáty už v minulosti mali výskumné referenčné biologické laboratóriá po celom svete. A to konkrétne v 25 (dvadsiatich piatich) štátoch v celkovom počte cca 400 (!!!).V dôsledku rozpadu ZSSR - Sovietskeho Ruska sa sovietske vedeckovýskumné biologické laboratóriá s personálom, technickým vybavením, výsledkami výskumu, vzorkami biomateriálu nevyčísliteľnej hodnoty dostali nie do rúk jednotlivých národných štátov, ale do rúk USA. USA namiesto toho, aby realizovali podpísaný dohovor z roku 1993 o transporte jadrových hlavíc z Ukrajiny do Ruska a jeho doplnku z roku 2005 o predídení rozšírenia technológií, patogénov a vedomostí, ktoré môžu byť využité na výrobu biologickej zbrane, transformovali tieto vedeckovýskumné bioliogické laboratóriá na tzv. referenčné biologické laboratóriá pod pláštikom NATO. Ktoré naopak aktívne pracujú na vývoji a výrobe biologických zbraní. Na miesta vedúcich pracovníkov teraz vojenských referenčných laboratórií dosadili vedeckovýskumných pracovníkov Ministerstva obrany USA. Spoločnou charakteristikou týchto vojenských biologických laboratórií USA je to, že:
 a) všetky sú rozmiestnené okolo hraníc Ruskej Federácie;
 b) napriek zmluvám "O spolupráci..." prístup do týchto laboratórií majú jedine americkí vojenskí špecialisti.
 c) ich výstavba je v rozpore so Zmluvou o zákaze biologických zbraní
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_z%C3%A1kazu_biologick%C3%BDch_zbran%C3%AD
 Konkrétne:
 Azerbajdžan: Po rozpade ZSSR v Azerbajdžane zostala sieť vedeckovýskumných laboratórií pozostávajúca: zo (6) šiestich Vedecko výskumných biologických laboratórií, 29 regionálnych biologických laboratórií, a 53 poľných biostaníc. USA o túto sieť prejavili záujem. V roku 2005 Azerbajdžan podpísal zmluvu s Ministerstvom obrany USA "O spolupráci v sfére technológií a patogénov spojených s vývojom biologickej zbrane a nešírení informácií v tejto sfére». Následne MO USA v roku 2013 postavilo v Baku Centrálne referenčné bilogické laboratórium v hodnote 170 miliónov dolárov.
 Gruzínsko: v Tbilisi USA v rámci programu DTRA (Defense Threat Reduction Agency = Zníženie biologickej hrozby) v roku 2011 postavili vojenské výskumné biolaboratórium tretieho stupňa ochrany, ktoré nazvali: Centrum verejného zdravia Richarda Lugara. Úlohou Centra je: výskum bioagentov (antraxu, tularémie), vírusných ochorení vrátane hemorragického vírusu Krym-Kongo) a zber biologických vzoriek pre budúce experimenty a výskum. Je pozoruhodné, že toto Centrum bolo v roku 2014 vybavené špeciálnym zariadením na chov a produkciu hmyzu (insecta). V náväznosti na uvedené, Centrum začalo realizovať projekty smerujúce k jeho zberu, výskumu a testovaniu stupňa ich infekčnosti. Bolo zafixované zvýšenie výskytu pre túto oblasť netypických druhov hmyzu a tiež zvýšenie množstva výskytu rôznych netypických ochorení u obyvateľstva štátu.
 Uzbekistan: v Taškente sa v roku 2007 objavilo prvé "národné" referenčné vedeckovýskumné biologické laboratórium. V roku 2013 sa objavili ešte dve obdobné laboratória v Andijane a Fergane. Len ktovie prečo sa tieto "národné" biologické laboratóriá postavili v rámci programu DTRA. Z tohto programu bola ďalej financovaná modernizácia diagnostických laboratórií uvedených do prevádzky na báze republikového Inštitútu mikrobiológie, Centrálnej vojenskej nemocnice, Vedeckovýskumného inštitútu virusológie a Centra profylaxie karanténnych a vysoko nebezpečných infekcií Ministerstva zdravotníctva Uzbekistanu. Konkrétne sa jedná o tieto centrá: sanitárno epidemiologického Андижан = Andižan, Buchara, Denau, Karši, Nukus (Karakalpakia), Ugrenč, Samarakand a Fergana a veterinárne centrum Uzbekistanu. (Vyzerá to na perfektné zabezpečenie, len kto vie prečo od vzniku tejto siete na území Uzbekistanu pravidelne vznikajú epidémie vrátane epidémií - neznámeho pôvodu)
 Moldavsko: v Kišineve bolo dané do prevádzky v roku 2008 nové Centrálne vojenské referenčné laboratórium v rámci projektu «Предупреждение ВИЧ/СПИДаи гепатитов В, С = Profylaxia HIV/AIDS a hepatitídy B, C», no ako ináč - so zákazom vstupu vrátane príslušníkov vlády a bezpečnostných síl Moldavska. S predstaviteľmi Moldavska nik nekoordinuje činnosť laboratória, jeho predstavitelia nekontrolujú chod laboratória ani nie sú s jeho výsledkami oboznamovaní.
 Arménsko: sa v roku 2008 pripojilo k programu DTRA. A už v roku 2018 Američania uviedli do prevádzky celú sieť pozostávajúcu z 12 laboratórií, na ktorej vybudovanie vynaložili 50 miliónov USA dolárov. Tri laboratóriá sa nachádzajú v Jerevane — v Centre kontroly a profylaxie ochorení, v — Štátnej službe pre bezepčnosť potravinových výrobkov a v — Infekčnej klinickej nemocnici «Норк = Nork». Regionálne laboratóriá pracujú v Иджеване = Indževane, Гюмри = Gjumri, Мартуни = Martuni a Ванадзоре = Vanadzore. Virusológovia poznamenávajú, že v dôsledku práce týchto vojenských referenčných biolaboratórií sa prudko zhoršila epidemiologická situácia v štáte, a v Kavkazskom regióne vcelku.
 Tadžikistan: v tom istom roku 2008 západné spoločnosti napojené na obranný priemysel USA vybudovali v tejto krajine sieť referenčných "národných" vedeckovýskumných biologických laboratórií v Sogdijskej a Chatlonskej oblasti, ďalej v Dušanbe a pri republikovej tuberkulóznej nemocnici «Шифо = Šifo» vo Vachdate.
 Kazachstan: v Alma - Ate, najväčšom kazašskom meste, ktoré bolo hlavným mestom Kazachstanu do roku 1997. Bolo v roku 2016 uvedené do prevádzky Centrálne referenčné biologické laboratórium na báze Kazašského vedeckého centra karanténnych a zoonóznych infekcií M. Ajkimbajeva. Američania začali stavať toto centrum ešte v roku 2010. Výstavbu zdôvodnili obavami z epidemiologickej situácie vo svete a svojou snahou pomôcť Kazachstanu v boji s infekčnými chorobami tak ako to činia i v iných postsovietskych republikách. Na výstavbu tohto centra vyčlenili 80 miliárd USD dolárov. Bohužiaľ správnosť výberu miesta pre výstavbu tohto Centra je pod otazníkom (?). Nakoľko je to oblasť seizmickej aktivity (zemetrasení), ďalej je to zóna stálych vetrov. V prípade ak sa do atmosféry dostane infekcia, môže byť veľmi rýchlo rozšírená na veľké vzdialenosti. A tak únik nebezpečných infekcií zasiahne milióny obyvateľov Kazachstanu a tiež obyvateľov Ruska
 Ukrajina: 14.04.2020 niekoľko poslancov ukrajinského parlamentu oficiálne požiadalo prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského aby potvrdil a objasnil fakt existencie na Ukrajine minimálne 15-tich biologických laboratórií financovaných Spojenými štátmi. Konkrétne sa jedná o vojenské referenčné vedeckovýskumné biologické laboratória: 3 (tri) v Kyjeve a 3 (tri) vo Ľvove, po jednom v Odese, Chersone, Ternopole, Užhorode, Vinnici, Charkove a Lugansku, 2 (dve) v Dnepropetrovske. Vyslanectvo USA v Kyjeve nepopiera fakt existencie predmetných laboratórií na teritóriu Ukrajiny. Na výstavbu každého predmetného biologického laboratória vynaložili cca od 1,5 do 1,9 milióna dolárov + cca 400 tisíc dolárov na kúpu vybavenia laboratórií. Najviac - kto vie prečo? Vynaložili na výstavbu a vybavenie biologického laboratória v Odese cca 3,49 milióna dolárov USA. Američania tvrdia, že v týchto laboratóriách uskutočňujú vedecké experimenty "mierového" charakteru. No fakty - zhoršenie epidemiologickej situácie na Ukrajine svedčia o niečom inom. V roku 2011 vypukla epidémia cholery. V jej dôsledku zomrelo 33 občanov; v roku 2014 - cholerou sa infikovalocca 800 osôb; v roku 2016 - 20 príslušníkov armády a 364 občanov zomrelo na infekciu vírusom, podobným na chrípku; a v roku 2019 na osýpky v priebehu 11 mesiacov ochorelo 5731 Ukrajincov vrátane 2347 detí. Pre porovnanie v roku 2017 bolo evidovaných len 87 prípadov a v roku 2016 len tri prípady ochorenia na osýpky
 C./ Ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté s pomocou pandémie Covidu. 
  Kedysi som si myslel, že vývoj ľudskej spoločnosti prebieha v dôsledku pôsobenia objektívnych síl. V súčasnosti nie som o tom plne presvedčený. Vychádzajú na povrch skutočnosti, že napríklad Vatikán dávno predtým, než Kolumbus objavil Ameriku, vedel o jej existencii (Vikingovia) a až vtedy, keď to považoval za potrebné, pustil danú informáciu do hry. V súčasnosti naši lordi a gentlemani, aby také niečo vo vhodný okamih mohli uskutočniť, museli sa na to dlhodobo pripravovať. Potrebovali k tomu vyvinúť, získať a predovšetkým vlastniť špičkové technológie predovšetkým v oblasti:
 + mikroelektorniky (umelú inteligenciu, počítačové siete ...);
 + biotechnológií (vírusy, vakcíny ...).
  Rozmach sústredenia vyššie uvedených šialene obrovských síl a prostriedkov v USA v danom prípade do biotechnológií to potvrdzuje a navádza na hypotézu, že nejaká časť globálnej elity tieto sústredila s cieľom získania nejakého globálneho nástroja s naprogramovanými vlastnosťami ako napríklad Covid, ktorý by im umožnil vo vhodnom okamihu vnútiť a presadiť svoje záujmy. Aké ? Lordi a gentlemani vo Veľkej Británii i USA už dávno vedeli, že prehrávajú boj s Čínou v oblasti ekonomiky. Nedávno sa dozvedeli, že prehrali boj s Ruskom v oblasti vývoja a výroby najnovších zbraňových systémov. Navyše hrozí, že Rusko v krátkej dobe po prelome vo vojenskej oblasti uskutoční prelom v ekonomickej oblasti. A čo robia gentlemani, keď sa lordom nedarí hra? Menia pravidlá hry v priebehu hry. Uvedomme si, že to nie je 10 halierový mariáš. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že do hry boli vložené stovky miliárd dolárov. A kapitalista nevloží do hry ani cent, pokiaľ nedúfa, že sa mu vráti minimálne desaťnásobok. Takže čo je v banku ? O čo sa hrá. Hrá sa o niečo veľmi, veľmi veľké. Môj názor: hrá sa o moc nad svetom. Hrá sa o nič menšie, ako naša Zem.
Tomu zodpovedajú ciele:
 1. Udržať a upevniť svoju vládu nad svetom;
 2. Získanie vlastníctva špičkových technológií;
 3. Obmedzenie prístupu obyvateľstva Zeme ku kvalitnému vzdelaniu a kvalitnej medicíne;
 4. Obmedzenie demokracie;
 5. Demontáž úzkej špecializácie ekonomík v rámci svetovej ekonomiky (začne v roku 2022);
 6. Zniženie spotreby;
 7. Zníženie počtu obyvateľstva na maximálne možnú úroveň cca 500 miliónov obyvateľov. Nie z dôvodu, že by naša Zem na to nemala potenciál, ale z dôvodu že menší počet obyvateľstva je možné ľahšie riadiť a manipulovať s ním; 
 8. Ďalšie dielčie ciele, ktorých naplnenie vyššie
 uvedenému napomôže.
 D./ Covid bol jednoznačne stvorený človekom. Je na ňom vidieť, ako v kine, že doň boli vložené časti z vôle človeka. Covid je seriózna zbraň. Nie je tak smrteľná, nie je tak nebezpečná, nie je tak všeničiaca, nie je tak záhadná, ako hovoria, aby sa nedala liečiť, no je to veľmi vážna choroba. 
Nebezpečným sa stáva Covid v dôsledku toho, ako nekompetentne s ním bojuje nič nechápajúca administratívna moc. Ktorá sa radí s druhotriednymi a vo veci angažovanými špecialistami. Neprihliadajúc k mienke iných špecialistov. To môže vyvolať strašné dôsledky - neporovnateľné s tými, ktoré prináša samotný Covid. Naši občania a dá sa povedať občania tejto Zeme, stretnúc sa s týmto novým nebezpečím nazvaným Covid - 19, uvedomujúc si, že toto nebezpečie je silné a môže spôsobiť veľké zlo, trochu zosmutneli. No pokračujú s nevídanou zanovitosťou meniť sviatky Vianoc a Nového rokana dobu nákupnej extázy a prehnaným konzumom uvaľujú na seba ťarchu za vianočným a novoročným stolom.
 Nuž na jednej strane v tomto období (vianočnom, novoročnom) má svoje miesto táto smutná nerozvážnosť, a z druhej strany je tu vidieť niečo z neskrotnej životnej sily. Že sa podľa môjho názoru využíva neuvážene (?) nuž ... No na druhej strane je to niečo, čo by sa dalo využiť účelnejšie. A sláviť sviatky treba... A čo je to sviatok? Je to vybočenie z každodennosti kvôli uvítaniu nekaždodennosti. A s čím sme sa my stretli? I keď trochu oneskorene v XXI. storočí - s COVID-19. Slabých duchom toto stretnutie uvádza do skleslosti až zúfalstva. A tých, ktorí sa nechcú poddať - hľadajú odpoveď na výzvu tmy. Jediný spôsob, ako pochopiť logiku a ciele začínajúceho procesu, je pohľad do vlastnej kultúry v širšom zmysle a jeho prorockému potenciálu.Viď charakteristiku XIX. storočia napísanú Alexandrom Alexandrovičom Blokom:" ... storočie XIX. železné, skutočne železné storočied oň mraku nočného nezvestného bezstarostný je hodený človek... storočie buržoázneho bohatstva, ... za heslami o rovnosti a bratstve rastúceho zla, pripravujúceho temné skutky..."
 Blok: "A človek čo na to ? ... On žil bez vôle, nie on nežil, to stroje a mestá ..."Pod akým znakom zrejú temné pseudo Covidné skutky v tomto XXI. storočí? Sme schopní vidieť, že pod znakom Covidu zrejú temné skutky? A my pozerajúc sa na súčasníkov pýtame sa slovami Bloka: "A človek čo na to? Bude naďalej žiť bez vôle?" Ak áno, tak XXI. storočie skončí veľmi zle. Blok ďalej hovorí: "...život tak bezkrvne a bezbolestne mučil duch, ako nikdy. ...A ten kto ťahal za šnúrky bábok - marionetok všetkých krajín, ten vedel čo robil vysielajúc humanistický mrak ..."
 A teda čo ďalej?
 → premyslené opatrenia (rýchlosť vyhrabania sa z bryndy je úmerná kompetentnosti vodcov národov. Najhorším variantom je kompenzovanie nekompetentnosti tvrdosťou opatrení. To môže viesť k vzniku chaosu, krachu ekonomiky a covidovým vzbúram). Treba porovnať škody spôsobené Covidom so škodami akobyvzniknutými z dôvodu boja proti Covidu. To nastolí na program dňa potrebu riešiť tie najzávažnejšie vedecké problémy, a ako sa oni prepletajú a stretajús problémami komercie, biznisu so zlou politickou vôľou, so základnými trendami v rozvoji ľudstva ... s rozpormi vo vnútri ľudskej spoločnosti;
 → národ cíti, že sa deje niečo zlé v medicíne. Nechápe síce čo, rozobrať sa v tom nemôže, ... nuž a keď sa k nemu dostávajú informácie o niečom nekalomzo strany ľudí ako: William Henry Gates III. a pod. Alebo informácia o tom, že: 07.10.2020 v Štokholme vyhlásili laureátov Nobelovej ceny Emmanuelle Charpentier a Jenifer A. Doudna v oblasti chémie za: vynájdenie technológieredigovania - úpravy genómu. Ako majú túto informáciu chápať vzhľadom na súčasnú dobu ?Tak táto bezmocnosť, ... sa musí niekde prejaviť:
 1.a/ u niektorých vodcov to vedie k naštartovaniu a práci mozgu v režime najvyšší možný výkon s cieľom zahĺbiť sa do súčasnej vedy a nájsť východisko.Vodca nemôže hovoriť: "veľa hovoríte, mne po 15 minútach mozog prestáva pracovať, alebo o 15 minút mám už iné stretnutie". Opláchne sa studenou vodou a vypne sa k výkonu. Zruší zákaz myslieť a chápať ! Keď sa nakoniec v niečom rozoberie, pochopí, že nie je možné konať zotrvačnosťou, žeho môže odplaviť spolu so všetkými, i jeho blízkymi do vodopádu. Začne robiť čo vie, aby doplával k brehu.
 Východiskom je: SPOJENIE ROZUMU A VÔLE. Vlastne nestačí spojiť len mozog a vôľu, treba zapojiť i DUŠU a SRDCE a nedovoliť jej, aby leňošila.
 1.b/ u iných vodcov dochádza k situácii keď sú nútení priznať, že sú bezmocní ...
 2./ Ernest Miller Hemingway napísal: "Sám človek nemôže urobiť sakra nič". Najhoršie je to čo sa usadilo v mysliach a rozume ľudí: je to samota - individualizmus. Bohužiaľ tento individualizmus bude narastať. Všetky súčasné opatrenia ho len posilujú: práca z domu, dištančné vzdelávanie a ďalšie karanténne opatrenia ...s cieľom zlomiť Človeka. Nech by boli akokoľvek idiotské prostriedky súčasnej komunikácie - umožňujú prebiť sa cez stenu samoty a pustoty ...;
 Skončením karantény, skončí všetko, ako zlý sen? Asi nie. Koronavírus bude žiť ešte dosť dlho. Následky budú:
 ► politické, ekonomické ...;
 ► u tých, čo prišli do kontaktu s proticovidovými opatreniami, vznikne u nich proti nim imunita;
 ► sľubujú nám ďalšie covidové vlny. Pán Anthony Stephen Fauci hovorí, že ich bude 5 (päť) mutácia viru môže spôsobiť, že vlny zosilnejú, alebo ich bude viac;
 ► prevedenie nášho života do nejakých nových koľají, vôbec samotná môžnosť zmeny systému života a to dokonca opakovane, možnosť hrať s namitúto nepochopiteľnú hru bude ešte dlho zaťažovať naše vedomie;
 ► je tu vidieť veľký rozmach opatrení súvisiacich s covidom. Naznačujú existenciu ďalekosiahlych cieľov. Niektoré z nich som vyššie uviedol. Ciele akcie Covid - 19, zdá sa ešte neboli zrušené ani dosiahnuté. A tak hra bude pokračovať. Dosiahnutie pochopenia tejto hry budeme s postupom času stále viac potrebovať.
 Bude to ťažké, ale nateraz nikomu sa nepodarilo zvíťaziť nad ľudstvom.
 Nespoliehajme sa na to, že niekto za nás všetko vybojuje, pokiaľ my sa budeme skrývať niekde v ústraní.
 Verme v silu svetla a konajme tak, aby zvíťazilo nad tmou !
 Preložil, spracoval a napísal: Milan Semančík, Trenčín 12.01.2021***
 
Zdrojové materiály:

 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 1 серия: кому помогает Генпрокуратура РФ?
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 1. diel: komu pomáha Generálna prokuratúra RF?
https://www.youtube.com/watch?v=6gNHKctvJZo
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 2 серия: «Красный рассвет» США и его жертвы
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 2. diel: «Červený úsvit» USA a jeho obete
https://www.youtube.com/watch?v=_w3I4grvYsk
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 3 серия: «Кто это сделал, лорды?»
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 3. diel: «Kto to urobil, lordi?»
https://www.youtube.com/watch?v=ZYmcOcECYVM
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 4 серия: Кто ответит за сотни тысяч смертей?
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 4. diel: Kto zodpovie za stovky tisíc smrtí?
https://www.youtube.com/watch?v=lY20xdW7b1U
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 5 серия: Форт Детрик и Билл Гейтс
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 5. diel: Fort Detrick a Bill Gates
https://www.youtube.com/watch?v=36NccB0eTpw
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 6 серия: Андерсон, Фергюсон и всемирная истерия
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 6. diel: Anderson, Ferguson a celosvetová hystéria
https://www.youtube.com/watch?v=im3J4fO55TY
 ~ Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 7 серия: карантин как трансформация общества
 = Kurgiňan: koronavírus — jeho cieľ , autory a majitelia. 7. diel: karanténa ako transformácia spoločnosti
https://www.youtube.com/watch?v=im3J4fO55TY
 ~ Кургинян: Какие огненные дали откроются в новом 2021 году? Да здравствует солнце, да скроется тьма! https://www.youtube.com/watch?v=vuYbIFabYYU
 ~ Что бы сказал Пушкин Собянину и когда ждать ковидные бунты? — Кургинян о коронавирусе, 15 серия
https://www.youtube.com/watch?v=lz4EwHN9Sg
 ~ ЭКСПЕРТИЗА ДУГИНА № 40: ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПУТИНА
https://www.geopolitica.ru/directives/ekspertiza-dugina-no-40-chto-budet-posle-putina
 
Súvisiace materiály:
 ⋆ Koronavírus a my https://rusyn-narod.ru/zdorovie/koronavirus_a_my
 ⋆ Koronavírus a geopolitika https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112
 ⋆  Vojna - Ruský pohľad - budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 
⋆ Афонские старци о пандемии и вакцинации = Atoskí mnísi o pandémiii a vakcinácii https://youtu.be/JEl2YzKNk1c
  ***