Назад к списку

DETINSKOSŤ

  Donedávna som chápal detskosť len v akomsi psychologickom rozmere ako:


   Túžbu zámerne si zachovať alebo udržať detskú mentalitu. Prejavuje sa to predovšetkým u umelcov a spisovateľov (kde sa i kladne prijíma) ako:
   - záľuba v absolútnom, "sviežosť pocitov", celistvosť vnemov, bezprostrednosť a túžba po čistote.
   Ale u psychológov vyvoláva úplne iné reakcie. Tí poukazujú na negatívny aspekt detskosti ako:
   - únik zo života, pohodlné útočisko pred zodpovednosťou, rizikom a kompromismi, ktoré pripadajú na podiel "dospelého správania". Moderná psychológia si všíma túto zvláštnosť: ak je detskosť skutočne výsadou umelca a predovšetkým básnika, je do istej miery odchýlkou (pozorovanou u mentálne retardovaných a duševne chorých ľudí).
   Svetonázor detinskosti je v protiklade k sociálnej zodpovednosti a svetu ľudskej práce.
   - - -
   Надежда Токарева v svojnom videu predovšetkým rozoberá nakoľko sme ustrnuli v tejto (sociálnej) oblasti detinskosti:
   Na úrovni Megagalaktiky sa na našu zemskú civilizáciu dívajú a chápu ju, že je na úrovni detskosti, chápu ji ako nezrelú civilizáciu. Pozrime sa však na akej úrovni vyspelosti ste Vy sami. Vyšpecifikujte svoje pretrvávajúce detské vlastnosti:
  1) Strach. To je to, čo nám zostalo z detstva;
  2) Obidy (to nie sú urážky, ale to je ten pocit, ktorý máme, keď niekto nesplnil naše očakávanie-ia, pričom on ani nevie, že sme "ČOSI" od neho očakávali. Zrelý človek sa nikdy neobidí. Zrelý človek nepodlieha panike, neznižuje sa na úroveň emócií. Zrelý človek neočakáva pochvalu - od nikoho. Zrelý človek neočakáva, že ho niekto niekde nasmeruje, čosi mu napovie ...;
  3) Pretenzie, nespokojnosť ...;
  4) Očakávania (že vám niekto niečo dá ...), otvorí vám chlievik a tam vás zasunie;
  5) - 6) Ambície = Nedostatok sebavedomia. Je to hojdačka. Čím viac detinský, tým viac ambiciózny.
   - Ambície. To je zacyklenie sa na sebe. Človek keď sa narodí, je zacyklený na seba. Typické detské: «chcem - nechcem». S rokmi sa rozširuje. Má rodinu. Nesie zodpovednosť za rodinu. Keď vychoval deti, dal im auto, byt, chatu, dal vzdelanie ... Začína rozmýšľať takto možno i na úrovni štátu. A možno i ďalej na úrovni kozmosu - vesmíru;
   7) Ovplyvňovanie situácie jedine vo svoj vlastný prospech;
   8) Závisť;
   9) Nenávisť;
   10 Odsudzovanie (kohokoľvek);
   11) Vyžadovanie lásky, pozornosti, všimnutia;
   12) Vyžadovanie vďačnosti;
   13) Sebaľútosť;
   14) Vlastne včetky požiadavky voči iným;
   15) Ľahkooklamateľnosť (ľahko uverím, ľahko sa dám oklamať). Chýbajú vlastné vedomosti, pevný postoj. Ľahko je možné uveriť a byť oklamaný. Nedostatok vlastných skúseností i skúseností z predchádzajúcich životov. Podarilo sa vám v minulých životoch dostať na úroveň dospelého človeka? Alebo ste stále zacyklený v nevedomosti a v neskúsenosti? To môže byť príčina, prečo vám nie sú dané vedomosti, schopnosti. Ste nezrelý - DIEŤA. A dieťaťu nie je možné dať to čo dospelému (lieky, zbrane ..., zle by to dopadlo!). Je čas dospieť!
   16) Nakoľko sme skutočne ustrnuli na úrovni «chcem - nechcem». Bude veľmi zujímavé spoznať samého seba a precitnúť.
   17) My tu (na ZEM) len tak neprichádzame. My sme tu vyslaní ako SPECNAZ. My máme svoje reinkarnácie na iných planétach. My sme sa tam pripravovali na pozíciu zrelých osobností. Zodpovedných, spokojných, vyrovnaných.
   Zdroj:
   Надежда Токарева - 14.01.2023.Д-1_Большой семинар. Пермь. Прямой Эфир = Nadežda Tokareva - 14.01.2023.Д-1_Veľký seminár. Perm.
https://www.youtube.com/watch?v=8uQhHb8m5GY
  Výňatky preložené z videa časovo do 07:11 minúty. Bohužiaľ video bolo v čase, keď som chcel pokračovať v preklade už vymazané z celého internetu !!!???   
  Preklad: Milan Semančík, Trenčín 06.01.2023***