Назад к списку

Krik duše – Depresia

Preklad a prepis (Milan Semančík) hovoreného slova filmu Депрессия - Depresia,  scénar: М. Вингарт, režisér: Н.Сутырин, produkcia TV Rossija - ТВ Россия – Единая Медия Группа (2016)


 Každému z nás je známy stav, keď nás umára: nostalgia (clivota), apatia, znížené sebavedomie, obavy, nepokoj, keď nemáme želanie a na ničom nám nezáleží ... Je nebezpečný taký stav? Väčšina z nás si myslí, že nie je, postupom času depresia prejde. Mnohí z nás netušia, že následky môžu byť nenapraviteľné - so smrteľným koncom. Mikel Wikgren PhD, psychiater: ľudia zomierajú od depresie. My sme prišli na to (2011), že depresia spôsobuje zrýchlené skracovanie telomér (koncovej časti eukaryotických chromozómov) čo sa prejavuje zrýchleným starnutím (človek nám v stave skleslosti pred očami starne). Zrýchlené starnutie znamená zvýšené riziko ochorenia na smrteľné choroby, skrátenie života a následne smrť. Táto choroba nepatrí z hľadiska ohrozenia života k najnebezpečnejším, no z hľadiska prinášaného strádania je jednotkou. Čo spúšťa túto chorobu? Ako a podľa čoho si vyberá svoje obete? Podľa akého „programu“ pracuje? Prečo sa aktivizuje v určitých okamžikoch života – skracujúc ho? A hlavne depresia – je to choroba, alebo len reakcia organizmu na duševné strádania? Je to vôbec choroba, alebo obranný systém? Zatiaľ presných odpovedí niet, to znamená, že každý z nás sa môže stať potenciálnou obeťou depresie.
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie depresiou trpí každý siedmy človek na svete. Pokiaľ počet chorých na depresiu bude rásť takým tempom, ako do súčasnosti tak v roku 2030 nebude na svete človek, ktorý by dokázal vidieť modré nebo.
Na príčiny vzniku choroby nie sú jednotné názory. Najrozšírenejší názor: chorobu spravidla spúšťa silný stres.
* Príčinou vzniku choroby je narušenie tvorby hormónu serotonín (hormón šťastia);
(Tryptofán je aromatická aminokyselina. Je to základná látka pre tvorbu serotonínu. Obsahujú ju niektoré potraviny: čokoláda, orechy, niektoré ovocie. Pokus ukázal, že skutočne to pomôže zvýšiť hladinu serotonínu – no zanedbateľne, a navyše po hodine sa vráti jeho úroveň na pôvodnú hodnotu. Na základe serotonínu ... sa vyrába množstvo antidepresív. Každý piaty človek na svete užíva antidepresíva. Užívaním antidepresív sa postupne človek stáva na nich závislý. V USA  50% obyvateľstva užíva antidepresíva.) V Európe 10%, v Rusku menej ako 2%. Súvisí to mimo iné i so záujmami farmaceutických firiem ... Posledné výskumy spochybnili serotonínovú teóriu, ukázalo sa že nie všetci nemocní majú nízku hladinu serotonínu. Niektorí z pacientov mali dokonca zvýšenú hladinu serotonínu. Čo je teda príčinou choroby?;
* Už vo svätých textoch sa spomína tento stav: Prorok Dávid hovorí: « Уныние - unynije vysušilo moje kosti...». Pravoslávny asketizmus hovorí: z «уныния - unynija» (skleslosti, stiesnenosti, clivoty, nudy, či nostalgie) nie je žiadny úžitok, za ním je len smrť. Je to stav, keď duša nechce pracovať. Za tým stojí jeden z najsilnejších démonov. V danom stave môže pomôcť jedine silný impulz: spojenie práce, viery a modlitby. Pomáha liečiť i zvuk zvona, no len naturálny zvuk – nie reprodukovaný. Podľa jednej z verzií odborníkov je tomu tak preto, že liečivý účinok na organizmus chorého má pre nás nepočuteľná frekvencia – možno ultrazvuk. (Klasická medicína tento spôsob vyzdravenia zaraďuje k faktoru tzv. spontánneho vyzdravenia, ktorý existuje pri všetkých chorobách). Samozrejme, veriaci človek nie je zabezpečený pred ochorením na depresiu. Ak kvôli niečomu má touto skúškou prejsť Boh to dopustí, no bude stále s veriacim;
* Genetické príčiny (dlhodobo - vo viacerých pokoleniach opakujúci sa pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými - ako dôsledok napr. izolácie časti obyvateľstva od okolitého sveta); Boli vystopované gény (napr. transpordér serotonínu ...), ktoré síce priamo nezodpovedajú za vznik depresie, no spôsobujú zvýšenú citlivosť – zvyšujú schopnosť organizmu podľahnúť depresii;
* Vonkajšie príčiny:
- trvalý stres, ekonomická nestabilita, sociálne faktory sú dominujúce: zaniká pohlavie, materstvo (rodiť sa môže bez muža, dokonca bez ženy) rušia sa všetky základy nášho života. Ako na to človek môže reagovať – depresiou! Také búrlivé zmeny ľudstva na planéte nikdy neboli;
- depresia sociálnej siete t.j. smail - smejúca sa depresia ináč - maskovaná depresia (nadmerné využívanie sociálnych sietí môže viesť k zníženiu hodnotenia svojej úspešnosti – sebavedomia). Týmto typom depresie trpí na svete viac ako ½ miliardy obyvateľov Zeme. Čím viac je človek vtiahnutý do sociálnych sietí, tým je horší jeho zdravotný stav.
- Rádovo väčšiemu riziku ochorieť na depresiu sú vystavené ženy, no muži zvyknú ochorieť na ťažšie formy, ženy sa častejšie pokúšajú o samovraždu, muži však majú viac dokonaných samovrážd;
- Možnosť ochorieť na depresiu rastie s vekom. Od 45 rokov fyzického veku prudko narastá až na úroveň 60%;
. najväčším šokom pre vedcov bolo poznanie, že depresiou trpia i zvieratá! V Moskovskej oblasti mesto Frazino sa nachádza penzión pre vyslúžilé cirkusové zvieratá. Pokiaľ vystupujú dostávajú slávu a lesk – ako ľudia – umelci. Po príchode do penziónu – spočiatku sa snažia žiť podľa naučeného režimu – tréning a vystúpenie. Snažia sa trénovať a vystupovať a potom upadajú do apatie – menej jedia a nechcú sa kontaktovať s ľuďmi. A vyúsťuje to do depresie... liečia ich valeriánkou;
. možno pravdu majú vedci, ktorí tvrdia, že príčina choroby je v nás samých, že to nie je neduh psychický, ale fyzický;
. už v dávnej minulosti sa vedelo, že depresia je sezónna. Častejšie sa vyskytuje v obdobiach, keď je málo svetla - v zime a na jeseň. Súčasné výskumy ukazujú že depresiou trpia častejšie v regiónoch s deficitom slnečného svetla. Veľmi nízke ukazovatele výskytu depresie sú v južných štátoch a naopak vysoké sú v severských štátoch – napriek tomu, že je tam vysoká úroveň života. Rusko nie je výnimka. Každoročne 40% obyvateľov s príchodom jesene upadá do nostalgie a apatie ...
- problém je v osobitnom hormóne melotoníne. Tento vyrába osobitná mozgová žľaza v nočnom – tmavom období dňa. Švédsky vedci našli východisko – svetlé izby – v ktorých si môžu obyvatelia zo špeciálnych lámp s denným svetlom dopĺňať jeho nedostatok. Melotonínová teória je použiteľná a úspešná len k obyvateľom žijúcim v severných oblastiach tejto Zeme. Neobjasňuje výskyt depresie u obyvateľov Juhu;
* Pred vedcami stále viac a viac vystupuje možnosť, že depresia nie je chorobou duše ani tela, ale je to naša obrana. T.j. náš organizmus vystavený neustálemu stresu (ktorému sa nedá vyhnúť) si na stresovú situáciu privyká postupným prechodom do apatie ...
- nie náhodou existuje výraz «depresívny realizmus». človek v depresii zdá sa vidí niektoré veci viac realistickejšie, ako iní ľudia poddávajúci sa ilúziám;
. je zaujímavé, že manželstvá uzavreté v období depresie sú stabilné, a manželstvá uzavreté v ľahkej, veselej nálade sa rýchlo rozpadajú;

► potom teda depresia nie je choroba, ale osobitný stav človeka potrebný ľudstvu. Americkí psychológovia vyslovili teóriu podľa ktorej depresia je evolučná sila nútiaca prehodnotiť svoj život a hýbať sa dopredu. Na túto myšlienku naviedol vedcov spoločný medzinárodný výskum: v rámci výskumu hodnotili schopnosti osôb chorých na depresiu, po prekonaní depresie a kontrolnú skupinu. Schopnosť sa hodnotila na základe testu pre prijatie do zamestnania. Výrazne najlepšie výsledky dosiahli osoby po prekonaní depresie. Vzniká otázka: Neprehrá ľudstvo, keď sa zbaví depresie? Možno depresia je naša sila, aby sme prekonali údery osudu a stali sa múdrejšími a silnejšími a zvládli prekážky v budúcnosti. Dokážeme sa ináč vyrovnávať s problémami a prekážkami? Dokážeme sa vyrovnať s depresiou? Jasné je jedno – depresia nám je daná nie náhodou, lebo nachádzajúc sa na svetle nevidíme nič v tme. A len keď sme v tme, môžeme vidieť všetko, čo je zaliate svetlom.*
Príznaky choroby:
- pokiaľ depresia trvá viac ako dva – tri týždne, spravidla nie je to dočasná apatia a možno to považovať za chorobný stav;
- narušenie spolupráce medzi jednotlivými hemisférami mozgu;
- narušenie zraku. Chorý človek jednoducho nevidí farby – všetko je šedé ...;
- samozrejme stanoviť diagnózu môže len psychiater - na základe vyšetrenia, podľa schválenej metodiky za použitia potrebných pomôcok (rozhovor, symptómy, testy, ...) V máji roku 2013 dostali psychiatri možnosť overiť svoje - predovšetkým subjektívne metódy vyšetrenia veľmi objektívnou metódou. Vypracovali ju vedci USA z Kalifornie a predstavili ju na výstave nových technológií v Japonsku. Je to virtuálna psychologička Kaley (Kejly). Kaley zadáva postupne niekoľko jednoduchých otázok a digitálny systém so zodpovedajúcim programovým vybavením sleduje prácu svalov tváre. Systém vyhodnocuje odpovede, reakciu tváre, očí a vyberá ďalšie. Virtuálna psychologička Kaley dokáže za 30 – 40 minút stanoviť diagnózu. Pričom klasický psychológ potrebuje na stanovenie diagnózy rádovo niekoľko dní. V 90% diagnóza stanovená Kaley je zhodná s diagnózou stanovenou psychiatrom. No ani tento systém nedáva odpoveď na to, prečo na danú chorobu ochorel konkrétny pacient, ani na to prečo táto choroba vzniká v princípe.
Zdroj:
https://russia.tv/video/show/brand_id/60319/episode_id/1281660/  http://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=1450&start_record=2016-03-23-01-17

***