Назад к списку

Zajakávanie 

Zajakávanie u detí: čo tým rozumieme, príčiny, ako to vyliečiť 


 Zvyčajne sa zajakávanie (logoneuróza) objavuje u detí vo veku od 3 do 5 rokov. V tomto období sa reč najviac – najaktívnejšie rozvíja. No rečová funkcia je ešte nedostatočne sformovaná. Preto dochádza k jej «poruche». V porovnaní s dievčatami zajakávanie u chlapcov vzniká 3-4 krát častejšie, čo sa vysvetľuje ich nižšou emocionálnou stabilitou. Podľa svetovej štatistiky zajakávanie sa u detí vyskytuje 2-3%, medzi dospelými – 1%. V Rusku sa vyskytuje zajakávanie v priemere 1,5-2,2%.
 Celkove zajakávaním sa chápe:
 Narušenie rytmu, tempa, plynulosti hlasu, reči a dýchania, vyvolané kŕčami svalov orgánov rečového aparátu (hrtanu, jazyka, alebo perí). Tieto sa môžu objaviť neočakávane a postupne sa zosilovať. V reči zajakajúceho sa je možné pozorovať opakovanie jednotlivých slabík, zvukov a vynútených pomĺk. Rozlišujú sa tonické kŕče (napätie, dlhšia nemožnosť prekonať «poruchu» v reči) a klonické kŕče (opakovanie jednotlivých slabík alebo zvukov, obyčajne na začiatku slova). Dosť často sa vyskytuje spojené tono-klonické zajakávanie. Logoneuróza u detí sa môže dlho neprejavovať a vzniknúť len v stresovej situácii.
 Príčiny zajakávania
 Fyziologické

 Predtým, než budete hľadať riešenie, ako vyliečiť zajakávanie u dieťaťa, nutné je pochopiť, že dané narušenie sa objavuje z dôvodu celého radu príčin. Zajakávanie môže byť vyvolané chorobami nervového systému spojenými s rodovou traumou, dedičnými – vrodenými predpokladmi atď. V rade prípadov príčinou zajakávania je organické narušenie podkôrových častí mozgu. Taktiež problémy s rečou môžu byť spojené s chorobami rečových orgánov (hltanu, hrtanu, nosa) alebo z dôvodu vyčerpania nervového systému ako následok prekonaného týfusu, osýpok, čierneho kašľa, rachitídy (krivice) ...
 PsychologickéPríčiny zajakávania môžu tkvieť v emocionálnom stave. Neurotické zajakávanie, alebo logoneuróza u detí môže byť vyvolané nie problémami nervového systému, ale napríklad neočakávaným psychoemocionálnym duševným otrasom. Keď je dieťa vybudené, jeho reč pracuje pomalšie, ako jeho mozog. Spravidla zajakaniu predchádza neurotická reakcia vyvolaná rozličnými detskými strachmi (strach z hlučných zvukov, tmy, pred trestom, zo straty rodičov, samoty a pod. Značné množstvo prípadov zajakávania u detí od troch rokov je spojené s prekonanou skúsenosťou z neadekvátneho chovania zvierat.
 Sociálne
Ak rodičia nedostatočne pracovali v prospech formovania reči dieťaťa, u dieťaťa môže vzniknúť rýchla reč), narušenie výslovnosti zvukov, narušenie výslovnosti slov pri výdychu. Niekedy zajakávanie môže vzniknúť pri súčasnej výučbe niekoľkých jazykov, alebo v dôsledku preťaženia dieťaťa rečovým-jazykovým materiálom, zvlášť pokiaľ tento nezodpovedá veku dieťaťa. Príčinou «poruchy» sa môže stať i nadmerná prísnosť rodičov vo vzťahu k dieťaťu. Niektoré deti nechtiac-mimovoľne napodobujú zajakávajúceho sa , alebo kopírujú jeho reč. Sociálne príčiny môžu vyvolať narušenie dokonca u dieťaťa pôvodne so zdravým nervovým systémom.
 Vyvolávajúce faktory
 Zvyčajne výskyt prípadov zajakávania sa zvyšuje pri preťažení, v čase choroby a v prípade rodinných, alebo školských nepríjemností. Pozorovaná je určitá závislosť od počasia, obdobia roka a spôsobu stravovania. Je pozoruhodné, že prebytok bielkovinovej stravy zvyšuje prejavy zajakávania. Tiež rozvoj – zvýšenie množstva výskytu «poruchy» sa pozoruje v období rastu zubov a v prechodnom veku (puberte). Porovnateľne často vznik zajakávania vyprovokujú infekčné choroby. Chronické choroby sa nepovažujú za príčinu rozvoja porúch reči, no oni môžu zosilniť prejavy už existujúcich. Napríklad pri zväčšení nosohltanových mandlí sťažuje sa nosové dýchanie a následkom môže byť , že sa u dieťaťa objavujú problémy s rečou.
 Všeobecné rady ako vyliečiť zajakávanie u dieťaťa
 Dodržiavať režim dňa
 Pre dieťa treba vytvoriť a dodržiavať presný režim dňa. Dieťa vo veku od 3 do 7 rokov musí spať 10 – 11 hodín v noci a 2 (dve) hodiny cez deň. Dieťa od 7 rokov vyššie musí spať 8-9 hodín v noci a 1,5 hodiny cez deň. Je nutné vylúčiť sledovanie televízie pred spaním.
 Vytvárať blahodárne psychologické prostredie
 Neustále poznámky a zavracanie zraňujú dieťa. Vylúčiť sa musia zvady a hlučné správanie v prítomnosti dieťaťa. Rodičia by sa mali vyvarovať prejavom svojej nespokojnosti z dôvodu jeho poruchovej reči. Nežeňte dieťa v čase, keď odpovedá. Častejšie ho chváľte, dodávajúc kladné emócie.
 Pomáhať dieťaťu v každodennej komunikácii
 
Dieťa ma počúvať správnu reč. Hovorte láskavo, pomaly a pokojne, nakoľko dieťa rýchlo začína napodobňovať tempo reči a osvojovať si ho. Pri prejavoch zajakávania hovorte s dieťaťom spevavo. Nesmie sa nútiť dieťa preriekať (opakovane hovoriť) ťažké slová niekoľko krát.
 Upevňovať celkové zdravieRodičia sa musia usilovať o to, aby znížili nervové napätie dieťaťa, vylúčiť hlučnú spoločnosť a preťaženie. Doporučujú sa otužujúce procedúry: hry na ulici, vzdušné kúpele, utieranie atď. Účelom je sňať emocionálne napätie z dieťaťa. Častejšie cvičte s dieťaťom gymnastiku a hrajte sa s ním.
 Základné metódy liečenia zajakávania u detí
 Logopedické cvičenia
 Úloha logopedickej liečby spočíva v oslobodení reči zajakajúceho sa dieťaťa od napätia, v odstránení nepravidelností výslovnosti a výchove (vedeniu) k presnej artikulácii a rytmickej, plynulej výraznej reči. Spočiatku dieťa vykonáva úlohy spolu s logopédom, neskôr samostatne cvičí ústny rozhovor. Upevniť získané návyky si dieťa musí v bežných, každodenných rozhovoroch s ľuďmi v okolí. Veková náročnosť cvičení vybraných pre liečenie závisí od stupňa rečovej samostatnosti dieťaťa.
 Dychové cvičenia
 Využitie tejto tradičnej metódy liečby zajakávania u detí umožňuje dosiahnuť u nich prirodzenejší a slobodnejší hlas. Tieto cvičenia blahodárne vplývajú na celý dýchací systém. Vďaka cvičeniam: dieťa trénuje bránicu, nútiac ju zúčastňovať sa v procese tvorby hlasu , učí sa dýchať hlboko, hlasové väzby sa stávajú čipernejšími, čo im dáva možnosť tesne sa spájať pri rozhovore. Metódy liečby zajakávania detí prostredníctvom dychových cvičení môžu byť doplnené relaxáciou.
 Bodová masáž
 Zaoberajúc sa otázkou, ako vyliečiť zajakávanie u dieťaťa, je vhodné využiť i prax netradičnej medicíny. Napríklad k akupresúre. Liečba s pomocou akupresúry sa vyberá v závislosti od zložitosti prípadu. V priebehu procedúr špecialista pôsobí na body, nachádzajúce sa na chrbáte, lícach, hrudnom koši a nohách. Prvé výsledky liečby môžu byť pozorovateľné už po prvej liečbe. Všetko závisí od formy zajakávania a veku dieťaťa. Vďaka akupresúre napravuje sa nervová regulácia reči, preto v procedúrach je nutné neustále pokračovať.
 Počítačové programy
 Dobrou a dostatočne efektívnou metódou liečby zajakávania detí sa javí metóda ktorá predpokladá využitie špeciálnych počítačových programov, ktoré synchronizujú sluchové a rečové centrá dieťaťa. Dieťa vyslovuje slová do mikrofónu a program automaticky zadržiava reč o určitú časť sekundy. V dôsledku toho dieťa počuje vlastný hlas s týmto zdržaním a tak snaží sa s nim dostať do súladu. Reč dieťaťa sa tak stáva neprerušenou a plynulou. S pomocou programu možno simulovať a prehrávať rôzne situácie, ktoré vznikajú pri komunikácii. Napríklad oponovanie, hnev, nespokojnosť ... Dieťa musí odpovedať do mikrofónu. Následne program oceňuje, ako sa dieťa zhostilo úlohy a napovie, čo je nevyhnutné vylepšiť.
 Medikamentózna liečba
 Medikamentózna liečba zajakávania detí tvorí len doplnok v komplexe celkovej liečby. Lekár môže predpísať dieťaťu preparáty, ktoré prispievajú k neutralizácii blokujúcej činnosti zložiek brániacich normálnej funkcii nervových centier. A tiež anxiolytické nootropné preparáty napríklad «Tenoten detský». V nevyhnutnom prípade je možné liečbu doplniť užívaním upokojujúcich odvarov, nápojov či tinktúr z liečivých bylín – napríklad odvaru zo Srdcovníka (Пустырник - Leonurus).
 Zdroj:
http://www.tenoten-deti.ru/articles/zaikanie/
 Preklad z ruštiny: Milan Semančík, zverejnené v sieti e mail: 14.02.2017
 Ilustračné obrázky: Č.1. Zajakávanie; Č.2. Zajakávanie Liečba

  Č.1.

Č.2.

***